Bu yazımda göçmen gençlerinin yaşadığı Avrupa ülkelerinde, siyasetten uzak kaldıklarının nedenleri üzerinde duracağım.

Avrupa ve genellikle Almanya'da yaşayan göçmen kökenli 3. ve 4 dördüncü kuşak, Avrupa ülkelerinde politikadan çok uzak yaşıyorlar.

Bu konunun nedenlerini şöyle sıralamak gerekir:

Göçmen kökenli üçüncü ve dördüncü kuşak, Avrupa ülkelerinde yıllarca demokratik haklardan mahrum bırakıldılar. Günlük yaşamlarında horlanıp aşağılanarak ikinci sınıf insan muamelesine tabi tutuldular. Okullarda; Alman öğrencilerle aynı soruya aynı yanıtı veren göçmen kökenli gençler, onlardan iki puan daha az alıyor.

Göçmen kökenli gençler içinde suç işleyenler çoğu Basın tarafından isimleri-yaşları ve aileleriyle ilgili geldikleri ülke dahil bilgiler veriliyor.

Aynı suçu işleyen Alman gençlerle ilgili ise bunlar hiçbir zaman yazılmıyor. 

Göçmen kökenli  gençlerinin yaptığı hatalar ve işlediği suçlara büyüteçle bakılıyor.

Günlük yaşamda meslek iş ve ev aramalarında devamlı  horlanıp aşağılanıyorlar.

Almanya'da meslek eğitimin masrafları yüksek olduğu için, gençlere yeteri kadar meslek öğretilmiyor. Her dönemdeki hükümetler gençlerin meslek sorununa çözüm getiremedi.

Göçmen kökenli gençlerinin meslek eğitimi uzun sürdüğü ve fazla paraya mal olduğu için, her dönemde hükümetler yeteri kadar ilgilenmediler.

Bundan dolayı da bugün iş verenler, vasıflı ucuz elemanı yurt dışından getirmeyi tercih ediyorlar.

Burada; göçmen geçler Avrupa toplumunda her şeyi doğru yapıyorlar demek istemiyorum.

Göçmen gençlerinin işçi ailesi, evde çocukları öldüğü için iyi eğitim göremediler. Kendi sorunları ile baş başa bırakıldılar.

Durum böyleyken, Göçmen gençler bu durum karşısında politika arenasından tamamen uzaklaştılar ve kendi gettolarına çekildiler.

Son yıllarda çok tehlikeli ve Arap kültürüne yakın Nargile barları-kahveleri açıldı. Nargile kahveleri, Avrupa'nın tüm büyük şehirlerinde göçmen gençleri tarafından çok sayıda kahveler açılmıştır.

Göçmen Kökenli gençler, bu Nargile kahvelerini tıklım tıklım doldurarak, nargilenin yanında uyuşturucu da kullanıyorlar.

Aksam sabah nargile kahvelerinden çıkmadıkları gibi, duman ve uyuşturucunun olduu ortamda, tamamen başka bir dünyada yaşıyorlar.

Hafta sonları nargile kafeleri öyle kalabalık oluyor ki yer bulunmaz hale geliyor.

Nargile kahvelerinde çok az Alman gencinin uğradığını ve nargile içtiğini görebiliyoruz.

Bunlar yetmiyormuş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde nargile malzemesi satan çok sayıda dükkanlarında açıldığını görebiliyoruz.

Nargile şişelerini alıp kendi evlerinde içmeye devam ediyorlar.

Göçmen kökenli gençleri içinde uyuşturucu alışkanlıkları küçük yaşta başladığı gibi çok yoğun bir şekilde hala devam ediyor

Bu durum karşısında göçmen gençleri, politik yaşamın dışında bir yaşam sürdürüyorlar. Seçimlere katılmadıkları gibi, seçimler hakkında fazla bilgiye de sahip değillerdir.

Çok garip bir konumdaki Türk ve Kürt gençlerim çoğunluğu, AKP, CHP, HDP, MHP, IYI Parti ve diğerlerini seçtikleri kadar Alman partilerini seçmiyorlar.  Almanya'daki veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde gerçekleşen seçimlere karşı yeterince ilgi duymuyorlar.

Bu konu hakkında çok iyi düşünülüp, AB ülkelerindeki partilerin, göçmen geçlerin politize olmaları için yeni konseptler hazırlaması gerekir.  Göçmen kökenli gençler bu toplumun ayrılmaz bir parçası olduğuna göre, tüm partiler bunu göz önünde bulundurarak iyice düşünmeleri gerekir.

Göçmen kökenli gençlerin bu durumunun, toplumda giderek büyük yaralar açmayacağının  garantisini hiç kimse veremez.