Bilindiği üzere Almanya'da ve de Hamburg'da da 2016 -2017 Eğitim ve Öğretim yılı başladı.

Çocukların geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarının basamaklarını çıkmaya önceden başlayanların yanında tabii ki, yeni adım atanlarda var.

Yetişmekte olan yeni nesillerin başarılı olmalarında Ailelere düşen görevin oldukça önemli olduğunu bu köşeleri okuyanların iyi bildiğini sanıyorum.

Am çevremizdeki insanların da bilinçlenmesi ve çocuklarının yetişmesinde ilgili olmayanlara da yardımcı olunması ve duyarlı olunması gerektiğine inanıyorum.

Çevrenin insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğu gözardı edilmemeli ki, yetişmekte olan gençlik çok yönlü başarılı olunabilsin.

Önemle üzerinde durulması gereken bir kaç noktanın kısaca şöyle özetlenebilir:

-Aileler, çocukların eğitim ve öğretimleri ile çok yakından ilgilendiklerini okul, öğretmen ve de çocuklarına göstermelidirler.

-Sevgi ve ilgiyle başarılı olmalarına destek verilmeli.

-Aynı okula ve sınıfa giden çocukların aileleri arasındaki iletişim ve dayanışma sağlanarak okuldaki çalışmalar desteklenmeli

-Veli toplantılarına gelmeyen, okulla ilgilenmeyen ailelerin yine aileler aracılğı ile katılmaları sağlanmalı.

-Çocukların eğitimine duyarlı olunması sadece okul yönetimi veya öğretmenlere bırakılmamalı.

-Özellikle yabancı kökenli çocukların içinde yaşanılan ülkenin dilini ve kültürünü iyi öğrenmelerine destek olunmalı.

-Anadili ve kültürüne sahip çıkılarak çocukların öğrenmelerine ve kişilikli gelişmeleri konusunda duyarlı olunmalı ve olanak sağlanmalıdır.

Unutulmasın ki, yabancı kökenli çocuklar yerli olanlara oranla daha fazla başarılı olmak zorundadırlar. Yabancı ülkelerde görülen, bilinen, duyulan başarılı insanlar yerlilere göre çok daha fazla çalışarak bulundukları yerlere gelme olanağına sahip olmuşlardır.

Gelecek nesillerin başarılı olmasının en önemli desteği aile olduğu unutulmamalıdır.

Çocukların yetişmesi önce aile, sonra çevre ve eğitim-öğretim etkili olduğunu bir daha vurgulamakta yarar var. Aile içinde verilen sevgi, ilgi ve çok yönlü destek çocuğun sağlıklı ve kişilikli yetişmesinin temelini oluşturur. Temel ne kadar sağlıklıysa, yaşama adım atarken çocuğun da ayakları yere o derece sağlam basmaktadır.

Yeni Eğitim ve Öğretim yılında tüm çocuklara başarılar, eğitimcilere ve ailelere de kolaylıklar dileğimle...

Nebahat S. Ercan

HH, 09.09.2016