Asgari ücret üzerine araştırmalar

2013 yılında Alman ekonomistler, 8.50 Euroya yükseltilecek asgari ücretin ekonomiye olumsuz etkileri olacağından, 1 milyondan fazla iş yerinin bundan olumsuz etkileneceğinden bahsederken, Kanadalı ekonomist David Card 1990'lı yılların başından bu yana yaptığı araştırmalarda asgari ücrete yönelik artışların ekonomiye yük olmadığının altını çiziyor. Kanadalı ekonomist David Card, 1990'larda araştırmacı Alan Krueger ile birlikte ABD fastfood endüstrisindeki asgari ücret artışlarının etkilerini incelemiş,nihayetinde asgari ücretin istihdam üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı, ancak eşitsizliği azalttığı ve verimliliği artırdığı sonucuna varmıştı.

Card, Angrist ve Imben

Yaptığı ekomomi araştırmaları ile dikkkat çeken ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesinde ders de veren Card, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından, "Onun 1990'ların başındaki çalışmaları, geleneksel bilgeliği sorguladı ve yeni analizlere ve ek bulgulara yol açtı" sözleri ile Nobel Ekonomi Ödülünü kazandığı duyuruldu. Card, ödülünü ABD'de ders veren ekonomistler Joshua Angrist ve Guido Imben ile birlikte alacak. Düsseldorf'ta ders veren ekonomist Jens Südekum kararı Twitter'da yorumlayarak, “Seçimden çok memnunum ve bu üç kişiden daha değerli kazanan düşünemiyorum” derken, Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü Başkanı Marcel ise, "Nobel Ekonomi Ödülü'nün David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens'e verilmesi, politika kararları için daha iyi ve daha güvenilir bir temel sağlamak için ampirik ekonomik araştırmanın öneminin altını çiziyor" dedi.

Gazprom: Avrupa'ya gaz akışı tamamen durduruldu Gazprom: Avrupa'ya gaz akışı tamamen durduruldu