Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı uyarınca iş insanı Osman Kavala’yı tahliye etmeyen Türkiye için ihlal süreci başlatılmasını istedi.

Avrupa Konseyi kararına göre Türkiye 19 Ocak tarihine kadar tepki vermek zorundadır.

Osman Kavala, mahkeme kararı olmadan dört yıldır cezaevinde yatıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'Kavala serbest bırakılsın' kararına rağmen, Türk hükümeti davada inatçı olmaya devam ediyor.

AİHM kararını uygulamayan Türkiye'nin ağır bedel ödeyeceği ileri sürülmektedir.

Avrupa Konseyi tarafından Kavala ile ilgili AİHM kararını uygulamayan Türkiye için ihlal süreci başlatacak olması, sonuçların ne kadar ağır olacağının ilk işaretidir.

Avrupa Konseyi'nin yaptığı duyuruya göre, 47 üye ülkenin temsilcilerinden oluşan Bakanlar Komitesi geçtiğimiz Perşembe günü prosedür için oy kullandılar

2010 yılında uygulamaya konmasından bu yana, ihlal prosedürü bugüne kadar sadece bir kez uygulandı.

AİHM kararlarını uygulamadığı için bir Konsey üyesine karşı ilk dava 2017 yılında Azeri muhalif Ilgar Mammadov'un tutukluluğu nedeniyle Azerbaycan'a karşı açılmıştı. Mammadov, Ağustos 2018'de ise serbest bırakıldı.

Türkiye, kararın ardından Avrupa Konseyi'ni önyargılı olmakla suçladı. Duruşmanın arka planında Ankara'nın Kavala'yı gözaltından serbest bırakmayı reddetmesi yatmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaklaşık iki yıl önce serbest bırakılmasına karar verdi ve tutukluluğunu siyasi içerikli olarak değerlendirdi.

Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi olarak mahkeme kararlarına uymakla yükümlüdür. Prosedüre göre hariç tutma mümkündür Daha önce, süreci başlatmak için Bakanlar Komitesi'nde gerekli üçte iki çoğunluğun bulunup bulunmayacağı biraz gergin bir şekilde bekleniyordu.

Türkiye'nin buna karşı oy kullanmak için yeterli sayıda devleti harekete geçirip geçiremeyeceği sorusu ortaya çıktı. Gözlemciler, Avrupa Konseyi'nin bu şekilde güvenilirliğini kaybedebileceğinden korktular. Strasbourg kurumu, insan haklarına uyumu denetler ve bir AB kurumu değildir. İhlal prosedürü çok aşamalıdır ve kaçınılmaz olarak kısa sürede Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına yol açmaz. 

Kararın ardından Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale anlamına gelecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Dört yıldır iddianemesiz olarak tutuklu olan Kavala, kendisine yönelik ileri sürülen iddiaları kesinlikle reddediyor.

Türkiye, 1950'den beri Avrupa Konseyi üyesidir ve bugüne kadar İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3.500'den fazla kararını uygulamıştır.