Kadın tutsakların Mamak anıları: "Kaktüsler susuz da yaşar" Kadın tutsakların Mamak anıları: "Kaktüsler susuz da yaşar"

Mehmet TANLI / Almanya

Almanyalı Türklerin "eğitim" sorununa ilişkin sorunlarını ortak çözme iradesi amaçlı kurulan ve beş dernekten oluşan çatı örgütü BTMB'in çalışmalarına başlamak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Dayanışma ve iş birliği içinde hareket edecek olan bu dernekler saptadıkları sorunların çözümü için kararlı görünüyorlar. Zaten kuruluşla ilgili TÖB-NRW adına beş dernek başkanı tarafından yapılan basın açıklaması da birçok şeyi açıklıyor. 

Zülfü Gürbüz, yeni oluşumla ilgili olarak şu açıklamada bulundu; ”uzun bir süredir NRW TÖB olarak, ASTÖB (Aşağı Saksonya Türk Öğretmenler Birliği)  TÖDER (Hamburg Türk Öğretmen Derneği) TÖDER (Rheinland-Pfalz/Saarbrücken Türk Öğretmenler Derneği) ve NRW TÖD (NRW Türk Öğretmenler Derneği) ile birlikte Almanya çapında örgütlü olacak bir BİRLİK için çalışma halindeydik. 6 ve 7 Mayıs 2023 tarihlerinde derneklerimizi temsil eden Kurucular Kurulu'nun Gelsenkirchen'de düzenlediği genel kurul ile BUNDESVERBAND FÜR TÜRKISCH UND MEHRSPRACHIGE BILDUNG (BTBM) ALMANYA TÜRKÇE VE ÇOK DİLLİ EĞİTİM BİRLİĞİ'ni kurmuş bulunmaktadır.

Birliğimizin eş başkanlıklarına Hamburg TÖDER başkanı Bilge Yörenç, Aşağı Saksonya ASTÖB başkanı Orhan Güner, başkan yardımcılıklarına da NRW TÖD başkanı Ayla Erfidan ve Rheinland/Pfalz-Saarbrücken TÖDER Başkanı Hikmet Cenger-Doğan oybirliği ile seçilmişlerdir.

NRW-TÖB Başkanı olarak ben Zülfü Gürbüz olarak işlerimin yoğun olması dolayısıyla bundan sonra yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalara destek olacağımı beyan ederim“ dedi. 

 BTBM'nin diğer yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

 Orhan Köksal (Sayman), Betül Budak, Çiğdem Kızıltaş, Fatma Yıldız-Dağ, Nihal Ergüzel ve Doğan Biçer.

Yedek Üyeler: Bahattin İltümür, Ahmet Değirmenci ve Özkan Dursun.

Almanya’daki Türkiyeliler yaklaşık 63 yıldır Almanya’da göçmen işçi, işgücü olarak yaşamaktadırlar. Bugün Alman eğitim sistemi içinde dördüncü kuşak çocuklarımız eğitim görmektedir. İşçilerimizin bu ülkedeki uyum, sosyal ve kültürel alanlarda birçok sorunu arasında en önemli sorunu çocuklarının eğitimi bulunmaktadır. Çünkü, tüm araştırmalar ve istatistiki rakamlar çocuklarımızın ve gençlerimizin Almanlar ve diğer yabancılar arasında eğitim bakımından elverişsiz bir konumda bulunduklarını ve eğitimde tam olarak fırsat eşitliğinin olmadığını göstermektedir. 

Birliğin amaçları ve çalışma alanlarının bu eksikliklere çözüm üreteceği konusunda güven ortamı yaratacağına inanıyoruz. Çünkü Eğitimi zayıf toplumun siyasal bilinci de zayıftır.

Yeni birliğe başarılar diliyor, herkese hayırlı olsun diyoruz.