Selçuk Şahin Polat
Selçuk Şahin Polat
Yazarın Makaleleri
SOSYALİST ADALET SİSTEMİ*  
*Burada ki sosyalist kavramı, kapitalizmden komünist topluma geçişteki ara sınıflı toplum için kullanılmıştır.  Adalet kavramı, sınıfsal özelliklere göre şekillenir. Örneğin Köleci toplumda köle sahiplerinin, feodal toplumda ise...
Türk usulü laiklik: Atatürk'ün armağanı mı yoksa çaresizliği mi?
Laik kültür ve yaşam biçimi, feodalizmin ideolojisi(din) ve yaşam tarzına karşı, burjuvazinin binlerce yıllık mücadelesinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Seküler yaşam, insanın elbise gibi değiştirdiği bir eşyası değil, vücudun...
Eylem ve eylemsizliği buluşturan, düzenin hukukuyla çatışan sosyal medya
Sosyal medyayı, dijital dünyanın görünen yüzü, eskinin ve yeninin çatıştığı toplumsal alan olarak düşünebiliriz.  ‘toplumun maddi üretici güçleri'ni oluşturan bu alan, teknolojinin sosyalleştiği, parasız iletişimin...
TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞI BAŞLADI MI? 
'Gelişmelerinin belli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da, bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters...
Osmanlı-Türkiye profilini yaratan güç: Asya tipi üretim tarzı
Bu bölümde, Osmanlının ekonomik yapısına seyahat ederek onun belirlediği siyasi, ideolojik-kültürel, örgütsel ve hukuksal yapısını, özetle profilini ele alacağım. Tabi bu görünüm, Türkiye'nin profilini de oluşturan temel çıkış...
Engizisyon, kan ve boğaların ülkesi: İspanya ve sömürgecilikte lider küçük ülke: Portekiz
Hristiyanlık, 600-700 yıl süren İber yarım adasının güneyinde ki İslamiyet (Endülüs) hâkimiyetine 15. Yy'dan itibaren son vererek İspanya coğrafyasında ki kendi feodal düzenini-monarşiyi kurmuştu. İspanya, K. Kolomb'un yenidünyayı...
Aydınlanmayı ve faşizmi yaratan kozmopolit ülke: İtalya        
İtalya'nın siyasi yapısı, bu ülkeyi anlamada anahtardır. İtalya, 19. Yy'ın sonlarına kadar bir ulus olarak tarih sahnesine çıkamamıştır. Yani uluslaşmayı ve onun doğal uzantısı olan Aydınlanma sürecini yaşayamamıştır. Her...
MODERN FEODALİZM VE ALMANYA
Sanayileşme eşiğini atlayarak Aydınlanmayı ve uluslaşmayı yaşayamamış Almanya, İspanya, İtalya ve Portekiz aslında yakın zamana kadar feodalizmin Avrupa'da ki temsilcileriydiler. Almanya şimdi de kapitalizm ve modern feodalizm arasına...
Kürtlerin de hayatı önemli
ABD'de de gelişen son anti ırkçı dalga ister istemez ülkemizde de yankı buldu. Her ne kadar RTE'de, polisin Siyahi vatandaşı boğarak öldürmesine tepki verse de, bu tepki kendi siyahilerini görmesini sağlayacak bir ışıktan yoksun...
Alman toplumundaki şovenizm takıntısı nereden geliyor?
Engels 1885 yılında Johannn Philipp Becker'e yazdığı mektuba şöyle başlamıştı: 'Almanya gibi bir dar kafalılar ülkesinde, …” (K. Marx, Gotha Programı'nın Eleştirisi, Inter Yayınları, Sf. 138) Marx ve Engels'in...
‘Dışı sizi, içi beni yakan’ İskandinav ülkeleri -II
‘Dışı sizi, içi beni yakan' ülkeler İsveç-Danimarka-İzlanda-Norveç-Finlandiya -II Şimdi de bu ülkelerin Sağ yüzüne bakalım: İsveç NATO ve AB üyesi değildir. Fakat emperyalist sistemle olan ilişkisini aşağıda okuyacaksınız....
‘Dışı sizi, içi beni yakan’ İskandinav ülkeleri
‘Dışı sizi, içi beni yakan' ülkeler: İsveç-Danimarka-İzlanda-Norveç-Finlandiya -I İskandinav ülkelerinin iki yüzünü de sizlere tanıtmak istiyorum. ‘Sol' yüz; tarihsel olarak Burjuvazinin oynadığı anti feodal rolüne bağlı...
Sömürgeci şirketine savaş açma yetkisi veren ülke: Hollanda
Tarihsel olarak Fransız, İspanyol, Alman ve İngilizlerin siyasi etkisi yanında, kuzeyde Frizler, doğuda Saksonlar ve güneydeki Frankların yaşadığı ve kendilerine ait dil ve lehçeleriyle çok kültürlü bir yapıya sahip bir ülke....
KİŞİLİĞİ OLMAYAN ÜLKE BELÇİKA
Napolyon tarafından 1800'lerin başında işgal edilen bu bölge, Fransa'nın, İngiliz, Prusya ve Hollanda güçlerine yenilmesi sonucu siyaseten bu galip devletler tarafından organize edilerek 1830'larda Belçika olarak adlandırılmıştır....
PAPA VE PARA’NIN GARDİYANI İSVİÇRE
Bu ülke, Fransız devrimi benzeri bir süreci yaşamamışta olsa,  burjuva devriminin sonuçlarını, hem Fransa devriminden etkilenerek hem de ülkedeki tarihsel kantonların varlığından yararlanıp, bilince çıkartabilmiştir. Özellikle Napolyon'un...
Feodaliteyi, İşçi sınıfı ve Ulusları uysallaştıran ülke: İNGİLTERE
İngiltere, Aydınlanma sürecini devrimle değil evrimle gerçekleştiren ülkelerin başında gelir. İngiliz egemenlerinin ülke içinde reformcu, evrimci geleneği oluşturmasında bazı tarihsel gelişmelerin rol oynadığını düşünüyorum. Bu gelişmeler...
Fransa: Burjuva devriminin arka planı
Hristiyanlık tam olarak İznik Konsili(Ms 325) toplantısıyla resmiyet kazandı. O dönemde hala Antik Yunan medeniyeti yaşıyordu. Avrupa'da dinin devletle birleşmesiyle bu medeniyetin de sonu geldi. Özgürlük ve bilim peşinde koşanlar sokak...
Batı Avrupa insanlığı nereye sürüklüyor?
Demokrasi mücadelesi bugün, demokratik ulus-milliyetçilik; cumhuriyetçilik-demokratik cumhuriyet; yarı laiklik (Türkiye, Almanya gibi)-tam laiklik(seküler yaşam); aşamalı devrim-kesintisiz devrim; mücadele olarak demokrasi(insan hakları, hak ve...
EŞEKLERİN YÜRÜTTÜĞÜ KERVAN
Dünya halklarını, Küba hariç ‘eşeklerin' yönettiği açık! Son salgın sadece bunu daha bir görünür kıldı. İsterseniz önce komplo teorilerinden birkaç örnek vererek konumuza girelim. Salgın ilk ortaya çıktığında ünlü ‘Stratejistlerden'...
İçsel devrim ve günümüzde kültürel doku
Aslında bu konu bana göre, günlük yaşamımızdaki farkında olmadan üstümüze yapışan feodal alışkanlıkların neler olduğunu konu edindiği için daha da önemlidir. Önemini öne çıkartan bir diğer konu da, vereceğim örnekler ile ülkemizde...
Merak ettiğiniz şey laboratuvardan çıktığım mı?
HANİ SİZ, ALLAHIN SEVGİLİ KULLARIYDINIZ! ÜSTÜN IRK VE SINIFLARDINIZ! Salgın ile ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. İsterseniz benden de önce COVİD-19'u dinleyelim: Ben Covid-19, grip ailesine (influenza) ve benim aileden Corona'lara...
Faşizmin yeni tarifi
Faşizmi tanımlayabilmek için aydınlanma süreçlerini ele almamız gerekiyor. Aydınlanma sürecini doğal seyri içinde yaşamamış tipik dört ülkeye(Almanya-İtalya-İspanya-Portekiz) baktığımızda görüyoruz ki; kapitalist devletin yönetim...
ULAŞ BENZERDİ GÜNEŞE
Evet bugün, Ulaş'ı bizden kopardıkları 48. Yıl. Daha önceki yıllarda da cesaret(Sevdiklerini anmak öyle kolay bir şey değil) edip arkadaşlarımla ilgili anılarımı aktarmıştım. Bugün ise burada anıları tazelemek yerine, sizlere 68'li...
İKİNCİ “ALLAH'IN BÜYÜK LÜTFU” YAKLAŞIYOR MU?
Erdoğan, 15 Temmuz darbesi için 'Bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfudur” demişti. 15 Temmuz darbesi öncesi olduğu gibi bugünlerde de, yandaş kalemşorlar, darbe tamtamlarını çalmaya başladılar. Tabi ki sadece onlar değil:...
YÜZBAŞI İLYAS AYDIN, DEVRİMİN İYİLEŞMEYEN YARASI
Bu yazıda, eti budu belli ve bir türlü belini doğrultamayan Türkiye devrimci hareketinden sadece İlyas Aydın örneğini vererek sol içi şiddetin saflarımızda açtığı yarayı sergilemeye çalışacağım.   Yüzbaşı İlyas Aydın 1970'lerde...
NE YAPMALIYIZ?
- Kadınlar öldürülüyor yargı affediyor. - İşçiler ölüyor sorumlular 'bu işin fıtratında var” diyor. - İslamiyet adına çocuklar kirletiliyor bizlerin dışında kimsenin umursadığı yok. - Faili meçhullerin failleri devletin içinde,...
Mehmet Kılıç'ın cezaevi anıları romanı: Mahpus kaça kaça biter
En kötü koşullarda dahi ayakta kalan, kişisel-sanatsal yetenekleri tartışılmaz ve hapishane arkadaşım sevgili Mehmet Kılıç, cezaevi anılarını roman tadında ele alarak bize direnmenin, mücadelenin ve sanatçı ruhun insan olmakla bir ve eşit...
ÜLKEMİZİN SOSYO-EKONOMİK, SİYASİ YAPISI-II
Analizimize devam edersek: Dördüncüsü; AKP-MHP bloğunda ki kesimler, çoğunlukla yoksul ve çalışanlardan oluşuyor. Bunlar şimdilik protestolarını; ürünlerini sokaklara dökerek, intihar ederek veya benzer girişimlerde bulunarak kişisel biçimde...
ÜLKEMİZİN SOSYO-EKONOMİK, SİYASİ YAPISI-I
Aşağıda 6 başlık altında toplanan analizler şöyle: Birincisi; ülkede her şey tamamlanmamış YARIMDIR. Çocukların ırzına geçenleri koruyan, imam nikâhını dayatan, şeriat ritüelleriyle yaşamı örgütleyen iktidar ve yandaşlarıyla, modern...
AYDINLARIN SEFALETİ
İştirakçi Hilmi'nin liderliğini yaptığı ve uğruna öldürüldüğü mücadelesine 100 yıl sonra dönüp baktığımızda acı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Dönemi belirleyen iki hâkim sınıf partisinden biri olan Hürriyet ve İhtilaf...
KİTLELERİ BİRLEŞTİREN İKİ GÜÇ: DEMİRTAŞ VE İMAMOĞLU
Ezilenlerin temsilcisi olması gereken sosyalistler bir alternatif yaratamıyor Devrimcilerin; bırakın kitleleri, kendi araların da bile bir birliği yok. Kitleler, korku ve panik içinde, Kişisel isyanlar ön planda: intiharlar, kendini yakmalar, ürünlerini...
AHTAPOTUN KOLLARI
AHTAPOTUN KOLLARI: Aşağıda Erdoğan İktidarının 22 konudaki görüşleri sıralanmıştır. Partilerin, bu görüşlere hangi oranda yakın ve uzak olduğunu görebilirsiniz. Sizler de isterseniz kişi olarak bu ilişkinin boyutunu kendinizde ölçebilirsiniz....
ERDOĞAN (TÜRKİYE) FIRAT’IN DOĞUSUNA GİREBİLECEK Mİ?
Yukardaki başlığa doğru cevap verebilmek için hem iki devletin geçmiş ilişkilerine hemde bulundukları pozisyonlarına en azından siyasi olarak bakmamız gerekir. Yeşil Kuşak projesinin bir parçası olan Arap Baharı operasyonu öncesi Büyük...
ERDOĞAN NEREYE KOŞUYOR?
Bu soruya doğru cevabı verebilirsek sanırım iktidarın geleceğini de az çok tahmin edebileceğiz. Erdoğan iktidarı, ekonomik kriziyle, siyasi alandaki terör severliğiyle, ideolojik ortaçağ zihniyetiyle ve de örgütsel olarak her biri dalında...
ÇOCUK EĞİTİMİ BİZİM AYNAMIZDIR
Anne ve baba, çocuklarıyla olan ilişkide genel hatlarıyla iki yoldan birini seçerler: İkna veya zor. Zoru ilke edinen büyükler esas olarak dinin, geleneklerin vb gerici alışkanlıkların hâkim olduğu toplumsal dokunun etkisi altındadırlar. Bunlar...
DEVRİMCİ HAREKETİN CAN ALICI SORUNU
Temel Demirer, son seçimde, boş oy atan Sibel Özbudun ve kendisinin tutumlarını açıklayan yazılarına yaptığım eleştiriye öfkeyle cevap vermiş. Öfke duygu demektir. Tartışmalarda bilgi ve mantık yerine duygular geçiyorsa, o artık tartışma...
Füze krizi, Trump ve Recep'i birlikte vurabilir
Temmuz sonu sonucunu alacağımız füze krizine bir göz atalım. Trump, Tokyo'da ki Zirve'de, krizle ilgili Erdoğan'ı koruyan bir açıklama yaptı. Erdoğan da bundan cesaret alarak protokolü dinlemeyip Putin'in yanındaki yerinden...
İÇİMİZDEKİ KAPİTALİZM
Burdaki kısa anlatımda kapitalizmin 5-6 asırlık hikâyesini özetleyecek değilim. Fakat sosyal olanın karşısına ‘özel olma istek ve arzusunu' koyarak ilerleyen kapitalizmi tanıtmak istiyorum. Kapitalizmi uzakta, kendi dışımızda aramayalım....
Seçim nasıl sonuçlanır?
Bu bölümde seçim olacak mı, olmayacak mı, olacaksa nasıl sonuçlanacak? Sorularına cevap arayacağız. Önce seçimin niteliğine bakalım.   YAPILAN YEREL DEĞİL GENEL SEÇİM    Yürütülen kampanyalara baktığımızda İstanbul...
23 HAZİRAN SEÇİMİ NASIL SONUÇLANIR? II
Bu bölümde muhalefeti ela alacağız. Millet İttifakı Bloğu içinde, CHP'nin değil, İmamoğlu'nun yarattığı siyaset yapma tarzıyla normalde bir araya gelemeyecek olan siyasi eğilimler, özel bir organizasyon olmadan, adı dahi konulmadan,...
23 HAZİRAN SEÇİMİ NASIL SONUÇLANIR? I
Sorunları sınıfsal değil istihbarata dayalı sözlü ve yazılı olarak analiz eden birçok siyasi yorumcunun esas olarak vardığı sonuçlara göre seçimin erteleneceği veya seçim olsa da İktidarın(yani RTE'nin) kesinlikle bir şekilde İstanbul...
İMAMOĞLU’NUN CESARETİ NEREDEN GELİYOR?
23 Haziran, Belediye değil nisbi de olsa demokrasi seçimidir.   Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı kuralım” ve 'kızgın demiri soğutalım” açıklamasını okur okumaz hilebazlıkta ve şark dansözlüğünde eline kimsenin su...
İstanbul seçimleri ve boykot taktiği üzerine
İstanbul Belediyesinin yarattığı rant ve verdiği prestije ihtiyacı olan diktatörlüğün onu kolay kolay teslim etmeyeceğini daha önce de belirlediğimiz için YSK kararının sürpriz olmadığı açık. Şimdi sorun, örgütlü suç ve kötülüğe...
Almanya'da yükselen ırkçılık nasıl yok edilir?
Emperyalist kapitalist sistemde siyasi kriz yükseliyor. ABD'de Trump karşıtı kampanya hız kazanırken, Fransa'da kitleler iktidarın diktatörlük girişimlerine bitmeyen ve yükselen bir öfkeyle cevap veriyor. İngiltere ise, Avrupa Birliğinden...

banner67

banner68

banner69

banner71

banner84

banner62

banner85

banner73

banner11

banner56

banner51

banner58

banner61

banner82

banner27

banner59

banner81