Maraş Katliamı genellikle Alevi kökenlileri hedef aldı. Yıllarca süren yargılamalarda 29 idam ve 7 müebbet kararı verildi. Bundan tam 42 yıl önce 19 Aralık 1978'de başlayan ve 7 gün süren Maraş Katliamı ile ilgili merkezi Almanya'da bulunan "Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu" (MARDEF) imzalı bir açıklamaya yer veriyoruz.

İşte o açıklama:

MARAŞ KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!

Türkiye’nin yakın tarihi aynı zamanda katliamlar tarihidir. Bu anlamda özellikle 1978 yılında gerçekleştirilen çok sayıda katliamların içinde 19/26 Aralık 1978 tarihleri arasında gerçekleştirilen Maraş katliamının çok özel bir anlamı olduğunu bilinmektedir.

Maraş’ın etnik ve dinsel yapısını değiştirmek amacıyla yapılan ve devletin bütün birimlerinin içinde yer aldığı Maraş katliamı, soykırımcı politikaların devamı olarak uygulanmıştır. Katliamın hedefinde yer alanlar Kürtler, Aleviler ve devrimciler, katliamdan sonra Maraş’ı terk etmeye zorlanarak soykırım devam ettirilmiştir.

Ancak, Maraş katliamında yaşanan bir başka gerçek var ki, katliamlara karşı ne yapmamız gerektiğini orada çok net görebiliyoruz.

Maraş katliamı esnasında Yörükselim ve Karamaraş mahallelerinde halklarımızın ortaya koyduğu direniş katliamcıların yüzüne tokat gibi çarpmıştır. Katliamcıların ters yüz olup saldırdıkları alanları terk etmelerine yol açan bu direniş açıkça göstermektedir ki, katliamlara ve katliamcılara karşı tek çare direnmekten ve katliamcı zihniyeti, katliamcı yapıyı yok etmekten geçmektedir.

Aradan 42 yıl geçmiş olan bu katliamın sorumluları da pratik uygulayıcıları da planlayıcıları da yargılanmamış hesap vermemişlerdir. O nedenle soykırımcı/katliamcı politika bugünde hükmünü sürdürmekte, katliamlara ve soykırımlara devam etmektedir. Katliamcı, soykırımcı zihniyet ve politikalarda ısrar eden egemen güçler, 42 yıllık geçen süre içinde, Madımak, Gazi, Roboski ve cezaevleri katliamları gibi çok sayıda katliamı gerçekleştirmişlerdir.

Irkçılık kurbanı Şahin Çalışır Solingen'de anıldı Irkçılık kurbanı Şahin Çalışır Solingen'de anıldı

Maraş katliamının acılarını yaşayanlar olarak bizler, acılarımızdan zafer üretmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle Maraş katliamına karşı sürekli, sistemli ve çok yönlü olarak mücadele etmeyi önemli bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle MARDEF olarak Maraş katliamında katledilen canlarımızı anmak, Maraş katliamını protesto etmek bizim için bir hesaplaşma ve yüzleşme faaliyetidir.

Bu anlamda MARDEF olarak bizler,

- Maraş katliamı dosyasının yeniden açılmasını ve yargılamaların yeniden yapılmasını,

- Etnik ve dinsel arındırma amacıyla izlenen katliamcı ve soykırımcı politikaların mahkûm edilmesini,

- Maraş katliamında katledilen insanlarımızın kayıp mezarlarının tespit edilerek sahipleriyle buluşturulmasını,

- Maraş’ta katledilen insanlarımızın katledildikleri yerlerin anıt alan olarak belirlenmesini,

- Maraş katliamında mal varlıkları arsaları gasp edilen, evleri yakılan yağmalanan insanlarımızın tüm mal varlıklarının tanzim edilmesini istiyor ve bu amacımız için yılmadan usanmadan mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu amaçla yapılan her türlü etkinliğin ve eylemliliğin yanında, iki yeni ve farklı eylem biçimi daha öneriyoruz.

- Maraş katliamına ilişkin etkinliklerin katliamın başladığı 19 Aralık ile katliamın bittiği 26 Aralık arasındaki bir hafta boyunca sürdürülmesini,

- Her demokrat duyarlı insanın, ama özellikle Maraşlı demokrat insanlarımızın Maraş katliamının yaşandığı 19/26 Aralık günlerinde, evlerinde, işyerlerinde veya kurumlarında, katliama dair objelerin yer aldığı “MARAŞ KATLİAMINI UNUTMA” adlı köşeler oluşturmasını,

- Yine her demokrat duyarlı insanın, ama özellikle Maraşlı demokrat insanlarımızın katliamın en yoğun yaşandığı 23-24 Aralık günlerinde, saat 19/26 da bulunduğumuz her yerde ışık söndürme eylemi yapmasını öneriyor ve bekliyoruz.

MARDEF olarak bizler, başta Maraş katliamı olmak üzere bütün katliamların ve soykırımların son bulmasını istiyoruz. Maraş katliamının devamı Sivas’ta, Gazi’de, cezaevlerin’de ve Roboski’de devam etmiş ve halen devam etmektedir.

MARDEF olarak bizler bu katliamcı/soykırımcı politikaları geriletmek için her türlü çabayı sürdürmeye, her türlü fedakarlığı yapmaya karar vermiş bir toplumuz ve bu nedenle hiçbir güç bu kararlılığı engelleyemez, sınırlandıramaz. Maraş katliamının hesabının sorulacağı, katliamcı politika ve uygulamaların son bulacağı demokratik bir geleceğin yaratılması için mücadele etmek, MARDEF olarak bizler açısından, katliamda hayatını kaybeden insanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur ve her demokrat Maraşlı bunun bilincindedir. Bu nedenle diyoruz ki;

KAHROLSUN MARAŞ KATLİAMINA YOL AÇAN SOYKIRIMCI POLİTİKALAR MARAŞ’TA YAPILAN KIRIM İNSANLIK SUÇUDUR.