Selçuk Şahin Polat
Selçuk Şahin Polat
Yazarın Makaleleri
Kadınların beyanı ne zaman esastır?
Cinsel taciz açıklamaları, çoğu zaman ‘kadınların beyanı esastır' tespiti üzerinden bir çığlığa bir başkaldırıya dönüşüyor. Fakat bu isyanın, bu kadın kişiliğini savunmanın doğal akışını bazı tehlikeler bekliyor. ...
İÇİMİZDEKİ ERKEĞİ ÖLDÜRELİM-II
1) Diğer bir farklı yanları da cinsellik üzerinedir. Bu konu geri ve kapitalizmin yozlaştırdığı toplumlarda bilinçli olmayan erkekler tarafından anlaşılmayan temel sorundur. Erkekler karşı cinslerine öncelikle istisnaları (bu...
İÇİMİZDEKİ ERKEĞİ ÖLDÜRELİM-I
Bu yazıyı, devrimciliğe ilk adım attığım dönemde 'kadınlardan devrimci olmaz' diyen biri olarak kaleme almış olmam ayrı bir gurur nedeni.   Kapitalist toplum ilişkileri içinde; kadınları, erkeklerin düşünce, davranış ve...
AKP ile MHP'nin kavgasına ve yeni kurtarıcılara hazır olalım
Ülkemizi bitişik ikizler yönetiyor. Bugüne kadar tek adam yönetimi olduğunu sananlar feci şekilde yanıldıklarını sanırım artık görmüşlerdir. Bir mafya piyonunun vezir hamlesine veya 'iktidarın rotasını biz çiziyoruz' diyen Ergenekon'cu...
PROLETARYANIN DAYANILMAZ ÜSTÜNLÜĞÜ
Bu başlık, geçmişte 'Elveda proletarya!' diyen Fransız yazar Andre Gorz ve takipçileriyle, gelişmiş ürün olan robot teknolojisi vb. nedenlerle artık işçilere fazla ihtiyaç kalmayacağını söyleyen yeni aydın ve siyasi revizyonistlere...
Marx ve Engels, sosyalistlerin (komünistlerin) birliğini nasıl sağladı?
Lenin'in sürdürdüğü partileşme ve Birlik süreci çokça dile getirilmiş ve bilinmekte iken Marx ve Engels'in başını çektiği Birlik sürecinin ayrıntılı ve farklı noktalarıyla pek ele alınmadığını görmekteyim. Halbuki bugün...
Erdoğan iktidardan hangi yolla gidecek? -II
Erdoğan'ın iktidardan uzaklaştırılma projesinin, içsel dinamiklerin tek başına işi olmadığını birinci bölümde sanırım yeterince ortaya koyduk. Şimdi de, Che'nin 'gerçekçi ol imkansızı iste' temel yöntemini rehber...
Erdoğan iktidardan hangi yolla gidecek? -I
Bu konuyu iki bölümde ele alacağım. Sorunun daha iyi anlaşılması için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca benim öngörüme ilişkin yapacağım ikinci bölümde muhalefetin, süreci(RTE'nin gidişini) hızlanadıracak adımları(bu...
Tartışmanın diyalektiği yoksa orada hâkim olan resmi söylemdir
Yener Orkunoğlu arkadaşla olan tartışmamızın dördüncü etabındayız. Konumuz ‘Hoşgörü' üzerineyken geldiğimiz aşamada birbirimize cevap yetiştirme yarışına girmiş bulunuyoruz. Tartışmalar eğer birbirine cevap vermeye doğru evrilmişse...
Komünistlerin cenaze töreninin dini kurallara göre olmaması için neler yapılmalı? 
Ülkemizde insanlar, Hristiyan, Musevi, Alevi ve bazı özel durumları saymazsak, genel olarak, öldükten sonra İslami kurallara göre toprağa verilmektedir. Fakat her türlü metafizik ögeleri ret eden komünistlerin ülkemizde ki cenaze törenlerinin...
Bize gerek olan nedir? 
'Başlamak için gerçek bir burjuva kültüre sahip olmak, bize yeter” (Lenin ) Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi tartışmanın ilerletici ve geliştirici olması için yaşamın, mücadelenin içinden, örneğin HOŞGÖRÜ, AYDINLANMA...
HOŞGÖRÜ HAKARET OLABİLİR Mİ? 
Sevgili Orkunoğlu ile ‘hoşgörü' üzerine başlattığımız polemik devam ediyor. Bu tartışmanın 1980 öncesi, kısır ve üretmeyen tarzından farklı olması için iki şeye kendi adıma dikkat etmem gerekiyor. Birincisi üsluba! Yani kırıcı,...
HOŞGÖRÜ ÜZERİNE
Aydınlanma ve hoşgörü üzerine bir yazı hazırlamaya başladığımda, aynı sayfalarda yazı yazdığım arkadaşım Yener Orkunoğlu'nun da benzer bir konuyu ele alan görüşlerini okuyunca hem şaşırdım hem de bu yazıya değinerek işe başlamak...
Proletarya diktatörlüğüne proletaryanın demokrasisi diyebiliriz
Proletarya Diktatörlüğü ve Demokrasisi konusuna, ‘Sosyalist Demokrasi' kavramını irdelerken daha ayrıntılı olarak bakmak zorunluğu olduğunu düşünüyorum.   Proletarya demokrasi veya diktatörlüğü konusu, Marxizmin ele aldığı...
BARIŞ VE İÇİMİZDEKİ VİRÜS 
Işıl Özgentürk adlı Cumhuriyet gazetesi yazarının Batman'daki Kadınlara yönelik ifadeleri haklı olarak tepki çekti. Aslında yazar aynı yazısında, Batman'lı İpek Er'e tecavüz eden faşist Uzman Çavuş Musa Orhan'a ve...
ÜLKEMİZDE NEDEN HİLAFET-ŞERİAT İLAN EDİLEMEZ!  
Tr/724 yazarlarından Erhan Başyurt'un 'Toparlanın! Ya halife seçilecek ya da Tren devrilecek!” adlı yazısını okuyunca konuya eğilme ihtiyacı duydum. Türkiye'de Şeriat ve Hilafetin ilanına ilişkin tahmin ve isteklerin komediden...
SOSYALİST ADALET SİSTEMİ*  
*Burada ki sosyalist kavramı, kapitalizmden komünist topluma geçişteki ara sınıflı toplum için kullanılmıştır.  Adalet kavramı, sınıfsal özelliklere göre şekillenir. Örneğin Köleci toplumda köle sahiplerinin, feodal toplumda ise...
Türk usulü laiklik: Atatürk'ün armağanı mı yoksa çaresizliği mi?
Laik kültür ve yaşam biçimi, feodalizmin ideolojisi(din) ve yaşam tarzına karşı, burjuvazinin binlerce yıllık mücadelesinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Seküler yaşam, insanın elbise gibi değiştirdiği bir eşyası değil, vücudun...
Eylem ve eylemsizliği buluşturan, düzenin hukukuyla çatışan sosyal medya
Sosyal medyayı, dijital dünyanın görünen yüzü, eskinin ve yeninin çatıştığı toplumsal alan olarak düşünebiliriz.  ‘toplumun maddi üretici güçleri'ni oluşturan bu alan, teknolojinin sosyalleştiği, parasız iletişimin...
TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞI BAŞLADI MI? 
'Gelişmelerinin belli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da, bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters...
Osmanlı-Türkiye profilini yaratan güç: Asya tipi üretim tarzı
Bu bölümde, Osmanlının ekonomik yapısına seyahat ederek onun belirlediği siyasi, ideolojik-kültürel, örgütsel ve hukuksal yapısını, özetle profilini ele alacağım. Tabi bu görünüm, Türkiye'nin profilini de oluşturan temel çıkış...
Engizisyon, kan ve boğaların ülkesi: İspanya ve sömürgecilikte lider küçük ülke: Portekiz
Hristiyanlık, 600-700 yıl süren İber yarım adasının güneyinde ki İslamiyet (Endülüs) hâkimiyetine 15. Yy'dan itibaren son vererek İspanya coğrafyasında ki kendi feodal düzenini-monarşiyi kurmuştu. İspanya, K. Kolomb'un yenidünyayı...
Aydınlanmayı ve faşizmi yaratan kozmopolit ülke: İtalya        
İtalya'nın siyasi yapısı, bu ülkeyi anlamada anahtardır. İtalya, 19. Yy'ın sonlarına kadar bir ulus olarak tarih sahnesine çıkamamıştır. Yani uluslaşmayı ve onun doğal uzantısı olan Aydınlanma sürecini yaşayamamıştır. Her...
MODERN FEODALİZM VE ALMANYA
Sanayileşme eşiğini atlayarak Aydınlanmayı ve uluslaşmayı yaşayamamış Almanya, İspanya, İtalya ve Portekiz aslında yakın zamana kadar feodalizmin Avrupa'da ki temsilcileriydiler. Almanya şimdi de kapitalizm ve modern feodalizm arasına...
Kürtlerin de hayatı önemli
ABD'de de gelişen son anti ırkçı dalga ister istemez ülkemizde de yankı buldu. Her ne kadar RTE'de, polisin Siyahi vatandaşı boğarak öldürmesine tepki verse de, bu tepki kendi siyahilerini görmesini sağlayacak bir ışıktan yoksun...
Alman toplumundaki şovenizm takıntısı nereden geliyor?
Engels 1885 yılında Johannn Philipp Becker'e yazdığı mektuba şöyle başlamıştı: 'Almanya gibi bir dar kafalılar ülkesinde, …” (K. Marx, Gotha Programı'nın Eleştirisi, Inter Yayınları, Sf. 138) Marx ve Engels'in...
‘Dışı sizi, içi beni yakan’ İskandinav ülkeleri -II
‘Dışı sizi, içi beni yakan' ülkeler İsveç-Danimarka-İzlanda-Norveç-Finlandiya -II Şimdi de bu ülkelerin Sağ yüzüne bakalım: İsveç NATO ve AB üyesi değildir. Fakat emperyalist sistemle olan ilişkisini aşağıda okuyacaksınız....
‘Dışı sizi, içi beni yakan’ İskandinav ülkeleri
‘Dışı sizi, içi beni yakan' ülkeler: İsveç-Danimarka-İzlanda-Norveç-Finlandiya -I İskandinav ülkelerinin iki yüzünü de sizlere tanıtmak istiyorum. ‘Sol' yüz; tarihsel olarak Burjuvazinin oynadığı anti feodal rolüne bağlı...
Sömürgeci şirketine savaş açma yetkisi veren ülke: Hollanda
Tarihsel olarak Fransız, İspanyol, Alman ve İngilizlerin siyasi etkisi yanında, kuzeyde Frizler, doğuda Saksonlar ve güneydeki Frankların yaşadığı ve kendilerine ait dil ve lehçeleriyle çok kültürlü bir yapıya sahip bir ülke....
KİŞİLİĞİ OLMAYAN ÜLKE BELÇİKA
Napolyon tarafından 1800'lerin başında işgal edilen bu bölge, Fransa'nın, İngiliz, Prusya ve Hollanda güçlerine yenilmesi sonucu siyaseten bu galip devletler tarafından organize edilerek 1830'larda Belçika olarak adlandırılmıştır....
PAPA VE PARA’NIN GARDİYANI İSVİÇRE
Bu ülke, Fransız devrimi benzeri bir süreci yaşamamışta olsa,  burjuva devriminin sonuçlarını, hem Fransa devriminden etkilenerek hem de ülkedeki tarihsel kantonların varlığından yararlanıp, bilince çıkartabilmiştir. Özellikle Napolyon'un...
Feodaliteyi, İşçi sınıfı ve Ulusları uysallaştıran ülke: İNGİLTERE
İngiltere, Aydınlanma sürecini devrimle değil evrimle gerçekleştiren ülkelerin başında gelir. İngiliz egemenlerinin ülke içinde reformcu, evrimci geleneği oluşturmasında bazı tarihsel gelişmelerin rol oynadığını düşünüyorum. Bu gelişmeler...
Fransa: Burjuva devriminin arka planı
Hristiyanlık tam olarak İznik Konsili(Ms 325) toplantısıyla resmiyet kazandı. O dönemde hala Antik Yunan medeniyeti yaşıyordu. Avrupa'da dinin devletle birleşmesiyle bu medeniyetin de sonu geldi. Özgürlük ve bilim peşinde koşanlar sokak...
Batı Avrupa insanlığı nereye sürüklüyor?
Demokrasi mücadelesi bugün, demokratik ulus-milliyetçilik; cumhuriyetçilik-demokratik cumhuriyet; yarı laiklik (Türkiye, Almanya gibi)-tam laiklik(seküler yaşam); aşamalı devrim-kesintisiz devrim; mücadele olarak demokrasi(insan hakları, hak ve...
EŞEKLERİN YÜRÜTTÜĞÜ KERVAN
Dünya halklarını, Küba hariç ‘eşeklerin' yönettiği açık! Son salgın sadece bunu daha bir görünür kıldı. İsterseniz önce komplo teorilerinden birkaç örnek vererek konumuza girelim. Salgın ilk ortaya çıktığında ünlü ‘Stratejistlerden'...
İçsel devrim ve günümüzde kültürel doku
Aslında bu konu bana göre, günlük yaşamımızdaki farkında olmadan üstümüze yapışan feodal alışkanlıkların neler olduğunu konu edindiği için daha da önemlidir. Önemini öne çıkartan bir diğer konu da, vereceğim örnekler ile ülkemizde...
Merak ettiğiniz şey laboratuvardan çıktığım mı?
HANİ SİZ, ALLAHIN SEVGİLİ KULLARIYDINIZ! ÜSTÜN IRK VE SINIFLARDINIZ! Salgın ile ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. İsterseniz benden de önce COVİD-19'u dinleyelim: Ben Covid-19, grip ailesine (influenza) ve benim aileden Corona'lara...
Faşizmin yeni tarifi
Faşizmi tanımlayabilmek için aydınlanma süreçlerini ele almamız gerekiyor. Aydınlanma sürecini doğal seyri içinde yaşamamış tipik dört ülkeye(Almanya-İtalya-İspanya-Portekiz) baktığımızda görüyoruz ki; kapitalist devletin yönetim...
ULAŞ BENZERDİ GÜNEŞE
Evet bugün, Ulaş'ı bizden kopardıkları 48. Yıl. Daha önceki yıllarda da cesaret(Sevdiklerini anmak öyle kolay bir şey değil) edip arkadaşlarımla ilgili anılarımı aktarmıştım. Bugün ise burada anıları tazelemek yerine, sizlere 68'li...
İKİNCİ “ALLAH'IN BÜYÜK LÜTFU” YAKLAŞIYOR MU?
Erdoğan, 15 Temmuz darbesi için 'Bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfudur” demişti. 15 Temmuz darbesi öncesi olduğu gibi bugünlerde de, yandaş kalemşorlar, darbe tamtamlarını çalmaya başladılar. Tabi ki sadece onlar değil:...
YÜZBAŞI İLYAS AYDIN, DEVRİMİN İYİLEŞMEYEN YARASI
Bu yazıda, eti budu belli ve bir türlü belini doğrultamayan Türkiye devrimci hareketinden sadece İlyas Aydın örneğini vererek sol içi şiddetin saflarımızda açtığı yarayı sergilemeye çalışacağım.   Yüzbaşı İlyas Aydın 1970'lerde...
NE YAPMALIYIZ?
- Kadınlar öldürülüyor yargı affediyor. - İşçiler ölüyor sorumlular 'bu işin fıtratında var” diyor. - İslamiyet adına çocuklar kirletiliyor bizlerin dışında kimsenin umursadığı yok. - Faili meçhullerin failleri devletin içinde,...
Mehmet Kılıç'ın cezaevi anıları romanı: Mahpus kaça kaça biter
En kötü koşullarda dahi ayakta kalan, kişisel-sanatsal yetenekleri tartışılmaz ve hapishane arkadaşım sevgili Mehmet Kılıç, cezaevi anılarını roman tadında ele alarak bize direnmenin, mücadelenin ve sanatçı ruhun insan olmakla bir ve eşit...
ÜLKEMİZİN SOSYO-EKONOMİK, SİYASİ YAPISI-II
Analizimize devam edersek: Dördüncüsü; AKP-MHP bloğunda ki kesimler, çoğunlukla yoksul ve çalışanlardan oluşuyor. Bunlar şimdilik protestolarını; ürünlerini sokaklara dökerek, intihar ederek veya benzer girişimlerde bulunarak kişisel biçimde...

banner67

banner68

banner69

banner71

banner84

banner62

banner73

banner57

banner11

banner56

banner51

banner58

banner61

banner82

banner27

banner59

banner81