Ganime GÜLMEZ

Tesla Direnişi: Almanya Savunma Bakanı ordudaki "Savaşa hazırlık reformu"nu, yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek üzere 6 aylık bir hazırlık dönemine girildiğini açıkladı. Bu reform zorunlu askerlik yasasını da kapsıyor. Şimdiden "Ukraynalı'yla evli olan bu yasadan muaf olmalı" gibi tartışmalar başlattılar.

Toplantı-gösteri haklarının biçilmesinin ardından: "2015 dev grevlerini sollayan grevler yaşandı. Sanayileşmiş ülkelerde üretim ve toplumsal yaşamın bu denli aksatılmasına izin verilemez...." denilerek, anayasal değişiklik hazırlıklarına başlandı...

Almanya: Hükümet partileri arasında emeklilik tartışması Almanya: Hükümet partileri arasında emeklilik tartışması

Tesla Direnişi tüm bunların farkındalığıyla başlatıldı... Fransa, Avusturya, İsviçre'de bu direnişe destek veriyor. Bu zincir genişler...

"Kapitalizmin ötesinde bir hayat mümkün" şiarıyla, kapitalizmin tarihini hatırlatmak üzere Bremen'deki Mercedes fabrikasının ürün taşımacılığını gerçekleştirdiği tren hatlarını kapatmışlar. Tüm eyaletlerde parça parça bağlantılı eylemler yapılıyor, ardından hepsi birleştirilecek.