Bundan 40 sene önce Nikaragua da  başa gelen sosyalist Sandinista hükümeti, İsrail'i desteklediği için Almanya'ya dava açtı

Federal Almanya’nın,  İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olduğu ve   Filistinlilere karşı soy kırımı  işlediğini söylüyor.

Nikaragua ciddi iddialarda bulunarak, Birleşmiş Milletler‘in yüksek mahkemesinde Almanya'yı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "soykırımına" suç ortaklığı yapmakla suçladı. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) yaptığı açıklamaya göre otoriter ülke, bu hamlesini Almanya'nın İsrail'e verdiği siyasi, mali ve askeri destek ve BM Filistin yardım kuruluşu UNRWA'ya sağlanan fonların kesilmesiyle gerekçelendirdi. Nikaragua, Almanya'yı "soykırımın işlenmesini" kolaylaştırmakla ve bunu önlemek için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü yerine getirmemekle suçluyor.

Aynı zamanda Nikaragua, Mahkeme'den ana davayla ilgili karar çıkana kadar geçici tedbir kararı alması yönünde çağrıda bulundu.

Aynı zamanda Nikaragua Sandinista hükümeti, Almanya'nın devlet mantığının basit bir şekilde olduğunu açıklandı.

Orta Amerika ülkesinin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Almanya'yı, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını Filistin halkının, özellikle de Gazze Şeridi'nin zararına ihlal etmesini, aktif olarak teşvik etmekle suçladı. Nikaragua, İsrail'i "soykırım"la suçluyor. Filistin haklarının güçlü bir destekçisi olan Nikaragua gibi Güney Afrika da Gazze savaşında Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği iddiasıyla, Aralık ayı sonunda İsrail'e, Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı. BM mahkemesi geçici bir kararla şu kararı verdi: Filistin halkını, özellikle de Gazze Şeridi'ni aktif olarak desteklemek ve soykırımı önlemek için, tüzüğüne göre UAD'nin devletler arasındaki çatışmaları mümkün olduğu kadar barışçıl bir şekilde çözmesi gerekiyor ve kararlarımız bağlayıcıdır denildi.

Ancak BM yargıçlarının bir devleti bunu uygulamaya zorlama yetkisi yoktur.

BM Güvenlik Konseyi'ni bu konuda harekete geçmeye çağırabilir.

Almanya, İsrail'e verdiği destek nedeniyle, Nikaragua tarafından UAD'ye götürülüyor. Şu an itibariyle: 2 Mart 2024’de  Almanya'nın İsrail'i siyasi ve askeri olarak desteklemesi ve UNRWA fonlarını bloke etmesi nedeniyle Nikaragua, Federal Almanya Cumhuriyeti'ne Uluslararası Adalet Divanı önünde dava açtı. Suçlama: soykırıma yataklık etmek. Orta Amerika hükümeti Nikaragua, Almanya'ya karşı BM'nin en yüksek mahkemesinde dava açtı. Federal Cumhuriyeti, Gazze Şeridi'nde “soykırımı kolaylaştırmakla” suçluyor. Otoriter ülke, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Lahey'de duyurduğu gibi, bu hamlesini Almanya'nın İsrail'e verdiği siyasi, mali ve askeri destek ve BM Filistin yardım kuruluşu UNRWA'ya sağlanan fonun kesilmesiyle gerekçelendirdi. Dolayısıyla sunulan başvuruya göre Almanya, “soykırımın işlenmesini önlemek için her şeyi yapma” yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Ülke, Almanya'ya karşı acil karar alınması çağrısında bulundu.

İsrail’in  Filistin halkına karşı islediği soykırımına karşı  tüm devletlerin bunu kınaması gerekiyor.

Yirmi birinci yüzyılda  ve geçmişte yapılan soy kırımlarına karşı göz yumulmamalı ve şiddetle kınanılmalıdır.

Batılı hükümetlerin bu soykırımları desteklemeleri de gelecek nesiller için hiç iyi örnek oluştur mu yor.

Israil’in soy kırımını eleştirmek, ne İsrail ulusuna karşı olmak, ne de Hamas’ın yanında yer almaktır.

Aksine demokrat olmanın getirdiği bilinciyle, soykırımlarına ve insan haklarına karşı tutarlı şekilde tavır alıp kınamaktır.

Bu yapılmadığı sürece kim kendisine demokratım diyorsa doğru söylememiş olacaktır. Kişinin soykırım ve insan haklarına karşı olmadığı sürece, onun demokratlığından şüphe edilir.