Öne Çıkanlar aldığı Necati Şahin Suriye karşıtı yabancı devlet 13 kişi yaralandı -

Bu haber kez okundu.

Avrupa'da Sürgünler Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın Mezarını Ziyaret Edecek

Adil Yiğit

AVRUPA'DA SÜRGÜNLER MECLİSİ FRANKFURT'TA TOPLANDI

İki gün devam eden toplantılar sonrası, Hukuk ve Arşiv Bürosu oluşturularak, Avrupa ülkelerinde sayısı 400’e varan ve İnterpol tarafından ikinci bir ülkeye giriş yaptıklarında 90 günlere kadar gözaltılar yaşayan siyasi sürgünlerin, senelerdir bir havuzda topla
yamadıkları hukuki bilgileri ve maddi olarak ödenemeyecek ölçekteki sanatsal, siyasal ve arşivsel değerlerine sahip çıkılması kararı alındı.  İki günlük toplantı sonrası, Hukuk Bürosu‘na Av.Ahmet Fazıl, Leman Stehn ve Süleyman Şahin, Arşiv ve Araştırma Bürosu’na ise, Engin Erkiner ile Kazım Mete seçildi. 
13 Eylül 2014 tarihinde Paris’te Panel düzenlenecek. 12 Eylül’ün devam eden anti-demokratik ve faşist uygulamaları ile uluslararası alandaki yargılanması içerikli panel sonrası, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarları kitlesel bir katılımla ziyaret edilecek.


SÜRGÜNLERDEN YENİ KARARLARLA MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

Devrim ve demokrasi mücadelesinde kaybedilen sürgünler anısına, bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda, „12 Eylül’ün kıyımı, yasaları ve uygulamalarıyla devam ediyor“ içerikli sunumu, Yayın Kurulu Üyesi Esma Uzun Güneş yaptı. Divan Kurulu'na Teslim Töre, Mahmut Özkan ve Ganime Gülmez`in seçilmesinin ardından, taslak olarak hazırlanan gündem maddeleri, Meclisin onayına sunularak öneri ve eklerle kabul edildi.


Avrupa Sürgünler Meclisi genel olağan toplantısında en yaşlı üye (76), uzun bir dönem devrimci bir partinin genel sekreterliğini yapmış, Divan Başkanı Teslim Töre'nin yaptığı kısa konuşma, dikkatle dinlendi.

TESLİM TÖRE: SÜRGÜNLÜK İNSANLIK SORUNUDUR

Aramızdaki ‚ en genç üyemiz‘ diye tanıtılan Teslim Töre, konuşmasında şunları belirtti:"Biz  sürgünler sorununu sadece sürgünde yaşayanların veya belli bir grubun sorunu olarak değil, insanlık sorunu olarak ele alıyoruz. Geleceğe yönelik çalışmalarımızın başarıyla devam etmesi için sürgün olan herkese ulaşılabilmeliyiz. Farklı düşüncelere sahip olsak dahi, geçmiş sekterliklerimizden arınarak, olumlu yanlarımızı öne çıkartarak, biraraya gelmeliyiz.“ Konuşmasında sanatın mücadeledeki, önemine de değinen Töre, „sanatı siyasetle birleştirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

SANATI SİYASETLE BİRLEŞTİRMELİYİZ

Töre, Filistin direniş mücadelesinden verdiği bir örnekle konuşmasını şu şekilde devam ettirdi. "Sürgünlük koşullarında üretgen olmalıyız. Filistin'de kaldığım yıllarda direniş mücadelesinde sanatla siyasetin, resimin ve karikatürün hemen birçok alanda nasıl iç içe geçtiğini ve mücadeleye sunduğu desteğin, güzel örneklerine tanık oldum. Her alanda geleceğe, çocuklarımıza ve torunlarımıza iyi örnekler bırakalım" dedi ve Avusturalya’da yaşayan devrimci ressam Muzaffer Oruçoğlu’nu buna örnek olarak gösterdi.

Aralarında Avrupa Sürgünler Meclisi Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Fransa üyelerinin bulunduğu toplantıda, Divan Üyesi Mahmut Özkan, katılımın daha önceki toplantılara kıyasla az olmasını eleştiren bir konuşma yaptı.


MAHMUT ÖZKAN: BİRBİRİMİZİ RENKLERİMİZLE KABUL EDELİM

Özkan'ın, "Bugün birçok kurucu üyemizin herhangi bir sebeple de olsa aramızda olmaması, temel görevlerimizin hayata geçmesine engel değildir. Avrupa'da sayıları onbinlerle ifade edilen sürgünlerin direniş ruhunun, bugün aramızda olduğunun bilinciyle, geleceğe güvenle bakıyoruz. Buraya gelmeden önce görüştüğüm bazı arkadaşlar oradan bir şey çıkar mı ? diye sordular. Umutsuz olmayalım ve birbirimizi renklerimizle kabul edelim. Geçen 1,5 yılda az yol katetmedik" içerikli konuşması, dikkatle dinlendi.

Yürütme Kurulu raporunu okuyan YK eş sözcüsü Metin Ayçiçek ise, geçmişe yönelik eleştirel bir konuşma yaptı:  Ayçiçek şunları ifade etti :"Yapılan toplantılarda çok şey öğrendik. Ufkumuzu açan eleştiriler ve öneriler aldık. İlk kuruluşumuzda sürgünlük kavramı net değildi. 12 Eylül sürgünleri demiştik. Bugün Avrupa Sürgünler Meclisi olarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bazen boyumuzu aşan işlere de giriştik " açıklaması ise, bir özeleştiri olarak değerlendirildi.

ENVER KARAGÖZ KAMPANYASI BEKLENEN DÜZEYDE GEÇMEDİ

Türkiye'de ağır işkenceler sonrası, kaynar su dökülerek ses telleri tahriş edilen ve gırtlak kanserine yakalanan, devrimci öğretmen Enver Karagöz ile yapılan kampanya çalışmasını buna örnek gösterdi. Ayçiçek şunları belirtti: „Kampanya beklendiği gibi yürümedi. Tasarlanan dayanışma gecesi (bizden kaynaklanmasa da) yapılmadı. Artvin'de işkence gördüğü kışlaya ve yaşamını kaybettiği Köln'de bir yere adının verilmesi çabalarımız, yetersiz kaldı" dedi.

Ayçiçek devamla, "Yürütme Kurulu’nun en büyük zaafının meclis üyeleri ve genel kamuoyuna yönelik bilgilendirme çabalarındaki yetersizliğidir. Çalışmalara katılımın doğru organize edilememesinden kaynaklı olarak, çalışmada elde edilen üretkenliğin beklenenin altında olması durumları yaşanmaktadır. Medya Grubumuza yazı desteğinin yeterli olmaması hem Yürütme Kurulu’nun hem de Meclis’imizin ortak eksikliğidir.  Mali kaynaklar yaratılamadığı için çalışmalara katılım her zaman mümkün olmamaktadır.  Gerekli bürolarımızı henüz oluşturamadık. Ama bu eksikliği burada doğrudan Meclis’in katkısını alarak çözümlemek istiyoruz.“ açıklamasını yaptı.

SÜRGÜNLERİN TEK TEK ÜLKEYE DÖNÜŞLERİ ÜZERİNE...

Son yıllarda sürgünlerin kendi olanaklarını değerlendirerek ülkeye döndüklerini izlemekteyiz. ( Günay Aslan örneği verildi)Bu elbette her bireyin en doğal ve insani hakkıdır. Hiç kimse böyle bir çabayı küçümsememeli, aşağılamamalı, suçlamamalıdır. Ama bu tür bireysel çabalarımızı, “kişi üzerinde psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak büyük tahripler yapan sürgünlük olgusunun, bunu gerçekleştiren bütün uygulama türleriyle ortadan kaldırılması” amacından da koparmamalıdır.  Zira sürgünlük sorununun, tek tek bireylerin kendi çabalarıyla kökten çözülebilmesi mümkün değildir. Bunun için, bu tür uygulamaların olduğu ülkelerde ve sürgün yaşam alanlarında ciddi bir insan hakları ve demokrasi mücadelesini birlikte, ortak bir mücadele ile vermek gerekir. „

SÜRGÜNLERİN TARTIŞMASINDAN KISA NOTLAR...........Ufuk Karakaya, Engin Erkiner ve Ganime Gülmez

Ufuk Karakaya: İnternet ve Facebook'u Fazla Abartmayal
ım

Konuşmalar esnasında Medya Grubuna yapılan eleştirilere yönelik söz alan Ufuk Karakaya ise, şunları kaydetti: „İnternet ve facebook olayını fazla abartmayalım. Sürgünleri sanal dünyadan örgütleriz, yanılgısına düşmeyelim. Örgütlenme ayağı topal ve aksak olmuş ve gereken işlerlik kazandırılmamıştır.Bu, hepimizin eksikliğidir. Avrupa'da çok fazla yazar varken, siteye neden yeterli yazı gelmiyor diye, birlikte kafa yormalıyız“ dedi.

Arşiv Bürosu‘na seçilen Engin Erkiner: İşi Bilenlerle İş Yapamak Gerekir


Enver Toksoy ve Selma Metin

Toplantıya katılımın az olmasına yönelik olarak Erkiner şunları kaydetti: „Bu sayı yeter. Daha fazla sayı beklemeyin. Başarı gerekir bize. İşi bilen insanlarla iş yapmak gerekir. 12 Eylül sonrası sürgünlük olayı büyük bir başarısızlık tarihidir. 30 yıl sonra dahi, yaşadığı ülkeye ve sorunlara bu kadar yabancı kalınıyorsa, üzerine düşünülmelidir.“

Ganime Gülmez:  'Devletin Baskısı Sonucu' Yazılsın

İki günün yorgunluğu ikili sürgün sohbetleriyle unutuldu...

Ganime Gülmez sürgünlüğün tarifi bölümünde, 'hangi gerekçelerle olursa olsun' bölümüne eleştiride bulunarak, 'o bölümün silinerek, devletin baskısı sonucu yazılmalıdır' önerisinde bulundu.

Yayın Kurulu Üyesi Selma Metin: Köşe yazılarını değişik dillere çeviremedik. Kendi aramızda kollektif ilişki kurup, fazla yol alamadık.

Enver Toksoy: Örgütlenme konusunda yetersizlikler var. Çalışmalardan her yerde olduğu gibi, kendi aramızda da kaçanlar var. Barış süreci sürgünler olmadan sürmez. 12 Eylül yargılanmasında bizler neler yaptık? Kılıçdaroğlu Köln'de Alevilerle görüşmeler yaptı. Sürgünlerle de görüşmek istediği haberini aldık...

Süleyman Şahin: Yazarlar Sınırlandırılmalı

Sitedeki yazarların yazıları daha güncel hale getirilmeli. Yazılar 15 veya en geç 30 gün içinde yenilenmeli. Sol çevrelerde yazı yazmamak hastalığı var. Motivasyon eksikliği var. Aldığı görevi yerine getirmek, yeterlilik isteyen bir olay değildir. Sorumluluk bilinciyle ilgilidir.

Mustafa...

Eski olumsuzlukları bırakalım diyerek, burjuvazinin sıkça başvurduğu baskı ve basınca kendi platformumuzda destek vermeyelim. Konuşmalarda sekter ve kabul edilmeyecek bir davranış varsa,  genel tablo çizmeden gerekirse isim verilerek karşı çıkalım.

Hasan Aksu: Paris’te yapılacak Panel’e yönelik ikircimler için şunu kaydetti. Paris’te fazlasıyla sürgün potansiyeli var.Önemli olan ilk adımı atabilmemizdir. ASM’in hedef ve taleplerini kamuoyuna doğru anlatırsak, her alanda destek göreceğimize inanıyorum. 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Özgür 6 yıl önce

12 mart 970 lerin hapis ve zulümlerini yasamis, 12 eylül 980 cunta darbesinin sürgünü özgün sanatci ozan sahturna gerek yurt ici ve gerekse yurt disinda bircok mücadelede toplumsal aksiyonlara ve sanata öncülük eden seckin kadin halk ozanimizin özgün türküleri ile costuk! seckin yapitlarini ve hakkinda yazilan pek cok makaleleri uluslararasi absindan ve kitaplardan takip etmege calisiyorum. sürgünler olusumunda adini görememek büyük eksiklik! kendisine haber verilmedi mi acaba olusum hakkinda. selamlar

banner67

banner68

banner69

banner71

banner84

banner62

banner85

banner73

banner11

banner56

banner51

banner58

banner61

banner82

banner27

banner59

banner81