Yener Orkunoğlu
Yener Orkunoğlu
Yazar ve Darmstadt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yazarın Makaleleri
Diyalektik Materyalizm ve Tartışmalı Sorunlar
Natüralizmin ve hümanizmin, hem idealizmden ve hem de materyalizmden nasıl ayrıldığını, aynı zamanda her ikisini birleştirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda, yalnızca doğalcılık, dünya tarihi olaylarını kavrama yeteneğindedir. Marx Hegel'in...
Marksizm’de boşluklar, Engels’in Ulus Ve Devlet Konusundaki Tutumu
Tarih boşlukları sevmez, yanılgıları affetmez. Yanılgıların bedelini ağır ödetir. Daha önce yayınlanan, Nietzsche ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü, (2007) başlıklı kitabımda, Marx-Engels'i, postmodern olarak adlandırılan filozoflardan...
Diyalektik Materyalizmi Savunmak, Ama Nasıl!
En kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapacağı şeyi önceden kafasında tasarlamasıdır. Marx Diyalektik Materyalizmi Savunmak başlıklı yazısında Alper Öztaş, özne-nesne ilişkisi konusundaki görüşlerime eleştiriler yöneltiyor....
Hegel’in Sistem ve Yöntemi Konusunda Engels
Önyargıları kırmak, atomu parçalamaktan daha zordur. Einstein Dünya tarihini felsefi bir sistem ve yöntemle ele alan düşünürlerden biridir Hegel. Dolayısıyla Hegel diyalektiği, gerçekliği, hem içerik hem de biçim açısından ortaya koyan...
Engels ve Felsefenin Küçümsenmesi
İnsan soyuna yardım edebilmek için felsefe, düşkün ve zayıf insanları ayağa kaldırmalı ve onları yönlendirmelidir. Giambattista VİCO Daha önceki yazımda Engels'in diyalektik anlayışındaki bazı sorunlara dikkat çekmeye çalışmış;...
Engels’in Diyalektik Anlayışındaki Sorunlar
İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür durur. İbni Haldun Friedrich Engels (1820-1895), yalnızca insanlığın yetiştirdiği dâhilerden biri değil; aynı zamanda sosyalizmin önde gelen...
Antikçağda iyi ve mutlu yaşamın sırrı
‘Mutluluk her zaman kendisinden dolayı istenmektedir. Mutluluğu başka bir şey için istemeyiz' Aristoteles Daha önceki yazımın (Din ve Bilim Neden Uzlaşmaz?) sonunda, ‘İyi nedir?' sorusunu ele alacağımı belirtmiştim. Bu soruya 'Güzel...
Din ile Bilim Neden Uzlaşmaz?
"İnsanlardan sürekli ‘Ah, Tanrı korusun' diyen mektuplar alıyorum. Geçmişte hiç yapmamıştı, gelecekte yapacağına nasıl olur da inanıyorlar bilemiyorum." Berhardt Russel Bir dostum, gönderdiği bir iletide, içerik olarak şöyle yazmıştı:...
Kültürel ‘Fast-Food’ Olarak ‘Sosyal Medya’
'Bir insan umudunu yitirir ve amaçsız kalırsa, sırf can sıkıntısı bile onu bir hayvana çevirebilir.” Dostoyevski İnsanlığın büyük çoğunluğu için kötü geçen 2020 yılını geride bırakırken, umutların kararmaması temennisiyle,...
Dogma Haline Getirilen Diyalektik
Böyle bir konu üzerine yazmanın, düşünme yeteneğinin diplere vurduğu dönemde, çok alıcısı olur mu, bilemem. Az sayıda da olsa, alıcısı var olduğu varsayımıyla kaleme alıyorum bu satırları. Bir zamanlar Türkiye'de, ‘diyalektik',...
HEGEL, ENGELS VE LENİN’İ ANMA
2020 yılı, şu açıdan ilginç bir yıl: Hegel'in 250., Engels'in 200., Lenin'in ise 150. doğum yılını simgeliyor. Lenin ile Hegel arasında 100 yıl; Engels ile 50 yıl fark var. Hegel (1770-1831), Engels (1820-1895) ve Lenin (1870-1924)...
Kaba Materyalizm ve Tarih Hırsızlığı: Tarihi kim çaldı?
Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur. J.J. Rousseau Polat arkadaşla aramızda süren polemikte, eksik ve yanlış bulduğum diğer bir konu; Marx ve Engels öncesi düşünürlerin küçümsenmesi veya yok...
Goethe İslamcı mıydı?
"Eylem hâlindeki cehaletten daha korkutucu bir şey yoktur.” (Goethe) Sevgili Selçuk Polat'ın 'Hoşgörü” konusunda başlattığı polemiği, daha fazla uzatma niyetinde değilim. 'Hoşgörü” konusunda birkaç sözden sonra, Schiller,...
Hoşgörü’yü Horgören Goethe Karşı Devrimci mi?
"Üç bin yılın hesabını göremeyen, karanlıkta yolunu bulamaz; günü gününe yaşar ancak" (Goethe) Aynı sitede komşu yazar olan Selçuk Polat'ın, 'Hoşgörü” konusunda ileri sürdüğüm, alışık olmayan bir görüşe eleştiri...
Gerici ve İlerici Hoşgörü (Tolerans) ve İslam Dini
"Hoşgörü sadece geçici bir tutum olmalıdır, kabul görmeye yol açmalıdır. Hoşgörü, hakaret anlamına gelir." Johann Wolfgang von Goethe Başlık, şaşırtıcı olabilir. Ama okuduktan sonra okuyucu karar verecek, başlığın gerçeği yansıtıp...
Entelektüel mi, Aydın mı?
'Üç bin yıllık tarihi bilmeyenler, güncel olaylarla oyalanırlar” (Goethe) Alman devlet adamı Bismarck, anılarında ilginç bir olguya dikkat çekmişti: 'Her ülkenin ulusal gelişiminin başarısı, ülkedeki eğitimli azınlığa, entelektüellere...
Korona Virüsü ve Kapitalist Uygarlık
Korona virüsü, doğanın bir uyarısı veya öç alması mıdır? Yoksa insanlık için büyük tehlike olmaya başlayan kapitalist uygarlığın geliştirdiği biyolojik bir silah mıdır? Diyalektik bakış açısı, bu iki karşıt düşüncenin bir...
İnsanlığı Çürüten İki Fikir Akımı: Skolastik ve Pozitivizm.
Herkes akıntıyla birlikte yüzebilir, ancak cesaretli olanlar akıntıya karşı yüzmeyi deneyenlerdir.' Samuel Smiles Biri ortaçağdan kalma küflenmiş bir düşünce, diğeri modern çağda burjuva düzeninin koltuk değneği. Skolâstik, zihinsel...
SOSYALİZM, MİLLİYETÇİLİK VE İSLAMİYET
'Filozofların aydınlatamadığı toplumu, şarlatanlar aldatır.” Condorcet Milliyetçiliğin ve dinsel ideolojilerin dünyada yaygın olduğunu kimse inkâr etmez kanımca. Zaten dünyadaki gelişmeler de bunun bir işareti değil mi? Geçen yıl...
Faşizan Bonapartizm mi?
Erdoğan ve AKP rejiminin bugüne kadar gelişi ve nasıl palazlandığı önemli araştırmaları gerektiriyor.. Türkiye'de olguların karmaşık niteliği, rejimin yapısal karakteri konusunda hemen kesin sonuçlara ulaşmaya olanak vermiyor. Bu nedenle...
Seçim Sonrası İktidarın ve Muhalefetin Geleceği
Erdoğan vaktiyle, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyordu. İstanbul'u kaybetmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Seçim sonuçları AKP'nin ‘beklentisini karşılamaktan uzak' olduğu için sürekli itirazlar yapılıyor....
31 Mart Belediye Seçimlerinde Beklenen Sürpriz ve Karanlık Gelecek
Türkiye'de 31 Mart 2019 Seçimleri'nde sürpriz gelişmeler olabilir. Seçimler konusunda Türkiye sosyalistleri arasında hatalı bulduğum iki temel görüş var: Birinci görüşe göre; 'Seçimlere katılmanın bir anlamı yoktur; çünkü...
“SIRADANLAŞMA”NIN YAYGINLIĞI
Son yılların en belirgin özelliklerinden biri; 'Sıradanlaşma” olgusunun dünya çapında yaygınlaşmasıdır. İşin garip tarafı, sıradanlaşanların sıradanlaştıklarını görememeleridir. Üzücü olan da budur. Peki, insanlar neden sıradanlaşmayı...
Kitap Okuma Yeteneği
Zihnini uyanık tut, çünkü zihinsel uyku, ölü aklın kardeşidir. Pythagoras Uykusuzluğun yakama yapıştığı gecelerde, kitapların varlığını daha çok duyumsar ve kutsarım. Yoruluncaya dek okuduktan sonra, meydan okurcasına daha dinç...
KAPİTALİST UYGARLIK ve POLİTİK EKONOMİNİN YALANLARI
‘İnsanal duygular ekonomi politiğin dışında, insanlık yokluğu ekonomi politiğin içinde yer alır.' Marx Çevreyi koruma bahanesinin arkasına sığınan öko-faşistler şöyle sorarlar: İnsanlık, dünyadaki nüfus artışını nasıl kaldırır?...
KAPİTALİST UYGARLIK ve İNSAN DOĞASI
Marx, ‘Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Giriş'te şunları yazmıştı: ‘Radikal olmak şeylerin kökünü kavramaktır. İnsan için kök insanın kendisidir.' Demek ki, toplumda radikal değişimlerden yana olanlar, insanın...
ÇAĞIMIZ VE ENTELEKTÜELLER
 ‘Gerçek aydın karanlıkta ışıldayan bir yıldızdır.' Yıllar önce Almanya'da haftalık Zeit (Zaman) Gazetesi'nde ilginç bir makale yayınlanmıştı: Wer hat Angst vor Ütopien ?(Ütopyalardan kim korkar?). Yazı şöyle başlıyordu:...
EFRİN’İN DÜŞÜŞÜ ve TÜRKİYE’NİN VİETNAMI
Efrin'in düşüşünün Kürt Özgürlük Hareketi'nde ve onu destekleyen çevrelerde büyük bir üzüntü yarattığı, hatta belirli bir moral bozukluğuna yol açtığı kesindir. NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk Ordusu ve onun...
Savaş, Milliyetçilik ve Sosyalistler
Milliyetçilik, savaşların ve militarizmin anlamsızlığını gizler. Gerçek bir sosyalisti diğer 'ulusolcu” ve milliyetçi sosyalistlerden ayıran en temel ölçütlerden ikisi ezilen milliyet ve savaş karşısındaki aldığı tutumudur. Kendi...
Milliyetçiliğin Temel İlkeleri -3-
İnsan; ırkın, dilin, kültürün ve dinin esiri olmamalıdır. Milliyetçi ideolojinin gücünün kırılması onun dayandığı temel ilkelerin sorgulanmasını ve aşılmasını gerektiriyor. Bu nedenle milliyetçiliğin dayandığı en temel dört ilke...
Milliyetçi İdeolojinin Kökleri
Milliyetçi İdeolojinin Kökleri -2- 'Alman entelektüelleri Hıristiyanlık öğretilerinden tamamen kopamadıkları için, hümanist gelenekleri yaratamadılar.” (Otto Bauer). Bugünkü millet (ulus) tanımının ve milliyetçiliğin Fransız Devrimi...
Milliyetçi Akıntıya Karşı Yüzmek (Zavallı Türkiye)
'Bir devrimci, bizimki gibi gerici bir çağda akıntıya karşı yüzmek zorundadır.” TROÇKİ Sözüm ona ‘Zeytin Dalı' operasyonu adı altında Türk ordusunun Efrin'i işgal amacıyla başlattığı hareket Türkiye'de milliyetçilik...
IŞİD OLGUSU KONUSUNDA BAZI GÖRÜŞLER
‘Örgütlenmiş savaşın ortaya çıkmasından itibaren, taarruzun ya da savunmanın üstünlüğü arasında gidiş-geliş olagelmiştir. Genel olarak söylersek, savunma güçlü olduğu zaman uygarlık gelişir ve taarruz güçlü olduğu zaman barbarlığa...
Die Organisation des Islamischen Staats (IS) und die politische Revolution im Nahen Osten
'Seit dem Aufkommen des organisierten Krieges pendelt man zwischen Angriffs- oder Verteidigungs-Kriegen. Generell kann man sagen, wenn die Verteidigung stark ist, gewinnt die Zivilisation, wenn aber der Angriff stark ist, gewinnt die Barbarei."(B. Russell)...
Rıza Salman’ın anısına
'Biz ölülerin kusurlarının ıstıraplarını çekeriz ve faziletlerinin, mükâfatını alırız.' George Hegel Rıza Salman'ın anısına Rıza Salman gibi amaçlarına sadık bir devrimcinin ölüm haberini duyduğumda, üzülmenin ötesinde...
Aydınlanma ve Din ( Son bölüm)
Darmstadt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Yener Orkunoğlu'nun "Aydınlanma ve Din" başlıklı yazı dizisinin son bölümüne yer veriyoruz. Yani toplumların içinde bulunduğu koşullar çekilemez bir durumdaydı, koşulların...
Aydınlanma ve Din (4)
Aydınlanma ve Din (4)
ENGELS VE HIRİSTİYANLIK DİNİNİN DOĞUŞU Almanya'da din sorunu, Fransız Aydınlanmacılarından çok farklı biçimde ele alınır. Almanya'daki düşünürler, Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil'in tarihsel kökenini incelemeye...
Aydınlanma ve Din
Yener Orkunoğlu'nun "Aydınlanma ve Din" başlıklı yazısının üçüncü bölümüne yer veriyoruz. HEGEL, FELSEFE TARİHİ VE DİN Hegel'in Felsefe Tarihi Üzerine Dersler'den çıkardığım özetin, din üzerine bölümünün konumuzla...
HAYIR hareketleri birleşirse, devrimin tohumlarını yeşertebilir
Türkiye'de gerçek bir burjuva demokratik devrimi yaşanmadığı için, Türkiye, geçmişte politik krizlerden kurtulamayan bir tablo çizmiştir ve hala çizmektedir. Türkiye'de çözülmeyen üç büyük temel sorun vardır: Birincisi, Kürt...
Aydınlanma ve Din
Yener Orkunoğlu'nun "Aydınlanma ve Din" başlıklı yazısının ikinci bölümüne yer veriyoruz. ALMAN AYDINLANMASI Alman Aydınlanma hareketi, farklı bir toplumsal çerçevede, akademik ortamda oluşmuştur. Alman Aydınlanmacılarının çoğu...
AYDINLANMA ve DİN
Dinin modern eleştirisi, Aydınlanma ile başlar. Aydınlanma hareketi ise ilkin Hollanda ve İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Fransa'da din-karşıtı ve Kilise düşmanlığı biçimine bürünürken, Almanya'da ise esas olarak teolojinin...
Seçimlerde boykot neden yanlıştır?
Darmstadt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yener Orkunoğlu'nun "Seçimlerde boykot neden yanlıştır?" başlıklı eski tarihli bir değerlendirmesini güncelliğini koruduğu için yeniden yayınlıyoruz. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı...
MARX VE DİN
'Neden din, kent proletaryasının geri tabakalarında,  yarı-proletaryanın geniş katmanları ve aynı zamanda köylülüğün temel kitlesinde zemin bulur?  Cahil oldukları için diye cevap verir, burjuva ilerici aydınları,...

banner67

banner68

banner69

banner71

banner84

banner62

banner85

banner73

banner57

banner11

banner56

banner51

banner58

banner61

banner82

banner27

banner12

banner81