Başkan Atila Karabörklü tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu üyesi Demir Ceylan, eski başkan Erhan Songün ve üye Besra Gültekin seçim divan kuruluna seçildiler.

Genel sekreter M. Esad Şahin tarafından katılımcılara derneğin son dört yıllık faaliyet raporu sunuldu ve projeleri hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile aklanmasının ardından seçimlere geçildi ve 18 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi. Yeni yönetim kurulunun kendi arasında gerçekleştirdiği toplantının ardından yedi kişiden oluşan yeni yürütme kurulu oluşturuldu.

Buna göre:

• Atila Karabörklü (Başkan)

• Deniz Öziçel (Başkan Yardımcısı)

• M. Esad Şahin (Genel Sekreter)

• Abdullah Eldelekli (Sayman)

• Besra Gültekin (Yazman)

• Berrin Nakipoğlu-Schimang (Mümeyyiz)

Sosyalist kadınlar Bahar Kampı'nda buluşacak Sosyalist kadınlar Bahar Kampı'nda buluşacak

• Doğuş Albayrak (Mümeyyiz)

Yürütme Kurulu’nu oluştururken Yönetim Kurulu’nda yer alan diğer isimler ise;

Şener Sargut, Demir Ceylan, Yücel Tuna, Erhan Songün, Canan Ünal, Hüseyin Adalı, Tayfun Çilingir, Asiye Aşar, Talha Kiraz, Selda Akça, Fuat Kurt oldu.

Denetleme Kurulu’na Kemail Doğan ve Mete Güzel seçildiler.

Genel Kurul’un ardından Başkan Atila Karabörklü katılımcılara teşekkür etti ve önümüzdeki süreçte daha üretken ve daha başarılı bir yıl geçirilmesi dileğinde bulundu.

Karabörklü, kapanış konuşmasında derneğin önümüzdeki dönemde çalışma alanlarını oluşturacak konuları kısaca özetledi. Buna göre özellikle ırkçılık konusunda içinde bulunduğumuz toplumsal sorunlarla aktif şekilde mücadele edilmesi derneğin temel amacı olmaya devam edecek. Bunun yanında toplumsal ve eğitimle ilgili alanlarda sorunlu konuların giderilmesi ve demokratik ve barış içerisinde bir arada yaşanabilmesi için mücadele verilmeye devam edileceği vurgulandı.