24 Haziran seçimlerine ilişkin üçü(3) ilçe olmak üzere 40 yerdeki seçim sonuçları analiz edilmiştir. Bu araştırmaya göre hemen hemen %100 olarak gerçekleşen sonuçlar şunlardır:

1- MHP oyları, 2015 Kasım seçim sonuçlarına göre Kürt seçmenin olduğu illerde 2-3 misli artmış,
2- AKP’nin oy oranı eskiye göre tüm illerde düşmüş,
3- MHP-İYP Milliyetçi bloğun oy oranı Kürt illeri hariç her yerde %25-40 bandında seyretmiş,
4- Tüm İllerde; AKP ve MHP’ye oy verenler aynı oranda Erdoğan’a oy vermemiş,
5- HDP her yerde Parti adayı Selahattin Demirtaş’tan fazla oy almış ve bir önceki seçime (2015) göre de oy kaybetmiş, 
6- Tüm illerde İnce’nin oyları CHP’nin önünde. CHP 2015 seçimine göre oy kaybetmiş.
Seçimin bir düzenleme(REGOLATZİYONE) olduğuna ilişkin tüm kodlar yukarıdaki tespitlerin içinde gizli. Sorun, bunları okuyabilmek. Aşağıda bu çözülmüş şifreleri bulacaksınız:
A-) Yukardaki 3 nolu sonuçları analiz ettiğimizde 2018 seçim sonuçlarına göre ülke genelinde Milliyetçi blok nerdeyse toplam seçmenin %21 oyunu almış.  Bu oran batıda %25-40 bandındadır. Kürt seçim bölgelerindeyse bu artış İYP ve hiç kampanya yürütmemiş olan MHP için büyük bir şahlanışa işaret ediyor. 2015 seçim sonuçlarına göre MHP’nin yüzde100-200 oranında oyları fırlamış. Sonuç: Batı illerinde yüzde yirmi beş, yüzde kırk(%25-40), Kürt illerinde ise 2 ve 3 misli artış. Kürt seçmenin olduğu illeri çıkardığımızda da ülke düzeyinde milliyetçi oy oranı ortalama %30’ları geçmektedir. Şişirilme her haliyle ortada!

B-) 1 nolu sonucu analiz ettiğimizde MHP’de ki bu artışı Kürt bölgesindeki Polis ve Jandarma’nın oyuna bağlayanlar olmuştur. Fakat tüm Doğu illerinde toplam Polis Özel Harekât(PÖH) 28 bin, Jandarma Özel Harekât(JÖH) ise 20 bin civarında. Halbu ki MHP sadece Van ve Diyarbakır’dan bu rakama yakın oy almış. 
Özetle: Kürt seçmen MHP’ye oy vermeyeceğine, diğer bölgelerde Milliyetçilerin oyunun % 25-40 düzeyine ulaşması imkansız olduğuna göre bu artışın nedeni belli: dijital manipülasyon!

C-) 2 ve 4 nolu sonuçlara baktığımızda AKP’nin tüm illerde oyunun azaldığını ve her seçim bölgesinde partilere oy veren seçmenin aynı şekilde Cumhurbaşkanları için oy vermediğini görüyoruz:

 Örneğin:  “Van’da Cumhurbaşkanlığı için oy veren seçmen sayısı 637,867 iken milletvekili seçimlerin de oy veren yurttaş sayısı 653,678. Yani sandığa gidip milletvekili seçiminde bulunan 15 bin 811 kişi Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmamış. Diyarbakır’da Cumhurbaşkanlığı için oy veren seçmen sayısı 1.023.391 iken milletvekili seçimlerinde oy veren yurttaş sayısı 1.048.908. Yani sandığa gidip milletvekili seçiminde bulunan 25 bin 517 kişi Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmamış.” (Kaynak: Murat Ağırel)
 

Özetle: Yukardaki sonuç hemen hemen tüm seçim bölgelerinde gerçekleşmiş gözüküyor. Buna, MHP’nin ve oldukça düşük çıkan AKP’nin, hedeflenmiş oy sonuçlarına ulaşması için dijital sistemin bir programının zorunlu sonuçları da diyebiliriz. Çünkü tasarlanan programa göre sadece Erdoğanın aldığı %52.59’a bağlı olarak diğer oylar (hem partiler hem de adayların) düzenlenmiştir. Onun içindir ki her yerde AKP, CHP ve HDP’nin oyları düşüş göstermiştir.   

D-)HDP’nin her ilde oy kaybetmesi Batı illerinde haydi olabilir diyelim! Güneydoğu Anadolu denen Kürt bölgelerinde aksine oyunun artması gerekirken nerdeyse aynı oranlarda eksilmesi yukarda bahsettiğim programın zorunlu bir sonucu olarak gözüküyor. Selahattin Demirtaş’ın batıda daha az, fakat Parti’nin daha fazla oy alması, HDP’nin baraj altı kalmaması için yürütülen çok geniş bir kampanyayla ilgili olup, mantıklıdır. Fakat bunun Kürt illerinde de genellikle bu yolu izlemesi mantıklı olmayıp seçimlerin dijital bir program ürünü olduğunu gösteren delillerden biri olarak görülmelidir.
E-) CHP’nin özellikle Batı illerde oy kaybetmesi de yine aynı şekilde dijital hilenin zorunlu bir sonucu olarak gözüküyor. Bunun imkansızlığını bir örnekle açıklayayım: İzmir CHP’nin kalesi sayılıyor. Bu parti 2015 Kasım’ında %46.80 oy almışken son seçimde bu oran %41.01’e inmiş. Hemde Cumhuriyetin ortadan kaldırılacağı ve diktatörlüğün geleceği söylenen bir seçimde bu sonuç(sanırım kargalar bile güler buna) yerine daha da artan bir oy oranı olacağı kesindir. 

 

Özetle: Bu sonuca da, HDP örneğinde olduğu gibi dijital programın AKP ve MHP’ye oy aktarımı için zorunlu bir hile diyebiliriz.       

Yukardaki sonuçların dijital ortamda düzenlenmesi(ki bölgesel ve özel durumları dikkate almayan oldukça ilkel bir program) ve başarılı olması için, muhalefetin ıslak imza sistemine darbe vurmak ve bu ağı etkisiz hale getirmek gerekmekteydi. Çünkü bu hileyi (manipülasyonu) deşifre edecek tek sahici mekanizma ISLAK İMZA uygulamasıdır. Eğer ıslak imzalar bir merkezde toplanır ve sonuç açıklanırsa muktedirler için bu felaket olurdu. Dolayısıyla 24 Haziran seçim gecesi yapılan baskı, şiddet gösterisi ve korkutmaları ve de CHP’nin, diğer parti ve sivil kuruluşların bu yöndeki uygulamalarının neden etkisiz kaldığını bu çerçevede düşünmeliyiz.  

Sonuçta MHP bu pastadan çapına göre büyük bir parça koparmayı başarmıştır: MHP oyları genelde hileyle % 11.10 çıkartılarak Erdoğanın seçilmesi garanti edilmiştir. 

Pekâlâ, MHP’nin gerçek oy oranı kaçtır? Bu sonuca da, bir önceki seçimdeki MHP oylarından(2015 1 Kasım) İYP nin 24 Haziran’da aldığı oyun biraz altındaki bir oranı çıkartarak bulabiliriz. MHP’nin gerçek oy oranını birkaç örneklemeyle verebilirim! İYP’ye oyların %80’nin MHP’den geldiğini hemen hemen tüm tarafsız gözlemciler kabul ediyor. Ben de bu gerçekten yola çıkarak sonuca ulaşacağım. İYP’nin son seçimde aldığı oyun %80’ini 1 Kasım seçimlerinde MHP’nin aldığı oy oranından çıkardığımızda geriye kalan işte MHP’nin tahmini GERÇEK oy oranıdır. Birkaç örnek sunalım: İç Anadolu Ankara: İYP’nin aldığı oy oranı % 12.25 bunun %80’i  %9.80, MHP’nin 2015 Kasım seçiminde aldığı oy oranı ise 14.20. Demek ki MHP’nin son seçimde aldığı gerçek oy oranı Ankara için 4.40 imiş; Marmara İstanbul: İYP aldığı oy oranı %8.05, %80 ise= 6.44, bunu MHP’nin 2015 seçim sonucundan(%8.60) çıkardığımızda MHP’nin gerçek oy oranı% 2.16; Ege İzmir: İYP nin aldığı oy oranı % 11.01 %80= %8.80, bunu 2015 deki MHP seçim sonucundan(%11.40) çıkardığımızda sonuç %2. 59; Akdeniz Adana: Aynı formülle; İYP %12.33, bunun %80’i= %9.86 Bunu da 2015 seçim sonucundan(%19.60) çıkardığımızda MHP’nin oyu= % 9.73. Kürt İllerine bakalım: Burada durum biraz farklı seyir izlemiş. İYP bu seçimde Kürt seçim bölgelerinde büyük bir sıçrama yapmış dolayısıyla MHP de ondan çok aşağıda kalmamış. Bunu yaparken de açıktır ki hem HDP’nin hem de İYP’nin oylarından tırtıkladığı açık. Bu bölgeyi analiz ettiğimizde gerçekte MHP’nin eski oyunu koruduğunu veya daha da düştüğünü görüyoruz. Tıpkı Batı illerdeki gibi! İki çarpıcı örnek verelim: Diyarbakır(Amed); İYP % 2.72 %80’i= 2.17 bunu MHP’nin 2015 seçim sonucundan çıkartmak istediğimizde 0.60-2.17= -1.57 buluyoruz. Bunun anlamı MHP nerdeyse sıfıra yakın oy almış veya İYP, MHP’den pek bir oy almamış Diyarbakır’da. Bir başka örnek: Hakkâri; İYP % 1.20, %80’i= 0.96. Bunu MHP’nin 2015 sonucundan çıkardığımızda %1.40-0.96= %0.44 MHP’nin Hakkari’de aldığı tahmini gerçek oyu ortaya çıkmaktadır. Kürt seçmenin ağırlıklı olduğu tüm illerde bu iki örnek biçiminde sonuçlar çıkmıştır ortaya.

Düşünün son seçimlerde milliyetçi oylar bu illerde güya ortalama %8 bandında seyretmektedir. İki partinin Türkiye düzeyinde ki sonuçlarına baktığımızda: İYP %9.96, %80’i de %7.96 eder. Bunu 2015 seçim sonucundan çıkardığımızda MHP’nin ülke genelinde gerçek oy oranı aşağı yukarı %11.90-%7.96= %3.94 olarak çıkmaktadır.
 

AKP’nin gerçek oyunu ise nasıl buluruz? 1 Kasım seçimlerini sırf AKP için düzenlendiği için baz almak bizi yanıltır. Bunun için referandum seçimi için yaptığım araştırmaya ve de benzer oranda olan ABD yönetimine sunulan rapor sonuçlarına bakarak veya daha gerçekçi olması açısından 7 Haziran seçim sonuçlarına bakarak aşağı yukarı çıkartabiliriz. Referandumdaki gayri resmi seçim sonuçlarına göre: AKP+MHP yani EVET oyları 2017 seçimlerinde= %38’dir. Bundan MHP’nin oyu olan %3.96’yı çıkarttığımızda AKP’nin gerçek oy oranı %34.04’dir. Veya 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarına bakarak da bir sonuç çıkartabiliriz: AKP 7 Haziran seçimlerinde %40.9 oranında oy almıştır. 24 Haziran seçimlerinde ise tüm illerde bir düşüş yaşamıştır. Bu düşüşü 2015 7 Haziran sonuçlarıyla kıyasladığımızda ise oyunu güya yüzde bir buçuk(%1.50) oranında artırdığını görüyoruz: % 42.56. Belli ki HDP, CHP ve İYP’den aktarılmış oylar. İsteseler HDP’yi de baraj altı yapacaklarken buna cesaret edememelerinin temel nedeni, 24 Haziran gecesi sahneye konan mizansenle çok yakından ilgili. Belli ki HDP’nin baraj altı olması, muhtemel CHP li seçmenin cesaret edemediği tepkisine Kürtlerin katılımını sağlayacaktı. Bu da o gün sadece korkutma üzerine kurulu senaryonun işlemez hale gelmesi demekti. Kürtlerin tepkisine CHP’li veya ilerici kesimlerin katılması ve kanlı sahnelerin ortaya çıkması sonucu yaşananlara ABD’nin tıpkı Mısır'da olduğu gibi müdahale edeceği büyük bir ihtimaldir. Dolayısıyla HDP’den daha fazla çalıp onları baraj altı bırakmak mümkünken yukarıda açıkladığım kurgudan dolayı yapılamamıştır diye tahmin ediyorum.

Sonuçta AKP oyunu daha fazla gösterememiş bunu ortağına bırakmıştır. Özetle AKP’nin gerçek oy oranının tahmini olarak bulabilmek için; İYP, HDP ve CHP’den çalınan oyları bulmamız ve bu oyların ne kadarının (tabi MHP’ye de) AKP’ye gittiğini çıkartmamız gerekmektedir. Bunun için 7 Haziran 2015 seçimlerini baz almalıyız. 7 Haziran seçimine göre üç milyon beş yüz yeni seçmen son seçimlerde oy kullanmış. Bunun iki milyona yakının muhalefete gittiğini söyleyebiliriz (muhalefetin oy artışını kabul ettiğimizde). Bu da muhalefet blokuna %4 artı puan demektir.

Şimdi de CHP ve HDP den çalınan oylara bakalım: CHP 7 Haziran'da %25 oy almış. Son seçimde ise % 22.65 Yani yüzde iki buçuk oy 7 Haziran'a göre buhar olmuş. HDP’ye gelince: 7 Haziran da %13.1 oranında oy almış. Son seçimde bu oran %11.70 düşmüş. Buradan çalınan oy ise yüzde bir buçuk civarında(%1.50).  Ayrıca muhalefetin oy artışını en kötü tahminle %5 civarında düşünelim(ki bu artışın HDP ve İYP de daha fazla olduğu kesin gibi). 
 

Sonuç: 
 

-Yeni seçmenden gelen%4; 
-7 Haziran'a göre görünen azalma CHP’nin %2.50, HDP’nin %1.50 toplam %4; 
-İYP oylarını eski bir seçimle kıyaslayamadığımız için bu partiden tırtıklanan oy için en az %3 diyelim
-Doğal oy artışı olarak CHP+HDP için %.4 ekleyelim. (MHP, son seçimde oyunu 2-3 misli artırdığı masalı YSK tarafından resmileşince aydınlarımız bunun üzerinden gerçekmiş gibi yorumlar yapabiliyorlar. Sizi temin ederim ki buradaki tahminler YSK’nın hilelerinden daha gerçekçi ve daha çok kabul edilmeyi hak ediyor) 

En kötü tahminle çalınan toplam oy oranı: 4+4+3+4= %15’dir. Bunu muhalefetin son seçimde bize dikte edilen toplam oy oranına eklediğimizde seçim sonucu: % 45.65+ %15= %60.65 oranı çıkmaktadır ki bu en düşük ihtimaldir. AKP+MHP’nin 24 Haziran'da aldığı söylenen % 53.66 oy oranından çalınan bu oranı çıkarttığımızda bu ikilinin aldığı oyun %38.66 oranındaki olduğunu görürüz. Bu orandan da MHP’nin %3.96 oyunu düştüğümüzde, işte AKP’nin en iyimser olarak gerçek oy oranın %34.70 olduğu sonucuna ulaşırız. Ki bu diğer tahminimizle nerdeyse aynıdır %34.04.

İşin en ilginç tarafı da; AKP’nin denetimli serbestlik kuralları içerisinde kendisine aktaracağı avanta oyların bir kısmını kankasına bırakmış olmasıdır. 

İşte aydınlar, cumhuriyetçiler, seküler yaşamdan yana olanlar için YENİ bir dönem bu düzenlenmeyle sağlandı. Hem de CHP’nin değerli korkaklığı ve muhteşem Cumhuriyet severliğiyle. 
 

Bizim için ise(devrimciler açısından)değişen çok ciddi boyutta bir şey yok! Daha sıkı, daha düzenli, daha bilinçli, daha özverili ve örnek çalışmalar yaparak, aramızdaki ayrık otlarını temizleyen araçları edinerek, AKP ve MHP bloğunun oluşturduğu %30-33 oranın içindeki emekçiler dahil milyonlara ulaşacak bir yol tutturmalıyız. 

İsterseniz bunu da bir sonraki bölümde ele alalım.
 

Makaleler, yazarların görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Postası'nın kurumsal bakış açısıyla örtüşebilir ya da örtüşmeyebilir.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner67

banner68

banner69

banner71

banner84

banner62

banner85

banner73

banner11

banner56

banner51

banner58

banner61

banner82

banner27

banner12

banner81