Türkoloji Hamburg Üniversitesi`nin bir parçasıdır

Konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yayınlayan Hamburg Yeşiller milletvekili Filiz Demirel şu görüşlere yer verdi. ''Hamburg`da ilkokula giden her iki çocuktan biri göçmen kökenli ve bunların en büyük bölümünü Türkiye kökenli çocuklar oluşturuyor. Bu demektir ki, anadilde eğitimde en büyük grubu türkçe dili oluşturuyor. Hal böyle iken, Hamburg Üniversitesinin türkçe öğretmeni yetiştiren Türkoloji bölümünü kapatma kararı anlaşılabilir bir karar değildir. Bugün Hamburg`da 30 okulda türkçe dersi veriliyor, 6 okul türkçe ve almanca iki dilde eğitim veriyor , 6 okul türkçeyi ikinci yabancı dil olarak okutuyor. Diğer eyaletlerde de türkçe 20 yılın üzerinde bir çok okullarda yerini almış durumda. Türkçe öğretmenleri türkçe anadil dersinin garantisidir. Türkiye kökenli öğretmenler okul ve aile arasında bir köprü oluşturduğu gibi kültür elçisi görevini de üstlenmislerdir. Ayrıca çok kültürlü bir toplum yapısını savunan bir Senatonun, bunun ana direklerinden biri olan anadil dersi öğretmeni yetiştiren bir bölümün kapatılmasına kayıtsız kalamaz.

Bu yüzden, Hamburg Üniversitesinin almış olduğu karar yanlış bir karardır ve bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi gerekir. Hamburg Yeşiller fraksiyonunun Mayıs 2014 de verdiği bir soru önergesine yanıt veren Senato, Hamburg Üniversite bu kararı alırken, öğrenci başvurularının çok düşük olduğu ve öğretmen atamalarında sadece Hamburg Üniversitesinde yetişen öğretmenler değil, Almanya çapında öğretmenlerin Hamburg`daki okullara alınabileceğini belirtiyor. Böylelikle türkce derslerinde bir sorun olmayacağı sinyali veriliyor. Biz Yeşiller fraksiyonu olarak bu gerekçeği yetersiz buluyoruz. Hamburg bir yandan üniversite şehri olarak enternasyonal olmak istiyor, diğer yandan Türkoloji bölümünü ve Latin Amerika bölümlerini kapatma kararı alıyor. Yeşiller Fraksiyonu olarak talebimiz, bu kararın geri alınması ve senatonun üniversitelere ayırdığı bütçeyi arttırmasıdır.'' dedi.

Açıklamada devamla, ''Diğer yandan incelenmesi gereken çok önemli bir nokta daha var: Türkoloji, öğretmen eğitimi bölümü giriş puanları 1,5 gibi yüksek düzeylerde. Bu puan düzeyi gerçekten gerekli midir, yoksa giriş puanı düşürülebilir mi? Özellikle bu konunun üniversite tarafından incelenmesi ilerisi için çok önemli. Biz Yeşiller fraksiyonu olarak üniversitelerin kararlarını otonom olarak almalarını savunuyoruz. Ama otonominin temelinde yeterli kaynak olmadığı taktirde, üniversiteler bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kalıyorlar. Yani bu sorunun kaynağı sadece üniversitelerde değil, aynı zamanda bütçeyi onaylayan senatoda aranmalıdır.

Okullarda ve çocuk yuvalarında anadil eğitimi, çocukların özellikle almancayı da daha iyi anlamalarını sağlıyor. Bir lisan, bir insan deyişinden yola çıkarak, özellikle globalleşen dünyada çok dilde eğitimin önemini her gün yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef''

Ayrıca Yeşiller Fraksiyonu okul eğitimi sözcüsü Stefanie von Berg ve yüksek okul eğitimi sözcüsü Eva Gümbel'de konuyla ilgili yaptıkları açıklamada; 'Türkçe öğretmenleri Hamburg okulları için vazgeçilmezdir. Onlar anadil öğretimi ve Hamburg gibi bir kentte kültürlerarası iletişimin garantisidirler. Pek çok yerde okul ve aile arasındaki iletişim için gerekli olmasının yanı sıra, Türk öğretmen eksikliği dolayısıyla okul hayatı ve kültürlerarası iletişimde giderilmesi zor kapsamlı olumsuz sonuçlara yol açacak' dedi.

Eğitim ve Bilim sendikası (GEW) Hamburg Üniversitesinin 20 yıldır var olan Türkoloji bölümü kapatılmasını eleştirerek tepki gösterdi. Hamburg senatosunun kısıtlamalarının sonucu olarak bölümün kapatılmasını, uyuma konseptine yönelik olumsuz bir politıkanın sonucu olduğunu belirtti.
Türkçe, Almanya'da, Almancadan sonra konuşulan ikinci büyük anadil olma özelliğ taşımakta olduğu belirtilen açıklamada, Hamburg'da resmi istatistiklere göre 15 bin öğrencinin anadili Türkçedir. Bu Hamburg'un öğrencilerin yaklaşık% 10'u anlamına geliyor. Sosyal yaşamda, iş yaşamında hergün daha fazla Türkçe bilen insanlara ihtiyaç duyulan bir durumda, bu tür bir uygulamanın yanlışlarına vurguda bulunuldu. Bundan dolayı,Türkçe, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak, Türkçe öğretmen eğitiminin devam etmesi gerektiğ belirtildi.

Diğer taraftan,Hamburg Türk Öğretmenler Derneği (Töder) tarafından yapılan açıklamada, Hamburg Üniversitesinin türkçe öğretmeni yetiştiren Türkoloji bölümünü kapatma kararına karşı 27 Haziran 2014`te saat 17:00`de Hamburg Üniversitesi ana binası önünde (Edmund-Siemens-Allee 1) basın açıklaması yapılacaği duyuruldu.