Almanya'da Anadilde medya özlemi

Almanya‘da 44 yıldır yaşayan gazeteci ve sosyal danışman birisi olarak diğer göçmenler, Türkiye‘ den gelenler gibi bende burada bir çok şeyin özlemini çekmişimdir. Bunlardan birisi de (Anadilde) güvenilir, tarafsız bilgi ve haber edinme kaynaklarıdır.

Hele bu anadilde ya da iki dilde olursa tadına doyum olmaz. Bunu ne yazık ki 44 yıldır ben Almanya‘da tadamadım. Türkiye Avrupa İlişkileri ve Demokrasi Araştırmaları Enstitüsü’nün yapmış olduğu kapsamlı araştırmada Almanya’da yaşayan Türklerin ve diğer etnik unsurların Alman basınına güvenmediği, tarafsız bulmadığı, olumsuz Türkiye ve Türk algısının birinci derecede sorumlusu olduğunu kabul ettiği, aynı zamanda Almanya’daki Türklerin, Almanca ve Türkçe yayın yapan alternatif ve güçlü medya arayışında olduğu ortaya çıktı.

Özellikle şu gerçeği kabul etmek gerekirse Almancayı iyi derecede bilmeme rağmen ne Almanya‘ daki devlet TV kanalları olan ARD, ZDF ne de özel TV kanalları bize hiç hitap etmiyorlar.

Alman medyasında buna ek olarak  Türkiyeliler hakkındaki algı, imaj toptancı, genelleme yapıldığı çok olumsuz. Bunun sorumlusu sağcı basın ve siyasettir

Almanya‘da biliyorsunuz bir Radyo-TV vergisi ( Rundfunkgebühr) var ve bunu herkes ödemek zorunda, bu ücret herkesin direkt banka hesabından çekilmektedir.

 Ağustos 2021'den bu yana Almanya'daki her hane aylık 18,36 avro lisans yani radyo-tv vergisi, ücreti ödemek zorunda. Bu, kamu hizmeti yayıncılığının finansmanı için üç ayda bir 55,08 avro katkı anlamına geliyor. Altı ayda bir 110,16 avro. Bu da yılda 220.32 avro yapar.

Yılda  220,23 Avro‘nun karşılığında ise Türklere sadece Deutsche Welle‘nin her gün 20 dakikalık bir Türkçe ve Cosmos Radyosunda yine yarım saatlik bir anadilde program var. Orada çalışan arkadaşlara saygı duyuyorum bazılarını da tanıyorum ama bu politikası çok yanlış ve bu hizmet çok cüce kalıyor. Keza son yıllarda bazı kanallarda göçmen kökenli haber, program spikerlerini ekranda görmek mümkün. Bunlar dekoratif girişimler olup ana sorunu çözemiyor.

Neden ARTE gibi bir ortak TV kanalı yok?

Almanya‘ da 50 bin Fransıza karşılık Alman-Fransız ortak költür kanalı ARTE var. 3-4 milyonluk Türk-Kürt nüfusu var ama o boyutta bir medya organı yok. Can TV, Kanal Avrupa, Medya Haber, Yol TV, Düzün TV'ler var ki son ikisi İnternet üzerinden yayın yapıyorlar ama toplumumuzun belirli kesimleri tarafından izleniyor bu kanallar. Boşluğu dolduramıyorlar yani. Almanlar bir ortak kanalı belki Türkleri daha kolay entegre/asimile etmek için kurmamış olabilirler. Oysaki kurulsa büyük bir kabul görürdü, hoşgörü ortamı yaratırdı.  .

Ve araştırmalar göstermiştir ki birey kendi kültürünü koruyarakta yaşadığı topluma entegre olabilir.

Ben bu alanda büyük bir boşluk olduğuna ve bunun  kapatılması gerektiğine inanıyorum. Buradaki yurttaşlarımız hangi inanç ve kökenden, etnik unsurdan olurlarsa olsunlar burada sonu gelmeyen ırkçılık, ayrımcılık, hor görülüp dışlanmaları nedeniyle de Türkiye ile bağlarını koparamıyorlar. Türkiye‘ye her şeye rağmen gönülden bağlılar bu sevgi tek yanlı da olsa. Anadil kültürün ve kimliğin bir parçasıdır o dilde haber almada herkesin hakkıdır. Halkımız güzel eğlence, müzik, tartışma ve spor programlarına hasret kalmış durumda.

Tele1 Köln'de bir stüdyo kurmak isterse bu desteklenmelidir

Dün akşam Tele1 Genel Yayın yönetmeni Merdan Yanardağ‘ın 18 dakika programında Tele1 Köln‘de bir Stüdyo kurmak istiyor sözleri burada büyük bir heyecan yaratmıştır.

Tele1 bir medya merkezi olan Köln‘de stüdyo kurarsa buradaki her sosyal sınıf işçi, öğrenci, iş insanı, sanatçı, siyasetçi, sporcu bundan büyük faydalar sağlayabilir.

Böyle bir kanal derneklerimize ciddi derecede destek sağlar, kötü imajımızı yıkarak çağdaş yayınlarıyla yurttaşlarımızın Alman toplumuna uyum sağlamasınada yardımcı olur, Almanlarla aramızın Türk-Alman ilişkilerinin daha iyi olmasını sağlar. Asla paralel toplum, gettolar kurulmasına izin vermez. İnsanlarımıza cesaret, özgüven verir daha bilinçli davranmalarını sağlayabilir.

 Almanya Türklerinin birinci gündemi toplumsal kabul ve kültürlerine saygidir. Bizim insanlar, Türkler, gündemi imaalesef internetten takip ediyorlar. İrili ufaklı çok haber siteleri var onların emekleri değerlidir ama ciddi bir marka olan Tele1 gibi donanımlı ve başarılı bir TV kanalı burada bir stüdyo açarsa ve ilerde iki dilde yayın yaparsa bu müthiş bir şey olur, Almanya gündemini alternatif bir bakış açısıyla değerlendirir. Bu nedenle bir sosyal sorumluluk projesi de sayılabilecek bu girişime başlanırsa tüm duyarlı Almanyalı yurttaşlarımızın, derneklerin, iş insanlarının destek vermeleri kendileri ve toplumsal çıkarlar açısından da isabetli olacaktır.