ABD ve Rusya büyük nükleer güçler olarak birbirleriyle doğrudan savaşmazlar. Böyle bir savaş nükleer savaş boyutuna evrilebilir ve böyle bir savaşın kazananı olmayacağını iki taraf da bilmektedir. Bu nedenle genellikle her iki tarafın da vekilleri onlar adına birbirleriyle savaşırlar.

Rusya-Ukrayna savaşında ise bir tarafın vekili diğeriyle savaşmaktadır. Ukrayna, ABD ve NATO adına Rusya ile savaşmaktadır.

Rusya sürekli olarak doğuya genişleyen NATO ile kuşatılmış durumdadır ve Ukrayna ile birlikte kuşatma tamamlanmış olacaktır. Rusya’nın amacı her ne pahasına olursa olsun bunun önlenmesidir. Nitekim savaş öncesindeki dönemde bu istek defalarca tekrarlanmış ama Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağının garantisi verilmemiştir.

Rusya’nın karşılaştığı durum, 1962’de ABD’nin Küba’ya Sovyet füzelerinin yerleştirilmesindeki durumun aynısıdır. ABD ülkenin bu kadar yakınına atom başlıklı füzeler yerleştirilmesini kabullenemeyeceğini belirtmiş ve Küba’yı ablukaya almıştı.

Ukrayna’nın NATO üyesi olması durumunda Rusya’nın karşılaşacağı durum da aynısıdır.

Ukrayna yıllardan beri ABD tarafından silahlandırılıyor ve bu bilinen bir durumdur.

Rusya’nın ilericilikle ilgisi yoktur ama Rusya’yı –istifa eden Almanya Genelkurmay Başkanı’nın belirttiği gibi, anlamak gerekir.

Konuyla ilgili yanlış bir değerlendirme, Rusya-Ukrayna savaşını ABD ile Rusya arasında emperyalist Pazar paylaşımı olarak görmektir.

Bazı arkadaşlar 100 yıl önce yazılmış Emperyalizm kitabındaki belirlemeleri tekrarlamayı güncel durumun analizi yapmak sanmaktadırlar.

Birincisi; Rusya ile sınır komşusu olan Ukrayna pazarında zaten Rusya hakim durumdadır. Sorun pazar değil stratejik konumunu iyice zayıflatmamaktır.

İkincisi; Rusya Lenin’in belirttiği gibi kapitalist emperyalist bir ülke değildir, askeri gücün ön planda olduğu klasik emperyalist bir ülkedir. Rusya’nın sermaye ihracı bulunmakla birlikte esas olarak mal ihracına dayanmaktadır (petrol, doğal gaz, buğday gibi).

Çin, Küba, Venezüella, Nikaragua yönetimleri Rusya’nın güvenlik endişelerini anladıklarını açıkladılar.

Savaşa karşıyız ama savaşın nedenlerini anlamadan karşı ya da taraftar olmak neyi ifade eder?