Bu yazımda Alman Sol Parti'nin içinde bulunduğu konumunu ele alacağım.
Yıllar sonra ne yazık ki Sol Parti'nin Federal Parlamento Grubu siyasi olarak fonksiyonunu yitirmiştir. 
Sol Parti'den Sahra Wagenknecht ile birlikte 9 milletvekilinin ayrılması nedeniyle meclisteki grup sayısı yeterlilik sağlayamadığı için  objektif olarak varlığını kaybetmiştir. Henüz yeni bir parti kurulmadığı için bu sorun Federal Meclis'e yansımamıştır.

Basına yansıyan haberlere göre, Sol Parti'nin resmi olarak Federal Meclis'te Grup statüsünü kaybetmesi gelecek yılın ilk ayına kadar sürebilir.

Buna rağmen Sol Parti yine de Federal Meclis'te aktif çalışmaya sürdürmek istiyor ve "aktif ve ileriye dönük bir sanayi ve ekonomi politikası" çağrısında bulunuyor.
Meclis Grup başkanı Dietmar Bartsch partiden sol siyasetçi Sahra Wagenknecht'ın ayrılmasının ardından: "Sol Parti ileriye tek bir bütün olarak bakmak ve siyasi içeriği yeniden merkeze almak zorundadır" diyor.
Bartsch, "Ülkedeki sol içerikli seçmene ve sola karşı bir sorumlulukla yola çıktık ve bu görevi başaramadık ama sorumluluğumuz devam ettirmek zorunluğu ile karşı karşıyayız. Federal Meclis grubunun bir bütün olarak varlığını sürdüreceği imkânımız kalmamıştır"dedi.

Wagenknecht'in ve onu destekleyen milletvekillerinin ayrılması, grubun gücü için gereken minimum sayının altına düşeceği anlamına geleceğini için, "Bu parlamento grubu, siyasi olarak fonksiyonsuz bir konuma düşmüştür" denmektedir.
Bundan sonraki adımlarda yalnızca milletvekillerinin olağan toplantısında tartışılmalar olacak.

Fakat şurası açık: "Yakın gelecekte parlamento grubu olmayacak" Bununla birlikte Bartsch, Sol'un Federal Meclis'te aktif olmaya devam edeceğini ve parlamento grubu statüsü olmasa bile sol siyaseti temsil edeceğini vurgulamaya devam etti.

Sol Parti'nin', Federal Meclis'te bir önceki döneme göre daha az hak ve mali kaynağa sahip bir grup statüsünü elde etmeye çalışması bekleniyor.

Partiden ayrıldıktan sonra Wagenknecht ve kampanya arkadaşları, partinin varlığının devamını sağlamak için şimdilik Federal Meclis Fraksiyonu'nda kalmayı teklif ettiler. Ancak bu teklif, parti başkanları ve parlamento grubu arasında çoğunlukla ret edildi.

Wagenknecht'ın rakip bir parti kurma planları olduğu için artık bir beraberlik ve çalışmadan söz edilemeyeceği dile getirilmiştir. Parti ve parlamento grup yürütme komitesinin yanı sıra Sol eyalet başkanları ve doğrudan seçilmiş üç milletvekilinin katıldığı strateji konferansında, ekonominin ekolojik olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik sosyal açıdan adil bir tasarım için bir pozisyon belgesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

Federal Meclis, diğer şeylerin yanı sıra, ayda brüt 4.000 Euro'dan fazla kazanamayan tüm vatandaşlar için 200 Euro tutarında aylık sosyal iklim ödeneği gerekli görmüştür. Sol Parti Eş Genel Başkanı Janine Wissler, Sol'un ayrıca "aktif ve ileriye dönük bir sanayi ve ekonomi politikası" çağrısında bulundu.

Federal hükümet tarafından finanse edilen bir "endüstriyel vakfın" amacı, "özellikle değişimde kilit rol oynayan şirketlerden hisse satın almak" ve böylece "iklim nötr dönüşümü yönlendirmek". Enerji yoğun şirketler için yardımın yanı sıra yapısal değişimin zorluklarını hafifletmek için çalışanlara yönelik bir yeterlilik girişimi de gerekli olduğuna da vurgu yapılmıştır.

Federal hükümetin Sosyal sektördeki kesintiler, orduya yapılan harcamaların artırılması, borç frenindeki sabitlik ve insan onurunu temel alan bir sığınma politikasından uzaklaşması sert ifadelerle eleştirildi.

Wissler, "Bir şeyin temelden değişmesi gerekiyor" dedi ve her şeyden önce Almanya'nın “tamamen farklı bir ekonomi politikasına” ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Sol Parti bugüne kadar beklenen bir varlık göstermediği gibi sadece geçmişte PDS'in yardımı ile parlamentoya girmiştir.
Geçmişte Alman Komünist Partisi DKP de hiçbir varlık gösterememiştir. Bağımsız sol çevreler ve 68 kuşağı da denilen Devrimci jenerasyonlar da Almanya da fazla varlık gösteremediler.
Buna karşın diğer Avrupa ülkelerinde komünist partiler, ülke ve Avrupa parlamentosuna girme imkânını yakalamışlardır.