Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü Batı Şeria'ya ilişkin özel bir uyarı yayınladı: "İsrail’in Gazze’deki harekâtını Batı Şeria’daki eylemlerinden ayırmak yanıltıcıdır. Her ikisi de aynı soykırım-yok etme kampanyasının bir parçasıdır."

Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü: Misyonu aktif olan hareketleri soykırım araştırma araçlarıyla donatmak olan, ABD merkezli bir sivil toplum örgütüdür.

Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü, Filistin genelindeki soykırım konusunda uyarıda bulundu. Enstitü, 8 Nisan'da Batı Şeria’ya ilişkin özel bir soykırım uyarısı yayınladı.

Yayınlanan uyarı metninden bir bölüm:

“7 Ekim’i takip eden aylarda, Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere yönelik devlet destekli şiddet yeni-dehşet verici bir zirveye ulaştı. Geride bıraktığımız bu beş aya, Filistinlilere yönelik binlerce tutuklama, yüzlerce cinayet ve zorla göç ettirme-tehcir damgasını vurdu. Bu şiddet, artık sadece ve sadece Batı Şeria’nın büyük bir bölümünü Filistinlilerden pervasızca almayı amaçlayan bir kampanya olarak anlaşılabilecek bir boyuta vardı. İsrail ordusu ve yasadışı yerleşimciler, 7 Ekim’den 27 Aralık 2023’e dek, yani sadece bu üç ay içerisinde Batı Şeria’da 76’sı çocuk olmak üzere, en az 300 Filistinliyi öldürdü. Bu sayı, 2022 yılı içerisinde 154’ken ve diğer yıllar içerisinde daha azken, şimdiye dek görülen en büyük orana ulaştı.

[…] 2023 yılı boyunca Batı Şeria’da yaşayan en az 4.000 Filistinli sivil evlerinden tahliye edildi, mülkleri yok edildi ya da çeşitli baskı yöntemleriyle başka bölgelere yerleştirildi... (Doğu Kudüs’e varana dek; 2023 itibariyle yıkılan binlerce bina, zorla göç ettirilen binlerce insan sayısal olarak belgelenmiş ve Kasım ayı itibariyle bu oranda sistemli-hızlı bir artışın olduğu gösterilmeye çalışılmış.)

İsrail, öldürme, zorla göç ettirme-tehcir ve idari yaptırımlar kapsamında gerçekleştirdiği gözaltı-tutuklamaların yanı sıra; Filistinlilere karşı kültürel bir soykırımı da yürütmektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler tarafından Kasım 2023’te yayınlanan bir raporda, bölgedeki zeytin ağaçlarının ve Filistinli çiftçilerin korunması çağrısında bulunularak, “zeytin üretimindeki çiftçilere ve onların geçim kaynaklarına yönelik benzeri görülmemiş bir tehdit nedeniyle” Batı Şeria’da zeytinlerin hasat edilmediği vurgulanmaktadır. Bu yıkımın boyutu, istilacılar-bölgeyi bu şekilde işgal ederek yerleşenler- ve İsrailli yetkililer tarafından zeytinliklerin yağmalanması, sökülmesi ve yakılmasının süreklileşmesi niteliğindedir. İsrailli yetkililer ve istilacılar, 1976’dan bu yana işgal altındaki Ba tı Şeria’da 800.000 zeytin ağacını temizledi.

Batı Şeria’da Filistinlilere karşı yavaş yavaş ilerleyen bu yapısal-sistemli soykırım onlarca yıldır yaşanıyor. Şimdi ise Gazze’deki soykırıma paralel, bu zeminde bir tırmanış gösteriyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı açık bir soykırımdır ve İsrail’in Filistin topraklarını işgali, soykırıma dair yapısal-sistemli dinamikleri içermektedir. İsrail’in Gazze’deki harekâtını Batı Şeria’daki eylemlerinden ayırmak yanıltıcıdır. İsrail’in her iki bölgede kullandığı taktikler, aynı soykırım-yok etme kampanyasının birer parçasıdır.”