Yanmayı öğrenmek gerekiyor.

Herşeyi öğrenmek gerekiyor.

Islanmayı da öğrenmek gerekiyor, sevinçle gülen çocuğun gözyaşlarındaki efkar ile ıslanarak yanmayı öğrenmek gerekiyor.

Mutlulukla gülen bir kadının gözlerinin karasındaki gözyaşında yanarak yunmayı bilmek gerekiyor.

Yalan söylediği her halinden belli olan siyasetçinin yalanındaki gerçeği bulup hakikat kapısında yanmak gerekiyor.

Ölüme koşarak giden militanın ölüm aşkındaki yaşam sevincinde yanmak gerekiyor.

Dağın zirvesine tırmanan dağcının, zirvede ulaştığı engin düzlüğünde yanmak, denizlerin en derinine dalan dalgıçın en yufka sahildeki kumsalında yanmak gerekiyor.

Kelimenin manasında yanarak heceye, hecede harfe, harfte do re mi'ye, do re mi'de bülbülün senine, kurt ulumasına, turna sesine, balinaların okyanusları çelik gibi yarıp geçen çığlına ulaşıp yanmak gerekiyor.

Papatyanın sarısına sarı lmak, akında akmak, kokusunda yüzerek yanmak gerekiyor.

Yanmak öyle kolay değil.

Yan mak.

Bacı yan, Ahi yan, Gazi yanımızla yanmak, yan yana yanmak, yana döne yanmak, yana yakıla göğe mavi kızıl, Abdal ak mak demek.

Gün eşe yunmak, yanmak gerekiyor.

Gün ahımıza yunmak yanmak, ay ak lanmak gerekiyor, ödü yarıp, odumuzda yanmak gerekiyor.

Yanmak bile zor iş.

Kolayına kaçmadan, ince ayar, kuyum ustası yanmalı.

Aşk ile.