Yener Orkunoğlu
Yener Orkunoğlu
Yazar ve Darmstadt Üniversitesi Öğretim Üyesi
MARX VE DİN
'Neden din, kent proletaryasının geri tabakalarında,  yarı-proletaryanın geniş katmanları ve aynı zamanda köylülüğün temel kitlesinde zemin bulur?  Cahil oldukları için diye cevap verir, burjuva ilerici aydınları,...
Seçimlerde boykot neden yanlıştır?
Darmstadt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yener Orkunoğlu'nun "Seçimlerde boykot neden yanlıştır?" başlıklı eski tarihli bir değerlendirmesini güncelliğini koruduğu için yeniden yayınlıyoruz. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı...
AYDINLANMA ve DİN
Dinin modern eleştirisi, Aydınlanma ile başlar. Aydınlanma hareketi ise ilkin Hollanda ve İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Fransa'da din-karşıtı ve Kilise düşmanlığı biçimine bürünürken, Almanya'da ise esas olarak teolojinin...
Aydınlanma ve Din
Yener Orkunoğlu'nun "Aydınlanma ve Din" başlıklı yazısının ikinci bölümüne yer veriyoruz. ALMAN AYDINLANMASI Alman Aydınlanma hareketi, farklı bir toplumsal çerçevede, akademik ortamda oluşmuştur. Alman Aydınlanmacılarının çoğu...
HAYIR hareketleri birleşirse, devrimin...
Türkiye'de gerçek bir burjuva demokratik devrimi yaşanmadığı için, Türkiye, geçmişte politik krizlerden kurtulamayan bir tablo çizmiştir ve hala çizmektedir. Türkiye'de çözülmeyen üç büyük temel sorun vardır: Birincisi, Kürt...
Aydınlanma ve Din
Yener Orkunoğlu'nun "Aydınlanma ve Din" başlıklı yazısının üçüncü bölümüne yer veriyoruz. HEGEL, FELSEFE TARİHİ VE DİN Hegel'in Felsefe Tarihi Üzerine Dersler'den çıkardığım özetin, din üzerine bölümünün konumuzla...
Aydınlanma ve Din (4)
ENGELS VE HIRİSTİYANLIK DİNİNİN DOĞUŞU Almanya'da din sorunu, Fransız Aydınlanmacılarından çok farklı biçimde ele alınır. Almanya'daki düşünürler, Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil'in tarihsel kökenini incelemeye...
Aydınlanma ve Din (...
Darmstadt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Yener Orkunoğlu'nun "Aydınlanma ve Din" başlıklı yazı dizisinin son bölümüne yer veriyoruz. Yani toplumların içinde bulunduğu koşullar çekilemez bir durumdaydı, koşulların...
Rıza Salman’ın anısına
'Biz ölülerin kusurlarının ıstıraplarını çekeriz ve faziletlerinin, mükâfatını alırız.' George Hegel Rıza Salman'ın anısına Rıza Salman gibi amaçlarına sadık bir devrimcinin ölüm haberini duyduğumda, üzülmenin ötesinde...
Die Organisation des Islamischen...
'Seit dem Aufkommen des organisierten Krieges pendelt man zwischen Angriffs- oder Verteidigungs-Kriegen. Generell kann man sagen, wenn die Verteidigung stark ist, gewinnt die Zivilisation, wenn aber der Angriff stark ist, gewinnt die Barbarei."(B. Russell)...
IŞİD OLGUSU KONUSUNDA BAZI...
‘Örgütlenmiş savaşın ortaya çıkmasından itibaren, taarruzun ya da savunmanın üstünlüğü arasında gidiş-geliş olagelmiştir. Genel olarak söylersek, savunma güçlü olduğu zaman uygarlık gelişir ve taarruz güçlü olduğu zaman barbarlığa...
Milliyetçi Akıntıya Karşı Yüzmek...
'Bir devrimci, bizimki gibi gerici bir çağda akıntıya karşı yüzmek zorundadır.” TROÇKİ Sözüm ona ‘Zeytin Dalı' operasyonu adı altında Türk ordusunun Efrin'i işgal amacıyla başlattığı hareket Türkiye'de milliyetçilik...
Milliyetçi İdeolojinin Kökleri
Milliyetçi İdeolojinin Kökleri -2- 'Alman entelektüelleri Hıristiyanlık öğretilerinden tamamen kopamadıkları için, hümanist gelenekleri yaratamadılar.” (Otto Bauer). Bugünkü millet (ulus) tanımının ve milliyetçiliğin Fransız Devrimi...
Milliyetçiliğin Temel İlkeleri -3-
İnsan; ırkın, dilin, kültürün ve dinin esiri olmamalıdır. Milliyetçi ideolojinin gücünün kırılması onun dayandığı temel ilkelerin sorgulanmasını ve aşılmasını gerektiriyor. Bu nedenle milliyetçiliğin dayandığı en temel dört ilke...
Savaş, Milliyetçilik ve Sosyalistler
Milliyetçilik, savaşların ve militarizmin anlamsızlığını gizler. Gerçek bir sosyalisti diğer 'ulusolcu” ve milliyetçi sosyalistlerden ayıran en temel ölçütlerden ikisi ezilen milliyet ve savaş karşısındaki aldığı tutumudur. Kendi...
EFRİN’İN DÜŞÜŞÜ ve TÜRKİYE’NİN...
Efrin'in düşüşünün Kürt Özgürlük Hareketi'nde ve onu destekleyen çevrelerde büyük bir üzüntü yarattığı, hatta belirli bir moral bozukluğuna yol açtığı kesindir. NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk Ordusu ve onun...
ÇAĞIMIZ VE ENTELEKTÜELLER
 ‘Gerçek aydın karanlıkta ışıldayan bir yıldızdır.' Yıllar önce Almanya'da haftalık Zeit (Zaman) Gazetesi'nde ilginç bir makale yayınlanmıştı: Wer hat Angst vor Ütopien ?(Ütopyalardan kim korkar?). Yazı şöyle başlıyordu:...
KAPİTALİST UYGARLIK ve İNSAN...
Marx, ‘Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Giriş'te şunları yazmıştı: ‘Radikal olmak şeylerin kökünü kavramaktır. İnsan için kök insanın kendisidir.' Demek ki, toplumda radikal değişimlerden yana olanlar, insanın...
KAPİTALİST UYGARLIK ve POLİTİK...
‘İnsanal duygular ekonomi politiğin dışında, insanlık yokluğu ekonomi politiğin içinde yer alır.' Marx Çevreyi koruma bahanesinin arkasına sığınan öko-faşistler şöyle sorarlar: İnsanlık, dünyadaki nüfus artışını nasıl kaldırır?...
Kitap Okuma Yeteneği
Zihnini uyanık tut, çünkü zihinsel uyku, ölü aklın kardeşidir. Pythagoras Uykusuzluğun yakama yapıştığı gecelerde, kitapların varlığını daha çok duyumsar ve kutsarım. Yoruluncaya dek okuduktan sonra, meydan okurcasına daha dinç...
“SIRADANLAŞMA”NIN YAYGINLIĞI
Son yılların en belirgin özelliklerinden biri; 'Sıradanlaşma” olgusunun dünya çapında yaygınlaşmasıdır. İşin garip tarafı, sıradanlaşanların sıradanlaştıklarını görememeleridir. Üzücü olan da budur. Peki, insanlar neden sıradanlaşmayı...
31 Mart Belediye Seçimlerinde...
Türkiye'de 31 Mart 2019 Seçimleri'nde sürpriz gelişmeler olabilir. Seçimler konusunda Türkiye sosyalistleri arasında hatalı bulduğum iki temel görüş var: Birinci görüşe göre; 'Seçimlere katılmanın bir anlamı yoktur; çünkü...
Seçim Sonrası İktidarın ve...
Erdoğan vaktiyle, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyordu. İstanbul'u kaybetmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Seçim sonuçları AKP'nin ‘beklentisini karşılamaktan uzak' olduğu için sürekli itirazlar yapılıyor....
Faşizan Bonapartizm mi?
Erdoğan ve AKP rejiminin bugüne kadar gelişi ve nasıl palazlandığı önemli araştırmaları gerektiriyor.. Türkiye'de olguların karmaşık niteliği, rejimin yapısal karakteri konusunda hemen kesin sonuçlara ulaşmaya olanak vermiyor. Bu nedenle...
SOSYALİZM, MİLLİYETÇİLİK VE İSLAMİYET
'Filozofların aydınlatamadığı toplumu, şarlatanlar aldatır.” Condorcet Milliyetçiliğin ve dinsel ideolojilerin dünyada yaygın olduğunu kimse inkâr etmez kanımca. Zaten dünyadaki gelişmeler de bunun bir işareti değil mi? Geçen yıl...
İnsanlığı Çürüten İki Fikir...
Herkes akıntıyla birlikte yüzebilir, ancak cesaretli olanlar akıntıya karşı yüzmeyi deneyenlerdir.' Samuel Smiles Biri ortaçağdan kalma küflenmiş bir düşünce, diğeri modern çağda burjuva düzeninin koltuk değneği. Skolâstik, zihinsel...

banner67

banner68

banner71

banner62

banner3

banner73

banner11

banner56

banner51

banner58

banner82

banner27

banner12

banner81