Ganime Gülmez
Ganime Gülmez
Yazarın Makaleleri
Kavram Oyunlarının Son Durakları
'Geçen yüzyıl korkunç örneklerle tüm insanlığa gösterdi; insanın köleleştirilmesi hatta yok edilmesi sözle başlıyor. İlkin söz köleleştiriliyor, insani güç ve derinliğinden uzaklaştırılarak, yalanın ve ideolojilerin hesaplı,...
YAŞAMA HAKKI!
'Balık tuttuk yiyen ölür / Elimize değen ölür / Bu gemi bir kara tabut / Lumbarından giren ölür / ... / Boynuma sarılma, gülüm / Benden sana geçer ölüm / Badem gözlüm beni unut / Çürük yumurtadan çürük / Benden yapacağın çocuk...
Oynanan Aklımız, Bozulan Algılarımız, Yönetilen Psikolojimiz
Pandemi kaynaklı ölüleri sayar hale geldik. Bu normalleştirildi. Günlük istatistiki verilere bakılması; 'Aaa arttı, aaaa tamam azaldı” konuşmaları kanıksandı. 'Normale dönüş” diye tanımladıkları şey; virüse karşı bağışıklık...
Ben Peşindelik ve Omuzdaşlık
Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim. sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye... Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim. yağmur yağsın bulut yok olsun diye... Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim. güneş açsın karlar erisin...
SÜRGÜNDEKİ KOMÜNAR KADINLAR*
'Paris Komünü” dediğimizde, bahsettiğimiz-bahsedeceğimiz dönem; dünya tarihindeki Devrimci Hareketler'in, somut perspektiflerle henüz filizlenmeye başladığı bir dönemdir. Öncesi olan ve 72 günlük ömründe de, nice pratiklere sahne...
DANGALAK*
'İnsanın kerameti, anlamaktan ibarettir zaten, zor günlerde ışır... Kim ne derse desin, yeryüzünün acısı, kendi deliliğine layık delilere henüz kavuşamamış olmasındandır.” En üst perdelerden methiyeler dizip, kişileri tarihe adı...
PALAVRA MEYDANI
Yoksulluktan geçmek kolay, bırakmak zor varsıllığı acıdan kaçmak kolay, bırakmak zor tatlıyı kafamın içinde yandı yanalı bu güzel ışık sorarım kendikendime: insan neden istemez kurtulmayı -Hasan Hüseyin- *** Canlı-cansız bütün variyetiyle...
KEMAL GÖMİ’YE BÖYLE ÖZGÜRLÜK!
Türkiye Hapishaneleri'nde yüzlerce tutsak Açlık Grevi'nin yüzüncü gününü devirdi... Dünyanın başka yerlerinden de sürekli sesler geliyor: Amerika'da 40 yıldır tutuklu bulunan Mumia Abu-Jamal da korona hastalığıyla buluşmuş......
YÜREK İŞÇİLİĞİ
'Benim Marksist bakış açım bana, kadınların özgürleşmesinin ancak ve ancak yeni bir sosyal düzende ve farklı bir ekonomik sistemde gerçekleşebileceğini çok berrak bir şekilde gösterdi.” (Alexandra Kollontai) Yağmur yağıyor! Direnişçilerin...
DÖRDÜNCÜ DALGAYI MI BEKLİYORUZ!
Deneme-yanılma metoduyla; kobaylar haline getirildiğimiz bir dünya gerçekliği üzerindeyiz. Hastalıkla buluşmadığımız ve yanıbaşımızda, yaşandığına direk tanıklık etmediğimiz müddetçe; istatisliklerin-sayıların verilişiyle dalgalanır...
GÖKYÜZÜ YİNE DELİNDİ!
Kış! Kar! Soğuk! Gördük üşüyen, kıpkırmızı yanaklı, ışıl ışıl gözlü, lüle lüle saçlı, her biri bir can parçası, gülen Kürt çocuklarının yüzlerini! Ve oralarda gökyüzü yine delindi! Tanıdığımız-bildiğimiz bomba sesleri,...
Şu koca DÜNYA!
Ne olduğunu bilmediğimiz, öğrendikçe açlaştığımız, keşfettikçe tükettiğimiz, tükettikçe tükendiğimiz şu koca DÜNYA! Maskelendikçe maskelendiğimiz, yabancılaştıkça tanıdık aradığımız, kendimizi dahi kaybetmekle burun buruna...
“Bizi merak etmeyin”; “Ruhumuzu nasıl kelepçeleyeceksiniz?”
"Ve bütün gemileri yakıp yollara düşerdi o hep aynı ıslıkla mutlu muydu, hiç düşünmedi böyle şeyleri umutlardansa nefret etti daima hep yanıldı ve yenilgilere uğradı ama atıldı yine de serüvenlere pervasız bir acemi soyu tükenen bir...
EROL ZAVAR’DAN HEPİMİZE SELAM!!
'Şimdi kış ölümün vaktidir derler Ve tecrübelerimden bilirim kışın ölene söverler Kusura bakma ölüm ben arkamdan sövdürmem Bu randevuya asla gelmem” -Erol Zavar;Ölümü Ektim Randevu Yerinde- *** Kış, serpiştiriyor kar! İnsanlar...
Biçilen İnsanlığın Çiçeğe Duran Fidanları
Her yeri hallaç pamuğuna çevirseler de, patlıyor tarihin derinliklerinden; ozanlar, türküler, düşünürler, yürüyenler, gidenler, düşenler... Sadece Türkiye değil, dünya tarihi böyle ilerliyor. *** Bir Boğaziçi Öğrencisi yazıyor; 'Bütün...
BOĞAZİÇİ’NDE PATLAYAN TARİHİN HAYALGÜCÜ
'Dün ben nerden geldim/ ezberlenip unutulmuş bir sıkıntıdan geldim/ adı konulmamış bir düşten geldim/ terlemiş balıklar gördüm, rengi bozulmuş mavilikler/ kabaran denizler gibi coşkun sürücüler/ kılçığı beynine saplanmış gözsüz...
150 yaşındaki 72 günlük çınar: PARİS KOMÜNÜ!-1-*
Victor Hugo'nun; 'Dünyada bir yanardağ gibi yaşayan tek şehir” olarak betimlediği şehirdir Paris. Bir Komün ilân edilmesinden neredeyse yüz yıl öncesinde de; adeta bir yanardağdır Paris. Yeryüzündeki tüm toplumsal gelişmelerden...
ERKEKLERİ ÖTEKİLEŞTİRMEK!!
Asırlardan beri ötekileştirilmiş olmanın, hayatın her alanındaki pervasız uygulamaların sayısız türevini yaşayan kadın; ters, şuursuz bir refleks içerisindeymiş gibi geliyor bana. Keskin cümleler savurmak istemiyorum. Ancak ötekileştirilenler,...
İFŞA KÜLTÜRÜ
Bu girdaptan çıkabilmek, bu akıma karşı koyabilmek, bu çöplükte kokuşmaktan kurtulabilmek için; yılmadan-yorulmadan ve gerçekten sürekli bilinçlenmek gerekiyor. 'Gerçekten” okumak gerekiyor, 'gerçekten” tartışmak gerekiyor;...
“Tohum altta nefes nefese”
Hayaller kurulur, kırılmazlar aslında! Üzerinlerine; 'hayal kırıklığı” etiketi yapıştırılsa da. Hayaller; zamana meydan okur! Üzerlerine;  'hayalim gerçekleşti” etiketi yapıştırılsa da. Sonsuzdur, sınırsızdır hayaller;...
İNSANSIZLAŞTIRILMIŞ TOPLUM ve GENÇLİK
Kapitalizm koşullarında insanın bir kurtlar toplumu hâline getirileceği, daha XVII. yüzyılda yaşayan İngiliz materyalist düşünür Thomas Hobbes tarafından öngörülmüş: 'İnsan insanın kurdudur”. Bunun 21. yüzyıla gelindiğinde somutlandığı...
Marksizm, Milliyetçilik ve Demokratik Ulus
'Hiçbir kitap, sadece tek bir kişinin eseri değildir; Türkiye, Irak ve Suriye'de Kürt Hareketi'nin mücadelesi, kadınların eşitsizliğe karşı duruşu, Alevi Hareketi'nin canlanması, özellikle genç neslin Gezi-Taksim Direnişi...
HAYAL İZCİLERİ!
Haftalardır süren bir Gezi Direnişi yaşanıyor adeta! Abartı sayılabilir. Ancak hiç de abartı olmadığını düşünüyorum. Ve Hayal İzcileri'nin bizzat kendileri, pratikleriyle bunu bize gösterip durmaya devam etmekte. Şu anda 129a'ya...
BİÇKİ: POLİTİK TRAVMA!
Hep biçildi bu dünya. Teknik olanakların getirdiği avantajlarla da hâlâ ve hâlâ, daha da hızlı biçilmekte! Haritalarda tanımlanan kıtalar biçilmekte, bölgeler biçilmekte; her ülkenin kendi sınırları içerisinde can bedeli kazanılmış...
CESETLERİN SUSAMAYACAĞI ŞİMDİKİ DÜNYA!!!
Bundan neredeyse tam 5 yıl önce, gerilla Ekin Wan (Kevser Eltürk) öldürüldükten sonra; onun çıplak, işkence yapılmış bedeni tüm dünyanın gözleri önünde, ibret olsun diye sergilenmişti. Bir meydan okumaydı bu! Bir kadının ölü bedeninin...
YOL ÖYKÜLERİ: “Karanlığa İnat, Yaşasın Sanat!”
'Gecesi çengellenmiş kadınların ve çocukların öyküsüdür, yeryüzünü bitimsiz bir karanlığa gömen. Anlatsalar sesleri kesilir, anlatmasalar seslerine gölgeleri düşer...” –Meral Şimşek'in, Hiva'nın Çengelli İğneleri...
EVRİM OKYANUSU*
'Görünen gerçek olsaydı, bilme gerek kalmazdı”-Marx- Evrim Okyanusu, medyanın sürekli taş atıp dalgalar yaratmaktan vazgeçmediği bir arena olma önemini hiç kaybetmedi. Maalesef bu taşların, bu asırda dâhi bilinç bulandırıp Ortaçağ...
TEMEL DEMİRER: “KOVBOY”!
'Türkiye'yi büyük bir hapishaneye çevirenlerin herkesi herkese ötekileştirdiği bir ülke ki burası, herkes herkesin üveyi olmuş durumda... Yaşamın sınırlarını zorlayan yazmak eylemi; yeni bir yaşam beklentisi yaratırken; öğretici...
SOKAKLAR...
Yarın 'korona zamanı bitti” deseler, herkes hiçbir şey olmamış gibi devam edecek; yaşam koşuşturmacası içerisinde kaybolmaya. Bu yüzden Eylül ayında güneşi ve sıcağı tatmamızın neredeyse mucize olduğu bu ülkede; sokakta gördüğüm...
SÜRGÜN YAZILARI-Cilt III
'Sürgünler, adsız bir varolmayı resmi bir varoluşa çevirmek zorundalar. Hakikatin akıbetinin ne olduğunu kimse hatırlamadığında dahi, en azından bunu sürgünler beraberlerinde alıp götürmüş olacaklar. Sadece sürgünlük gerçeği...
Ebru Timtik: Silah ve Şarkı
'Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim yürüdüm üstüne üstüne bunca yıl geçtim dikenli tellerini yasakların bir bir tavında demir tavında toprak ve tavında yürek gibi kabarık ve alıngan dokundum ateşli kabuğuna güzelin iyinin gerçeğin...
Mektuplarla Paylaşılan Yaşamlar
'Soluksuz 38 yıldır mektuplaşan biri olarak ve mektuplar yaşamımda bu kadar yer almışken, bu hazineyi paylaşmamak bana hüzün verirdi. Ve bu mektuplar sadece 'istatistikler ve isimlerden ibaret” değildir... 38 yıldır içeride ve dışarıda...
ASKLEPİOS
Sayılar konuşuyor bütün dünyada: Korona, korona, korona... binler, milyonlar... Pandemi döneminin direk tanıkları ise sağlık emekçileri. Onlar da artık haykırmaya başladılar! İyi ki konuştular, iyi ki haykırdılar, iyi ki varlar! *** Gencecik...
FOTOĞRAF MAKİNESİZ FOTOĞRAF
'Saraylar saltanalar çöker, kan susar birgün, zulüm biter, menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler...” -Adnan Yücel- Şehrin 'penaları”ndan...
İstanbul Sözleşmesi Yaşatmaz!
Faşist partilerin kadın milletvekillerinden Trump'ın kızına dek, devlet bakanlarından büyük holdinglere tüm dünya; 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” diye bağırmakta. Ki bu yeni değil, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesinin...
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ!
Kapalı kaldık çok da uzun olmayan bir süre. Ve kapalı bir gazoz şişesi şiddetlice çalkalanıp çalkalanıp sonra aniden kapağı açılmış, dışarıya da insanlar püskürtülmüş gibi sokakların görüntüsü. Botanik Bahçeleri'ndeki...
89’lular!
Böyle bir kuşak tanımlanmadı elbette. Ancak neden tanımlanmadığına hayıflanan az yazı da yazılmadı. Ben bu kuşak yürümeye başladığında, ayak izlerine takılıp onları yakalayabilme gibi büyük bir hazineye sahip oldum. Bu hazineyi ömür...
Söz hükmünü nerede yitirdi?*
'İnsanlar eylemde bulunarak ve konuşarak kim olduklarını gösterir, benzersiz kişisel kimliklerini etkin bir biçimde ortaya koyarlar ve bu sayede insani dünyada boy gösterirler... Konuşmanın son derece yararlı bir iletişim ve haberleşme...
Irkçılık: 20 Desibel
Oliver Fourier; Siyah Almanlar İnisiyatifi'nin Almanya'da büyüyen bir aktivisti. Yarın Almanya'nın bir çok şehrinde; 'Almanya'da, Amerika'da ve tüm dünyada egemen olan ırkçılığa karşı” yapılacak olan mitingler...
Edward Colston'un heykelinden ne istediler?
'Yok etme planı: Otlar yolunacak, canlı kalan en son bitkiye kadar kökler sökülecek ve toprağa tuz serpilecek. Ardından otun hafızası öldürülecek. Yeni bilinçleri yerleştirmek için eskiler silinecek; onları silmek için geçmişleri boşaltılacak....
“Gelen her geceyi çığlıklarımız yırtacak!”
40 milyonu aşkın insanın işsiz kaldığı, 100.000'i aşkın insanın Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği Amerika gerçekliği; ancak beyaz derili olmayan Afroamerikalıların çığlıklarıyla yakınlaşabiliyor bizlere. Covid-19'dan...
Yaşadığımız-yaşamadığımız ülke!
Geziniyor; fabrika hızıyla üretilen sözcükler, görüntüler. Bunlarla yıkana yıkana beyinler çoktan öğrendi nostalji içerisinde boğularak acı çekmeyi! Kanatları kırılmışçasına, uçmayı değil de sürekli yaralarını deşmeyi! Hasan...
YÜRÜDÜK
Yürüdük böyle bir 1 Mayıs'ta: 2011'de Hannover Sanayi Fuarı'nda patlatılan, bir gelecek projesi olarak sunulan ve literatüre Almanya'nın geçirişinin yere göğe sığdırılamadığı '4. Sanayi Devrimi” kavramından...
Murat Çakır’ın ilk romanı: PARADOKS
'Değişmez kural bu. Paradoksa yol açabilecek hiçbir hamle yapamayız. Zaman yolcularının kötü kaderi bu. Değiştirebileceğini bilip de hiçbir şey yapamamak...” *** Almanya'daki Yabancılar Meclisleri'nin ete-kemiğe bürünme...

banner67

banner68

banner69

banner71

banner84

banner62

banner3

banner73

banner57

banner11

banner56

banner51

banner58

banner61

banner82

banner27

banner12

banner81