Avrupa Sürgünler Meclisi’nin 6. Kongresi online olarak yapıldı. Pandemi nedeniyle ertelenen kongrenin insanların bir araya geldikleri toplantı olarak düzenlenmesi öngörülmüştü ama toplantılarla ilgili olarak sürekli yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi üzerine, bir kere daha ertelemek yerine online yapılmasına karar verildi.

25 kişinin katıldığı başarılı bir online kongre oldu. Toplantı olarak yapılabilseydi katılım daha fazla olabilirdi.

Genel değerlendirme şöyleydi: içinde yaşadığımız olumsuz ortamda ASM’nin sürekliliğinin sağlanmasının yanı sıra, eksikleriyle birlikte de olsa çok sayıda çalışmanın gerçekleştirilmiş olması önemlidir.

Yeni çalışma programıyla ilgili olarak önerilerin yanı sıra yeni Yürütme Kurulu da belirlendi. Bu kurul daha sonra toplanarak kendi içinde görev bölümü yapacaktır.

Türkiyeli sürgünlerin sayısının çeşitlenerek artması ASM’nin daha geniş kapsamlı bir faaliyet yürütmesini gerektiriyor. Bu konuda herkes görüş birliği içindeydi.

Çalışma programı pratikte ne oranda hayata geçebilecektir, göreceğiz.

Sürgün Dergisi’nin üçüncü sayısı da basılmış durumdadır, haftaya ulaşacaktır.