Birinci paylaşım savaşından sonra yabancı iş gücüyle büyüyen Alman ekonomisi  zaman zamsan krizler yaşamıştır.

Günümüzde Alman ekonomisi kriz yaşarken üretim daralıyor ve büyük şirketler yatırım yapmaya korkuyorlar.

Enflasyon oranı yükselirken enerji ve temel gıda maddelerinin maliyetleri oldukça yüksektir.

Piyasa ekonomisinde çok az vasıflı işçi olduğu ve de dışarıdan getirmeye çalışılırken fazla bürokrasi oluştuğu için, gelecek yıllara dair pek umut vermiyor. Ekonomik durum kötüleşirken, üçlü koalisyonun hala iyimser davranması kitleler tarafından anlaşılmıyor.

Enerji yoğun sanayi, sadece elektrik fiyatlarının sübvansiyonuyla ülkede ekonomi stabilize tutulmaya çalışılıyor.

Bu süreçte, halk yığınları yoksullaşırken, şehirlerde büyük alış veriş merkezleri  Kaufhaus ve Karstadt gibi büyük mağazalar iflas ederek kapanıyor.

Alman ekonomisi iyi durumda olmadığı için, ekonomik krizden nasıl çıkılacağı ve gelişmenin nasıl olacağı yoğun bir şekilde tartışılıyor.

Böylece, ekonomik krizden memnun olmayan ve aşırı sağ partilere kayan halk yığınlarının tekrar nasıl güvenini kazanırız yolları tartışılıyor..

Almanya ekonomisinin şu anda neden bu kadar kötü durumda olduğunu analiz etmeye gelince, politikacıların değerlendirmeleri birbirinden çok farklı. Birçok şekilde analize ediyorlar.

Bu konuda pek çok kafa karışıklığı devam ederken, ekonomi uzmanları, “bu krizden nasıl yeniden büyüyebiliriz ve pazar için alan nasıl sağlanabilinir” düşüncesi içindeler.

Ekonominin bu yıl yalnızca yüzde 0,2 oranında büyümesi bekleniyor.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck' sunduğu federal hükümetin yıllık ekonomik raporundaki tahmin; ne yurt içinden ne de yurt dışından gelen bir büyüme ivmesi olmadığına vurgu yapılıyor.

Almanya’da İhracat da, 2023'teki önemli düşüşün ardından bu yıl yeniden bir artış beklenirken, artacak oranın yüzde 0,6  bir artış olacağına vurgulanıyor.

Almanya da yurt içinde, özel tüketim ve kurumsal yatırımların pek iyi gitmemesi, potansiyel büyümenin kalıcı biçimde düşük olacağı ve gelecek yıllarda da böyle olacağı bekleniyor.

Ekonominin potansiyel büyümede  herhangi bir özel olayın daha yüksek veya daha düşük büyümeye yol açmaması durumunda, Almanya'daki ekonominin olası büyük krizleri de beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Ayrıca dünya çapında global krizler de hesaba katılınca, Almanya’da ekonominin bundan etkileneceği bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna’da, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde süren savaşlarının da, Dünyada ki ekonomik krizleri büyük oranda etkilediği bir gerçektir.

Ekonomistler, önümüzdeki on yılda ekonomi geçmişe göre önemli ölçüde daha yavaş büyüyecek ve dolayısıyla önümüzde ekonomik açıdan zayıf on yıl olacağını vurgu yapıyorlar.

Almanya’da geçmişe göre daha az da olsa, ekonominin en azından mümkün olduğu kadar büyümesini sağlamak için çok daha fazlasını yapmak zorunluğu ile karşı karşıya kalınıyor.

Büyümenin önünde bir dizi engellerden söz edilirken daha fazla bürokrasi ve son yıllarda  meslek eğitimine öncelik verilmemesinden doğan vasıflı işçi eksikliği, ihmal edilmiştir.
Diğer taraftan da Almanya’da yüksek vergiler ve nispeten yüksek kurum vergileri ile şirketlerin yüksek vergi ödediği bir ülke olduğu lanse ediliyor.

Fransa ve ABD'de şirketler artık Almanya'dakinden daha düşük vergi ödüyor. Federal hükümet büyümenin itici gücü olarak vergi kesintilerinin nominal vergi oranının düşürülmesi yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Koalisyonda olan FDP, Hür Demokratların rekabet gücünü güçlendirmek ve ekonomiyi serbest bırakmak için, ön iki maddelik bir plan sundular. "Ekonomik Dönüşümü Hızlandırmak için Ön İki Nokta” başlığını taşıyor. Bu, diğer hususların yani sıra vatandaşlık ödeneği reformunu, 63 yaş emekli maaşının kaldırılmasını, fazla mesai için vergi avantajlarını ve dayanışma ek ücretinin tamamen kaldırılmasını içeriyor. On iki nokta aynı zamanda inşaat sektörü de dâhil olmak üzere her düzeyde bürokrasinin azaltılmasını da içeriyor.

Birçok araştırmacıya göre Almanya kara para aklama cenneti olarak biliniyor. Her yıl klanların ve mafya çetelerinin, şüpheli suç işlemlerinden elde edilen yüz milyarlarca avroyu yasal ekonomik döngüye soktuğu tahmin ediliyor.

Bununla mücadele etmek için yeni bir yasa tasarısı planlanıyor. Trafik ışığı hükümeti kara para aklamayla mücadelede daha ileri adımlar üzerinde anlaşmaya varıldığına vurgu yapıyor.

 Yukarıdaki sıralanan olumsuzluklardan farklı olarak nispi de olsa bir olumluluk var. Almanya’da hükümet, emekli maaşlarına yüzde 4.57 zam yapılmasını öngören düzenlemeyi onayladı. Zam kararı, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.