Bu yazımda gençler arasında günden güne artan suç ve şiddet oranı üzerine duracağım.
Gençler arasında son zamanlarda suçun ve şiddetin yüksek derecede arttığı tespit edilmiştir.
Gençler arasında yaz aylarında, genellikle şiddetin ve suç oranının aşırı derecede artmasının nedenleri araştıtrılıyor.
2022 yılı için polis; 18 yaş altı gençlerde suçun ve şiddetin rakamsal olarak beklenenin üstünde olduğunu kaydediyor.
Bu suçlar arasında cinayetler, tehlikeli bedensel zararları ve soygunları içeren bir şiddet türü olarak sıralanıyor.

İşin acayip tarafı da şiddetin toplumda eskisinden daha fazla kabul görme eğilimi göstermesi. Buda, toplumda şiddetin kınanmaması anlamına gelip derin yaralar açabileceği vurgulanıyor. Toplumda şiddetin ve suçun desteklenmesi değil, tam tersi kınanmasi gerekir. Aşağı Saksonya Kriminolojik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, şiddet kullanımının son yıllarda yeniden daha fazla kabul gördüğünü gösteriyor.

Enstitü, Aşağı Saksonya'daki dokuzuncu sınıf öğrencileri arasında düzenli olarak araştırma yapmış.
Araştırmalarda özel olarak 2022 yılına ait rakamları değerlendirilmiş ve bunun yüksek olduğu belirlenmiştir.
Genellikle gençler arasında Yılbaşı gecelerinde yaşanan olaylar ile şiddettin ve suçun daha üst seviyelerde işlendiği gözüküyor.
2022'de ankete katılan gençler arasında yüzde 25,9'u şiddeti meşru bir araç olarak görüyor.
Gençler içinde erkeklerin çoğunluğu şiddeti yaşamın bir parçası olarak gördükleri gibi aralarında suç ve şiddet oranı da yüksektir.
Son yapılan bir ankete katılan öğrencilerin yüzde 13,9'u, şiddet ve suçun yaşamın bir parçası olarak görüldüğü vurgulanıyor.
Öte yandan Alman kökenli olmayan gençler arasında artan suç oranının yüksek olduğuna vurgu yapılıyor. Gençler arasında Sosyal statüsü etkisinin özel bir biçimi de ayrıntılarını orTaya koyuyor.
Göçmen gençlerinin oranı Alman genç nüfustan daha fazla.
Almanya'da şu anda toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'si 21 yaşın altındayken, bu yaş grubunun yabancı gençler içindeki oranı %18.
Bu değişikliklerin nedenleri arasında, Almanya'da doğan çocuklar için çifte vatandaşlık seçeneği modelinin getirilmesi ve bu yaş grubundaki yeni göçün düşük düzeyde olması sayılabilir.
Polisin kaydettiği suçlu oranı dörtte biri genç ya da 21 yaşının altında olduğu tespit edilmiştir. ,
Ancak bu yaş grubundaki Alman olmayan gençler içinde suç işleyenlerin oranı yüzde 26,3 iken, Alman gençleri arasında yüzde 20,7 olarak tespit edilmiştir.
Şiddet içeren suçlar" grubuna bakıldığında, tüm Alman olanlar arasında 21 yaşın altındakilerin oranı yüzde 36 iken, Alman olmayanlar arasındaki şiddet oranı ise yüzde 45,5'tir,
Göçmen gençleri içinde Alman gençlerine kıyasla daha yüksek bir suç düzeyi olduğu gözlenmektedir.
Suç işleme oranı, gençler arasında eğitim düzeyi yüksek olan Göçmen ve Alman gençleri arasında oldukça düşüktür.
Sosyal durumlarına, ekonomik konumlarına göre de suç işleyenlere bakıldığında; gelir seviyesi düşük olan gençlerde Alman ve göçmen gençleri arasında suç oranı yüksektir.
Göçmen gençleri içinde işsizlik oranı çok yüksek olduğu için şiddet ve suç oranı da buna paralel olarak artmaktadır. 
Meslek öğrenmeyen göçmen gençleri arasında işsizlik oranı daha yüksek.

Almanya, dışarıdan kalifiyeli ucuza iş gücü getireceği yerde göçmen gençlerine meslek öğreterek vasıflı iş gücünü halledebilir. Bunu yapmamasının sebebi; meslek hayatı, Almanya'da oldukça uzun sürdüğü gibi aynı zamanda çok pahalıya mal oluyor. Almanya göçmen geçlerini eğitmediği sürece, göçmen gençleri içinde işsizlik çoğalacak ve işsizlik ordusunu meydana getirecektir. Bu da Almanya'nın uzun sürede başına sorun olacaktır.