Erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının başında yer alan iktidarsızlık şikayetinin 40 yaş üstündeki erkeklerin yaklaşık yarısında ve hafiften ağıra kadar değişen derecelerde görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Usta, bu şikayetle başvuranlarda ağızdan ilaç tedavisinin birinci basamak tedavi yöntemi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Usta, bu tarz tedavilerin başarı oranlarının yüzde 50- 80 arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Usta, "İlk basamak tedaviye yanıt alınamayan hastalarda ise penis içine ilaç enjeksiyonu ya da penis protez cerrahi tedavisi gündeme gelmektedir" dedi.

İLAÇ TEDAVİSİ ÇARE DEĞİL

Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, ağızdan ve penis içine enjeksiyon yoluyla yapılan ilaç tedavilerinin nedene yönelik olmayıp, şikayeti gidermeyi hedef alan tedaviler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Usta, "Penis protez implantasyon tedavisi ise hiçbir tedaviden sonuç alınmayan hastalarda uygulanıp geri dönüşümü olmayan bir tedavi seçeneğidir. Tüm bu tedavi yöntemlerinin zorluklarını göz önüne alan bilim adamları, kalıcı tedavi sağlayan ve yan etkisi az olan yeni yöntemler üzerinde yoğunlaştı" diye konuştu.

PENİSE DÜŞÜK DOZ ŞOK DALGASI

Penis dokusuna düşük doz şok dalgaları tedavisinin bu amaçla geliştirildiğini aktaran Prof. Dr. Usta, şöyle dedi:

"Aslında yüksek doz şok dalgası tedavisi uzun yıllar idrar yollarında yer alan taşların cerrahi olmayan tedavisinde başarıyla kullanıldı. Buna karşılık yakın zamanlarda kalbin koroner damarlarında oluşan damar plaklarının düşük doz şok dalgası tedavisiyle iyileştirilebildiği ortaya konuldu. Bu bilimsel gerçekten yola çıkan ve iktidarsızlık sorunuyla ilgilenen araştırmacılar, penis dokusuna düşük doz şok dalgası uygulamak suretiyle doku kanlanmasının artırılabileceğini düşündü. Bu uygulama sonrası penis dokusunda oluşan yeni damarlanmaların penise gelen kan akımını artıracağı ve sonuç olarak daha kaliteli bir ereksiyonun sağlanabileceği belirlendi. Bu amaçla yapılan ve sonuçları Journal of Urology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, her biri yaklaşık 20 dakikalık sürelerde uygulanan 12 seans düşük doz şok dalgası tedavisi sonrası, hastaların ereksiyon kalitelerinde anlamlı derecede düzelme sağlanabildiği tespit edildi."

İLAÇ VE BIÇAKTAN KORKANLARA ALTERNATİF TEDAVİ

Prof. Dr. Usta, tedavi sırasında tedaviyi bıraktıracak ya da ek tedavi gerektirecek düzeyde yan etkiler oluşmadığının belirlendiğini kaydetti. Prof. Dr. Usta, "Ereksiyon şikayeti tedavisinde düşük doz şok dalgası uygulamalarına İstanbul'daki bazı merkezlerde başlandı. Antalya'da da cihazın kurulumunun ardından tedaviye başlanacak. Özellikle sürekli ilaç kullanmak istemeyen ya da cerrahi tedaviyi tercih etmeyenlerde bu yöntemin uygun bir alternatif olabileceği düşünülebilir" diye konuştu.