Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi önünde toplanan yaklaşık 50 sağlık çalışanı, 663 sayılı KHK'nın kamu yararına olmadığını, her kademede katkı ve katılım payının ödenmesinin yolunun açıldığı iddia etti. Eylemciler adına konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, yürürlüğe giren kararname ile hastanelerin sınıflara ayrıldığını ve herkesin parasına göre bir hastane modelini tercih etmek zorunda bırakılacağını savundu.

Bulca, "Kamu Hastane Birlikleri, A- B- C- D- E diye sınıflandırılmış hastanelerin, tıpkı özel hastanelerde olduğu gibi, katkı, katılım payı ve ilave ücretlerinin farkı nedeniyle, herkesin parasına uygun olan hastaneye başvurması demektir. Kamu Hastane Birlikleri, birlik içindeki hastanelerin, hatta içindeki birimlerin performansı üzerinden işletme hakkının devredilmesi, kiralanması ya da pervasızca taşeronlaştırılmasıdır" dedi.

Kararnameyle hastaların müşteri, hastanelerin işletme, çalışanların da sözleşmeli olacağını savunan eylemciler, açıklamanın ardından dağıldı.MK(OA/CK)