REZERV VARLIKLARI 28,9 MİLYAR DOLAR ARTTI


Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde Ekim sonu itibarıyla, rezerv varlıkları 2011 yıl sonuna göre 28,9 milyar dolar artış gösterirken, diğer yatırımlar kalemi 4,8 milyar dolar düştü. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 22,7 oranında azalışla 20,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, yurt dışında yerleşiklerin yurt içinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 22,3 oranında artışla 171,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN HİSSE SENEDİ STOKU 57,6 ARTTI


Ekim sonu itibarıyla, portföy yatırımları ise 2011 sonuna göre 51,9 milyar dolar artış gösterirken, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2011 yıl sonuna göre yüzde 57,6 oranında artışla 61,7 milyar dolar oldu. Borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 52,6 oranında artışla 57,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,6 oranında artış ile 31,5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2011 yıl sonuna göre 12,7 milyar dolar artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,3 oranında artışla 60,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,5 oranında artışla 94,9 milyar dolara yükseldi.


YABANCILARIN TL MEVDUATI 11,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI


Ekim sonunda, diğer yatırım kalemleri altında yer alan yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2011 yıl sonuna göre yüzde 39,7 oranında artışla 27,8 milyar dolara, TL mevduatı da aynı dönemde yüzde 33,1 oranında artışla 11,2 milyar dolara çıktı. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'nda ki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2011 yıl sonuna göre yüzde 20,5 oranında azalışla 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

GO