Günümüzde dinden beslenen yarasalar, nasıl ayakta kalırız düşüncesi ve önlemleri ile meşgul. Kara kara iflastan nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlar. Çözüm olarak, tıpkı derin bir ekonomik kriz yaşayan firmaların iflaslardan kurtulmak için bir araya gelişleri gibi, dinler arası bir araya gelişler de kaçınılmaz olacak.

Dinler, tarihsel olarak uyanıklar'ın cahilleri arkasına taktığı kendi dönemleri'nin partileridir.  Bu partiler'in dümenine geçen uyanıklar'ın da kendilerini peygamber ilan ettikleri mistik kurumlar olmuştur. Ve hepsinin ortak amacı, cahilleri cehennemle korkutan, cennetle kandıran, dua ile uyutan dinden beslenmeye dayanır. Sermayesi yalan, müşterisi cahiller olan firmalar da diyebiliriz.

İşte bu din firmaları günümüzde, yükselen bilgi çağında sürekli eriyen ve taraftar kaybeden derin bir kriz sürecine girdi. 100 yıllık Ateizm, 3000 yıllık Yahudiliği, 2000 yıllık Hristiyanlığı, 1400 yıllık İslam'ı iflas ettirecek yükselişte.

Şu an Dünya'da, 2000 yıllık Hristiyanlığa 2,2 milyar insan, 1400 yıllık İslam'a 1,5 milyar inanan bir nüfus var.  Dünya nüfusu 8 milyar. 3000 yıllık Hindu ve Budist dinleri de en fazla 2 milyar insan nüfusuna hitap ediyor.

Kökleri 3000 yıllık derinlerde olan söz konusu dinlerin her biri toplam dünya nüfusunun dörtte biri sayısından geriye giden bir erime yaşarken, 100 yıllık Ateizm, daha şimdiden 1 milyar insana ulaştı. Bu sayının çoğunluğu gelişmiş ülkelerde. Yani, bilgi ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde ateistler'in sayısı hızla yükselen bir seyir izliyor. Eğitim seviyesi düşük, az gelişmiş yoksul ülkeler de ise, din hala bir sığınacak liman. Ama oralara da ulaşan Internet ağı sayesinde bilgilelenen insanların sayısı arttıkça, dinler, geri ülkelerde de bir çözülme içine girdi. Bundan Arap- İslam coğrafyası da nasibini aldı.

Günümüzde dinden beslenen yarasalar, nasıl ayakta kalırız düşüncesi ve önlemleri ile meşgul. Kara kara iflastan nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlar. Çözüm olarak, tıpkı derin bir ekonomik kriz yaşayan firmaların iflaslardan kurtulmak için bir araya gelişleri gibi, dinler arası bir araya gelişler de kaçınılmaz olacak. Bunun en güzel örneği, Mısır ve Arabistan da ortaya çıkan dinler arası koalisyonu içeren akım. " İbrahim'i dinler" modeli ile Yahudiliği, Hristiyanlığı ve İslam'ı bir potada toplama amacıyla ortaya çıkan bu akım, her üç dinden ayet ve hadisler çorbası ile tabanlarını elde tutmaya çalışacaklar. Başlangıç da katı ve tutucu kanatların sert karşı çıkışları olacak. Nitekim oluyor da. Ama bu, ilerde yerini uzlaşmaya bırakacak. Çünkü, Denize düşen Papaz, Haham ve Molla boğulmaktan kurtulmak için aynı can simidine sarılmak zorunda...