Son zamanlarda Almanya da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin bir bölümü Türkiye'ye gittiklerinde Alman ekonomisi çöktü diyorlar.

Genellikle iktidar yanlısı kişilerin yaptığı gerçek dışı söylemler daha da ileriye götürülerek, Türkiye'deki ekonomi daha iyi, geri dönmek istiyoruz diye birtakım yalanlar uyduruyorlar.

Böylece gerçek dışı verilen bilgilerle kamuoyunun gözünü boyamaya çalıştıkları her hallerinden bellidir.

Gelin birlikte Alman ekonomisini biraz irdeleyelim.

Almanya'nın ekonomisi son derece gelişmiş bir sosyal ekonomi piyasası vardır.

Almanya dolar kur üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir. Avrupa da en büyük ulusal ekonomiye sahip olan birinci ülkedir.

2016 yılında Almanya, 310 milyar dolar değeriyle dünyanın en yüksek ticaret fazlasını gerçekleştirerek en büyük sermaye ihracatçısı olmuştur.

Alman ekonomisindeki ana güç unsuru, yüksek dış satım girdisidir.

Almanya, 2016 yılında dış satım mal ve hizmetlerde 1,21 trilyon Euro (1,27 trilyon dolar) ile dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı konumundadır

Ülke, Euro para birimini kullanarak para politikalarında Frankfurt'ta bulunan Avrupa Merkez Bankası'na bağlıdır.

Almanya'nın en büyük 10 ihracat kalemini; taşıtlar, makineler, kimyasal ürünler, elektronik ürünler, elektrikli cihazlar, eczacılık ürünleri, ulaşım araçları, temel metaller, gıda ürünleri ve kauçuk ve plastik ürünler oluşturur.

Almanya ekonomisi, Avrupa'daki en büyük üretim ekonomisidir ve mali bunalımlardan etkilenme olasılığı diğerlerine göre daha azdır;[

Almanya uygulamalı araştırmaları iş bitirici endüstriyel değerle yürütür ve kendini en son üniversal  anlayışları ile işkollarına özgü ürün ve süreç iyileştirmeleri arasında bir köprü olarak görür ve kendi laboratuvarlarında da çok fazla bilgi üretebilir.

Almanya kereste, alkali potasyum bileşiği, tuz, uranyum, bakır ve doğalgaz açısından zengindir. Almanya'daki enerji ağırlıklı olarak fosil yakıtlar (%50), ardından ikinci olarak nükleer güç, ardından gaz, rüzgâr, biyokütle (odun ve biyoyakıtlar), hidro ve güneş enerjisi ile sağlanmaktadır. Almanya, Enerji devrimi (Energiewende) olarak adlandırılan yenilenebilir enerji geçişini üstlenen ilk büyük sanayileşmiş ülkedir. Almanya, dünyada önde gelen bir rüzgâr türbini üreticisidir. Yenilenebilir enerji artık Almanya'da tüketilen elektriğin %27'sini karşılamaktadır.

Tüm Alman şirketlerinin yüzde 99'u, çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletme (Mittelstand) şeklinde yapılanmış ailelere ait kuruluşlardan oluşmaktadır. Gelire göre ölçülen dünyanın en büyük 2000 halka açık şirketi sıralaması olan Fortune Global 2000'de, merkezi Almanya'da bulunan 53 kuruluş yer almıştır ve Almanya'nın en iyi 10 şirketi Allianz, Daimler, Volkswagen, Siemens, BMW, Deutsche Telekom, Bayer, BASF, Munich Re ve SAP'tan oluşmaktadır. Avrupa'daki en büyük yazılım şirketi olan SAP, 2021 yılının mayıs ayı itibarıyla Alman ekonomisinin zirvesindeki firma olarak bulunmaktadır.

Almanya'da kişi başına düşen milli gelir, 49 bin dolar değerindedir. Gelir dağılımının, adaletsiz bir şekilde dağıldığının altını çizerek lanse etmek isterim.

Almanya'da enflasyon son zamanlar en yüksek olarak %3,9 ve yahut %4'lere ulaşmıştır. İşsizlik oranı Almanya'da %6,3 olarak kayıt edilmiştir.

Almanya'nın dış borcu 31,12, 2020 € olarak tespit edilmiştir.

Korona dolasıyla işletmelerin vergi beyanında bulundukları gelirlerinin %75 üzerinde bir meblağ devlet tarafından ödenmiştir.

İşsiz olan birine en son kazandığı aylık gelirinin %65'i işsizlik parası olarak verilir. Yaşına göre kaç sene bu işsizlik parası alacağı belirlenir.

İşsizlik parası bittikten sonra hala işsiz ise (Harz 1V Grundsicherung) bu da iş bulana kadar ve iş bulamasa da bu para ayda 446 €, kişi başına verilir ve kirası da ödenir.

Çalışamayacak durumda olanlar ve is piyasasında artık iş bulacak durumda olamayanlar Sosyal daire tarafından Grundsicherung ( Temel giderler) olarak aynı para ve kira yardımı yapılır. Grundsicherung Anayasal bir haktır ve yeni kurulacak Hükümet, bunun adını Halkparası (Bürgergeld) olarak değiştirip ayda 50€ fazla vermek istiyor. Türkiye ile Almanya ekonomik olarak kıyaslanacak ise bu tablo dikkatle okunmalıdır.