2013-2015 döneminde 37 hedef ve 91 eylem planı hayata geçirilecek. Ekonomi Bakanlığı'nca 2010 yılında başlatılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve 2013-2015 yılları Eylem Planı hazırlıkları tamamlandıktan sonra, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi ve bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomi Bakanı Çağlayan, GİTES ve Eylem Planı'nın Resmi Gazetede yayımlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir olma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini, Türkiye'ye bu yol haritasında GİTES ve Eylem Planı'nın en büyük destekçisi olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Sanayinin ihtiyaç duyduğu ve yeni ürün üretimi ile teknolojik gelişmenin gerektireceği girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının temini, daha fazla katma değerin Türkiye'de bırakılması ve ara malı ithalat bağımlılığının azaltılmasını amaçlıyoruz. GİTES Türkiye ekonomisi için önemli bir proje, önemli bir strateji. Bu strateji ile özellikle sanayimizde zihinsel bir devrim gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun ilk somut adımını Yeni Teşvik Sistemi'nde attık. 20 Haziran'da yürürlüğe giren Yeni Teşvik Sistemi'nin alt yapısını GİTES çalışmaları oluşturdu. Eylem Planı taslak aşamasında iken; ara malı ithalat bağımlılığını azaltacak ve teknoloji transferi sağlayacak, ekonominin ihtiyacı olan yatırımların yapılmasını hedefleyen 'Stratejik Yatırımlar'ö tanımının yeni teşvik mevzuatına yansıtıldı. Geçtiğimiz haftalarda ilk stratejik yatırım teşvik belgesini verdik. Yakında bunun devamı da gelecek."


"OLMAZSA OLMAZLARDAN BİRİ YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇMEK"

"Bugün açıklanan eylem planı belgesi toplam 37 hedef ve bu hedeflere dönük 91 eylem içeriyor" diyen Çağlayan, bunların yatırım-üretim-istihdam-ihracatı etkileyen politikaların birbirini destekleyecek şekilde etkileşimli olarak kullanılması ve imalat sanayii üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi ihtiyacından hareketle oluşturulduğunu belirtti. Çağlayan sözlerine şöyle devam ett:

"Eylemlerin tamamı ara malı ithalat bağımlılığını azaltmaya ve ihracatta sürdürülebilir rekabet gücünü sağlamaya dönük somut sonuç yaratıcı nitelikteler. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e yönelik ortaya konan temel stratejilerin hayata geçirilmesinde GİTES en önemli politika araçlarından biri olacak. Sanayimiz için olmazsa olmazlardan biri yüksek katma değerli üretim sistemine geçmek. Girişimcilerimizin de bu zihniyet değişimini bir an önce kendi işlerinde gerçekleştirmelerini bekliyoruz."


(GK)