Seçimlerde HDP’nin %10 barajını aşması için Avrupa’da yaşayan Kürtlerin, Türklerin, tüm azınlıkların ve devrimci güçlerin 7-19 Haziran arasında sandığa gitmesi gerekiyor.

AKP Türkiye’de demokrasiyi rafa kaldırırken Kürtlere, Alevilere, ilericilere, gazetecilere karşı bir savaş yürütüyor. AKP hükümetinin baskı rejimine ve ülkeyi kendi çiftliği gibi yönetmesine göz yummayalım!

AKP yıllarca “Kürt sorununu çözeceğim, Alevi açılımı yapacağım ve eşit haklar tanıyacağım” diyerek yalanlar söyledi.  Barış süreci dedi ama somut tek bir adım atmadı. Recep Tayyip Erdoğan şimdi de “Kürt sorunu yoktur” diyor ve Kürtlere karşı bir savaş politikası yürütüyor.

AKP kendinden olmayanlara yaşam hakkı tanımıyor, kendisini eleştirenleri hapse atıyor. AKP döneminde kadınlara değer verilmediği gibi her gün çok sayıda kadın tecavüze uğramaya ve öldürülmeye devam ediyor.

AKP kendi yandaş medyasını oluştururken eleştirel yazı yazan her gazeteciyi tutukluyor. Bugün çok sayıda gazeteci cezaevinde.

AKP-MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı 24 Haziran’dan sonra ülkede kendileri gibi olmayanlara karşı bir iç savaş yürüteceklerdir. AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ülkeyi bir diktatör gibi yönetmeye devam edecektir. Türkiye’de bugün anayasa değişikliğine işlerlik kazandırılarak bir tek adam rejimi kurulmak istenmektedir.

AKP, bizlerin, Avrupa’da yaşayan Kürtler, Türkler, Aleviler, Ezidiler ve Türkiye kökenli diğer azınlık halkların hiçbir sorununu çözmedi. Avrupa’da yaşayan bizlere sadece ülkeye döviz gönderen insanlar gözü ile bakıyor. Türkiye’de toplumu böldüğü yetmiyormuş gibi Avrupa’da yaşayan Türkiyeli göçmenleri de kendi politikalarına alet ederek kamplaştırıyor.

Konsolosluklarda pasaport işlemi iki katına çıkarıldı ve yapılan her işlemin fiyatı yükseltildi. AKP, Türk ve Kürt gençlerinin askerlik paralarını toplayarak ülkeyi bir iç savaşa sürükleyecektir. Böylece gençlerin Avrupa’da meslek öğrenimine mani olacak, geleceklerini çalacaktır.

Kürt, Türk ve Türkiye’den gelen diğer azınlıklara mensup gençler arasında işsizlik oranı zaten yüksekken, işsiz olan gençler bu askerlik parasını nasıl ödeyebilirler?

Diğer devletler Avrupa’da yaşayan gençlerini askerlikten muaf tutarken Türkiye ya askere çağırıyor ya da parayı ödeyin diyor. Oysa Türkiye’nin de Avrupa’da yaşayan gençlerini askerlikten muaf tutması gerekiyor.

Diğer yandan AKP, Türkiye’yi AB’ye üyelik konusunda izlediği yanlış politikalar sonucunda çıkmaza sokmuştur. Avrupa’da yaşayan bizlerin sorunlarını ise bunca yıldır iktidarda olmasına rağmen çözmemiştir.

Türkiye’deki ve buradaki sorunlarımızı adaletli bir şekilde çözebilecek tek partinin HDP olduğuna inanıyorum.

Halkların Demokratik Partisi,  Kürtlerin, Türklerin, kadınların, gençlerin, Alevilerin, Ezidilerin, Ermenilerin ve diğer azınlıkların partisidir.

Bu yüzden sizleri, Avrupa’da yaşayan Kürt, Türk, Alevi ve diğer azınlıklar, demokratlar, sosyalistler ve devrimciler olarak oylarınızı 7-19 Haziran arasında HDP’ye vermeye çağırıyorum.