Rusya Federasyonu’na düşünülebilecek her alanda uygulanmaya çalışılan ambargo Almanya’nın bu ülkeden doğal gaz alımından kısa sürede vazgeçemeyeceğini açıklamasıyla ilk büyük firesini vermişti. Rus gazı Almanya’ya toprak altından Ukrayna-Polonya yoluyla ve deniz altından –Kuzey Akımı 1- boru hatlarıyla geliyor. Kuzey Akımı 2’nin yapımı durduruldu.

Kuzey Akımı 1 boru hattı yaklaşık yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor ve Almanya’nın doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor.

Almanya uzun vadede Rusya’nın doğal gazına bağımlılığını azaltmaya karar verdi ama bunun kısa sürede yapılması mümkün değildir.

CDU’lu bir milletvekili “maksat muhalefet olsun” anlayışıyla Kuzey Akımı 1’in de kullanılmamasını istedi. Almanya halkı kaloriferleri kapatıp soğukta oturabilirdi!

Bu kişi anlaşılan doğal gazın sanayide de yoğun olarak kullanıldığını bilmiyordu ve maksat muhalefet olsun anlayışıyla bilmediğin konuda konuşabiliyordu. Ardından Almanya işverenleri Rusya’dan hiç doğal gaz alınmamasının ekonomiyi bunalıma sokacağını ve bunun da Avrupa Birliği çapında bunalım demek olacağını açıkladılar.

Almanya nükleer enerjiden çıkmaya karar vermişti ve nükleer santralleri kademeli olarak kapatıyordu. Bu yoldan geri dönmek mümkün değildir, hele de Yeşiller’in hükümet ortağı olduğu bir yönetim döneminde…

Nükleer enerji karşıtlığı Yeşiller’in kuruldukları yıldan beri alameti farikalarından birisidir ve buradan geriye dönemezler.

Başka yerlerden doğal gaz aranacaktır.

Mesela katar doğal gazı üzerinde durulmaktadır ama zordur çünkü Katar uzaktadır ve buradan bu iş için yapılmış gemilerle doğal gaz sıkıştırılmış olarak taşınacak bile olsa Rusya doğal gazına göre pahalıya gelecektir. Norveç’ten daha fazla doğal gaz alınabilir ama Almanya’nın ihtiyacını karşılamaz.

Karar almak kolaydır da hayata geçirmek zordur.

Almanya doğal gaz ihtiyacının yüzde 60’ını Rusya’dan karşılamaktadır ve bu ülkeden doğal gaz alımının tümüyle durdurulması mümkün görünmemektedir. Azaltılabilir ama tümüyle vazgeçilemez.

Maksat muhalefet olsun bağlamında anlamsız öneriler getirenler ise beklenebileceği gibi ciddiye alınmıyorlar.