Politik Tutsaklarla hukuki ve maddi olarak dayanışma faaliyetleri yürüten Rote Hilfe (Kızıl Yardım Örgütü), son dönemde Dannenröder Ormanı Duruşmaları’nda istikrarlı olarak ve hukuksuzca uygulanan cezai yaptırımların, hapsetmelerin yasalarla örtbas edilemeyecek boyutlara vardığına dikkat çekti.

Ganime GÜLMEZ

Hessen Eyaleti’nde bulunan Dannenröder Ormanı’nın, A-49 otoyolu yapılma planıyla yokedilmesine karşı yıllardır mücadele veren aktivistlerin, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri Orman İşgali sırasında polis zoruyla dışarıya çıkarılmalarının ardından açılan soruşturmalar ve tutuklamalar, hukuki olarak sürüncemede bırakılmaya devam ediyor.

Önümüzdeki salı günü de bazı aktivistler mahkeme önüne çıkacaklar. Bu aktivistlerden biri olan Ella; 15 metre yükseklikteki bir ağaçtan, kendisini aşağıya doğru sarkıtmakla suçlanıyor.

Berlin'in merkezinde polis araçları yakıldı Berlin'in merkezinde polis araçları yakıldı

Savcılık Ella’yı, önce tehlikeli bir ‘ölüm denemesi’ gerçekleştirmekle suçlamış ve bu suçlamaya ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Ancak video çekimleri sayesinde, bu iddianın doğru olmadığı ispatlanmıştı. Salı günü, Alsfeld Bölge Mahkemesi’nde görülecek duruşmada ise, Ella, ‘infaz yetkililerine saldırma ve tehlikeli boyutta yaralama’ yönlü suçlamalara karşı savunma yapacak.

Ella, 26 Kasım'dan bu yana, yani yaklaşık 6 aydır bu suçlama sebebiyle JVA (Die Justizvollzugsanstalt-Cezaevi) Frankfurt'ta zorla alıkonulmakta, yani hapsedilmekte. Böyle bir suçlamayla, bu kadar uzun bir süre hapis tutulmasının sebebi ise; kaçma ihtimaliyle gerekçelendirilmekte.

2020 yılı sonlarında, Dannenröder Ormanı'nında kurulan barikatlar ve ağaç klübeleri polisler tarafından hızla toparlanmış ve çok sayıda polis kuvveti, görevli personel olarak ormana yerleştirilmişti. Bu toparlama sırasında polisler, 25 metre yükseklikteki ağaçlar üzerinde bulunan aktivistlere etki edecek denli kuvvetli elektroşok (Taser) silahları kullanmış ve bu aktivistleri adeta şuurunu kaybetmişçesine joplamışlardı.

Rote Hilfe Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Anja Sommerfeld, hukuki olmayan bu yaptırımlara karşı şunları belirtti: “Ella’nın tutuklu bulunması tamamen orantısız bir cezalandırma uygulamasıdır. Yargı, hukuksuz bir fiili hapis cezası yaptırımıyla, kendi kimliğini bir şantajla ifşa etmektedir. Bu tür hukuksuzluklar, kanunlarla örtbas edilemeyecek bir boyuttadır. Ella hemen serbest bırakılmalıdır.”

Bu açıklamanın yanısıra Sommerfeld; bir otoyol uğruna koca bir ormanın yokedilmesine karşı duran aktivistlere yönelik polisin gerçekleştirdiği hayati tehlike oluşturacak boyuttaki bu saldırı ve yaralamalara karşı, Yeşiller Partisi’nin hiçbir karşı tutum almamasının ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini de belirtti.