Spiritüaizm.

Nedir? Ne değildir?

Yılllardır, yüzyıllardır, binyıllardır sorulan soru bu.

Dinleri ortaya çıkartan da bu soru, bilimleri ortaya çıkartan da bu soru.

Spirit! Ruh demek.

Spiritüalizm ruhsallık demek, kısa ve öz.

Kimler spiritüeldir? Herkes. Ruhsuz olduklarını sananlar bile.

Neden herkes spiritüeldir. Çünkü herkes rüya görür. Kediler, köpekler, sığırlar ve koyunlar bile rüya görürler. Rüyayı herkes görür ancak rüyayı yorumlama işini insan yapıyor.

Rüyaların mesajını almaya çalışmak için binlerce yıldır insanoğlu çaba sarfediyor. Peygamberler rüyaları ile peygamber olmuşlar. Büyük devlet kurucuları rüyaları ile kurucu olmuşlar. Musa peygamber büyük rüya yorumcusu olduğu için kahin kabul edilmiş, Firavun’un gözdesi olmuş, Peygamberliğe de ordan ulaşmış.

Otman Gazi rüyasında gördüğü ağaç ile Osmanlı Beyliğini devlet yapmış. Cengiz Kağan rüyasında gördüğü Gökkurt‘u takip edip imparatorluğa ulaşmış.

Rüya gören herkes spiritüeldir.

Rüyayı yorumlamak ise başka bişey. İnsan olmaya da rüya yorumlarıyla başlanır.

Rüyalara giderken düş vardır, düşe varmadan hayal, hayale varmadan düşünce! Düşün ce… başlar herşey.

Rüyalar gerçek olur. Sevinci de korkusu da. Her gerçeklik rüyalarda başlar, rüyalarda biter.

Freud rüya yorumularıyla Psikanalizi kurdu.

Jung rüya yorumlarıyla arkaik köklere ulaşılacağını gösterdi.

Erenler, rüyalarla evliya, yani insan oldu.

E-spirili olmak da Bektaşi'ye görev oldu.

Aşk ile.