İnternette dolaşmaya meraklı değilim ama görebildiklerim arasında bile Almanya’ya çok sayıda insan teşekkür ediyor. Gerekçe; Soma’da yerdeki madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’e onay verilmemesi… Frankfurt Konsolosluğu’nda ticaret ataşesi olarak çalışacak olan Yerkel’in bu işi yapabilmesi için Almanya’dan onay alması gerekiyordu, alamamış. Pasaportu uygunsa Almanya’ya gelebilir ama çalışamaz anlamına geliyor bu.

Yarın (Cuma günü) Frankfurt Konsolosluğu önünde protesto gösterisi var. Değişik derneklerin yanı sıra Frankfurt Belediye Meclisi ve Hessen Eyalet Parlamentosu’ndaki Türkiye kökenli temsilciler de katılacaklar.

Almanya’da yayınlanan değişik gazetelerde Yerkel’in madenciyi tekmelerkenki fotoğrafı da birkaç günden beri yayınlanıyor.

Bir başka önemli konuda bugün Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi iki yıl süren davanın sonunda Suriyeli bir gizli servis elemanını (Muhabarat elemanı) en yüksek ceza olan ömür boyu hapse mahkum etti.

Kişi Şam’daki hapishanede görev yapıyormuş ve 2011’den sonra 27 kişiyi öldürmüş ve 4000 civarında kişiye de işkence yapmış. Daha sonra ülkeyi terk edip Almanya’ya gelmiş. Almanya’ya belirli bir görevle mi gelmiş, bilinmiyor.

Almanya’ya gelen Suriyeliler tarafından teşhis edilen kişi tutuklanır ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkemeye verilir. Bu kişi Suriye devletinin bir elemanıdır.

Şahsın işkence yaptığı kişiler mahkemede de kendisini teşhis ederler.

Kararın önemi şudur: insanlığa karşı işlenen suçlar dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun yargılanabilir ve cezalandırılabilir.

Bu karar Suriye’deki rejimin kendi halkına karşı işlediği insanlık dışı suçlar konusunda alınmıştır ve alanında ilk sayılır.

Suriye’de sadece rejimin insanlık dışı suçları bulunmuyor. Daha önce birkaç İslam Devleti taraftarı da benzer şekilde yargılanmıştı ama bir devlet elemanının ve dolayısıyla ilgili devletin de insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edilmesi alanında ilk kez gerçekleşiyor.

Bu kararın şimdiden uluslararası alanda yankı bulacağı ve örnek oluşturacağı görülüyor.

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur ve ilgili kişi veya kişiler nerede olurlarsa olsunlar yakalandıklarında yargılanıp mahkum edilebilirler.

Suç yeri Suriye’dir diye oraya iade edilseydi serbest kalır ve belki madalya bile alırdı.

Bütün mesele suçun açık olarak kanıtlanabilmesidir.

Mahkemede insanlar işkenceciyi teşhis ettiklerinde ve sayı da yüksek olduğunda başka kanıta gerek yoktur.