Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına yerinde çözümler üretmek ve daha verimli çalışma ortamı oluşturmak için oluşturduğu Yurtdışı Danışma Kurulu'nun üyeleri belirlendi. Kurulda 'Onur Üyeleri' sıfatıyla 10 üye bulunuyor. Bunun dışında Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerden seçilen 66 üye de kurulda yer alıyor. Danışma kurulu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını tespit edecek ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili tavsiyelerde bulunacak. Kurul ayrıca oluşturulacak alt komisyonlarla sorunların çözümü için çalışmalar da yapacak. Sözkonusu kurulun görevleri arasında; Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçları ve yapılması gereken kanuni ve idari düzenlemeleri belirlemek, görev alanına giren her türlü etkinliğe katılmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim sağlamak, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak önerilerde bulunmak, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı mücadelede gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak yer alıyor.

Kurulda yer alan onur üyelerinin listesi ise şöyle; Remzi Gür (İngiltere), Fuat Mansuroğlu, Prof. Dr. Yaşar Bilgin (Almanya), Muhtar Kent, Merve Kavakçı İslam, (ABD), Prof. Dr. Cafer Özkul(Fransa), Mehmet Ali Karamemiş (Avustralya), Turgut Torunoğulları(Hollanda), Ayhan Bakan (Avusturya), Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur (Kanada).

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre onur üyeleri dışında kurulda; Almanya'dan 18, ABD'den 8, Avusturya'dan 3, Balkan ülkelerinden 4, Belçika'dan 3, Danirmarka ve Finlandiya'dan 1, Fransa'dan 6, Hollanda'dan 4, İngiltere'den 3, İsveç ve İsviçre'den 2, İtalya'dan 1, Kanada'dan 2, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Norveç'ten 1, Ortadoğu ve Afrika üyelerinden 3 ve Orta Asya ülkelerinden 3 olmak üzere toplam 66 üye bulunuyor.

Yurtdışı Danışma Kurulu'nun 2013 yılı itibariyle aktif olarak göreve başlayacağı belirtilirken, kurulun çalışmalarıyla kamu kurumu temsilcileri ile vatandaş temsilcileri buluşturarak sorunları kısa zaman çözümlemesi hedefleniyor.

(BY)