Yaklaşık 40 ülkeden hükümet temsilcileri ve stratejistler bugün 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geliyor. Küresel güç kaymaları konferansın da başlıca gündem maddesi.

Zirvede 40'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde temsil edilmesi bekleniyor. Ekonomi dünyasının temsilcileri ve uluslararası kuruluşlar da zirvenin davetlileri arasında.

Her yıl Bayerischer Hof Oteli'nde yapılan Münih Güvenlik Konferansı'nda bu yıl gündeme gelecek sorulardan bazıları şunlar:

ABD bir NATO müttefikini korumak için gerektiğinde silah gücüne başvurur mu? Avrupa Birliği ülkeleri savunma alanında daha yakın işbirliğine gitmeli mi? Dünya iklim değişikliği ve güvenlik tehditlerinden kaynaklı bir doğa felaketiyle mi karşı karşıya?

Konuya yönelik Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği'nin (AGEB) bir açıklamasına yer veriyoruz.

İşte o açıklama:

Emperyalist haydutların temsilcileri NATO „Güvenlik“ Zirvesi, Siko (Sicherheitskonferenz ) adı altında 14 – 16 Şubat tarihleri arasında 56. toplantısını gerçekleştiriyor.

Bu Zirvelerde esas olarak emperyalist tekelci sermayenin güvenliği konuşularak, ezilen halklara ve isyan edenlere karşı yeni stratejik ve taktik önlemler ele alınmakta ve politikalar geliştirilmektedir.

 Avusturya: Demiryolları çalışanlarından grev kararı  Avusturya: Demiryolları çalışanlarından grev kararı

"Güvenlik" zirvesi öncesi Alman hükümetinin, Türkiye, Katar, BAE ve Mısır’a yeni silah satışı izni vermesiyle; emperyalist devletler ve Almanya`nın  dünyanın çeşitli coğrafyalarında akan kanda, göç yollarında ölen bedenlerde  ve bölgesel savaşlardaki  rolü ve  sorumlulukları yanında, savaşları çıkartan ve körükleyen, silah ticareti yaparak  ezilen dünya halklarının  katline sebep olan politikaları da bir kez daha açığa çıkmıştır.

Emperyalist barbarlığın savaş aygıtı olan NATO’nun kurulduğu günden bu yana  dünya halklarına saldırı dışında bir yararı olmamıştır. “Güvenlik”zirvesi denen şey;  Sermayenin, emperyalist tekellerin ve uşak  devletlerinin güvenliğidir.

Güvenli bir dünya,  sömürünün, sınırların,  sömürücü sınıfların  ve silahların ortadan kalktığı, enternasyonal proletaryanın iktidar olduğu yeni bir dünya kurulmasıyla ile ancak mümkün olabilir bilinci ve şiarıyla; Savaşlara, silahlanmaya ve emperyalist saldırganlığa  karşı  Münih'te 56.sı yapılacak olan NATO Güvenlik Zirvesini 15 Şubat Cumartesi günü,  antifaşist, antiemperyalist, demokrat, devrimci, ilerici kurumlar ve savaş karşıtı kesimler olarak protesto etmeye çağırıyoruz!