Sibel Özbudun- Temel Demirer

Tüm Makaleleri

Sibel Özbudun- Temel Demirer

MÜBADELE TRAJEDİSİ[*]

Meselenin özü, “Onlar buralı, biz oralıydık,”[2] cümlesi veya “İsmet Paşa, Venizelos geldiler/ trampa yapmaya karar verdiler/ acep bunu bir ferde mi sordular?/ dünya kurulalı görülmemiştir!”[3] dizele...