Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun, dün Konya Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 sağlık memurunun hasta yakını tarafından dövülmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ve olayı kınadıklarını söyledi. 

Sağlık çalışanlarının sürekli saldırıya maruz kaldığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Olgun, şunları söyledi:

''Sağlıkta şiddetin önüne geçmek adına sendikamızın en son yurt genelinde yaptığı araştırmada olayın vahim boyutlara ulaştığı görülmektedir. 2012 yılı Ocak ve Nisan ayı tarihleri arasında doktorların yüzde 78'i, ebe ve hemşirelerin yüzde 62'si ve diğer sağlık çalışanlarının da yüzde 60'ının şiddete maruz kaldığını tesbit edildi. Bu saldırılar da en çok özellikle acil servislerde gerçekleşiyor. Yetkililerden göstermelik tedbirler değil, bu şiddetin önüne geçmek için caydırıcı tedbirler alınması gerektiği noktasında taleplerimiz oluyor.''