Gece ve gündüzün yani Gün ve Tün'ün eşitlendiği gündür 21 Mart...

Aşk ve Bereket Tanrısı İnanna ile Temmuz`un evlendiği, bereket için yapılan büyük düğün günüdür 21 Mart...

Kürt halk söylencesinde zalim Dehak'ın zulmüne karşı, Demirci Kawa'nın ateşi yakarak başlattığı direniş günüdür 21 Mart...

Bektaşi inancının en önemli doğuş günü olan Sultan Nevruz`dur 21 Mart.. Hakka yürüyenin devriyesinin tamamlandığı, topraktan farklı bir canlı olarak yeniden dünyaya geldiği gündür. Tohum olup toprağa karıştığı, can olup meydana geldiği, devrinin daim olduğu büyük doğuş Ceminin kurulduğu gündür 21 Mart.

İrani Farsi halkların Nav-ruz (Nev-ruz) Yeni Gün diye adlandırdıkları, yaradılış söylencesinin başladığı gündür 21 Mart.

Kimi doğanın canlanmasını, baharın gelmesini kutlar, kimi acısını hatırlayıp kaybettiğini anar. Kimi için direnme günüdür, ateşini yakar, kimi ateşin etrafında devriyesini kutlayıp saygıyla semaha durur...

Kim nasıl adlandırırsa adlandırsın, 21 Mart halkların, dillerin, renklerin birbirine karıştığı önemli ve güzel bir gündür. Herkese kutlu olsun. Aşk İle.