İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, Sapanca Yanık Köyü muhtarlığının talebi üzerine hazırlanan raporda, 5 Ekim'de köyde ve çevresinde yapılan incelemelere göre değerlendirmeler yapıldı. Raporda Sapanca Gölü'ne yaklaşık 100 metre mesafede bulunan taşocağının göle zarar vereceği belirtilerek şöyle denildi:

"Çalışması durdurulmuş olan taş ocağından çıkarılan malzemelerin dere yatağına dökülmüş olduğu saptanmıştır. Yağışlı dönemlerde bu malzemeler aşınarak dere yatağına, oradan da göle ulaşacaktır. Bu durum içme suyu havzası olan Sapanca Gölü’nün ve Yanık Dere’sinin su kalitesi değerini olumsuz yönde etkileyecektir. Dere yatağına dökülen bu malzemeler, bu bölgede görülen su içi canlılarından olan tüm burunlu kaya balığı, taş ısıran balığı, tatlısu kolyozu, acı balık, tatlısu kefali, dere dokuz gözlüsü balığının üreme ve beslenme alanlarında tahribata yol açacaktır. Ayrıca suları filtre ederek beslenen ve bu sayede suları temizledikleri için akarsu ve göl ekosistemleri için önemli türler olan tatlı su midyelerine zarar vermesi muhtemeldir."

Raporda ayrıca, taş ocağının dere yatağına 100 metre mesafede olduğuna da dikkat çekilerek, bu durumun da 'İçme ve kullanma suyu kaynakları içinde ve havzasında suların kirlenmesine ve miktarının azalmasına sebep olacak faaliyetler yapılamaz. Su veriminin azalmasına, rejimin bozulmasına neden olabilecek hiçbir faaliyette bulunulamaz, toprak, taş, kum, kil ve maden ocağı vb. açılamaz ve işletilemez'  kuralına aykırı olduğuna dikkat çekildi.ZT(MB/COŞ)