Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Zirve Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kısa ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir imzalı ortak açıklamada şu görüşler belirtildi:

"Üniversiteler farklılıkların birlikteliği ve çok seslilik ilkesine dayalı olarak sinerji ortaya çıkaran, geleceğe kalıcı değerler ve üniversal bilimsel bilgiyi üreten, özgür kurumlardır. Araştırmaların yapıldığı, bilginin üretildiği, nitelikli insanların yetiştirildiği, ülkenin lokomotifi ve özgürlüklerin kalesi olan üniversitelerin, şiddet gibi tam da özgürlüğün karşıtı kavramlarla yan yana gelmesi düşünülemez. Bu bağlamda her türlü aykırı fikrin demokratik ve özgür üniversite ortamında, etik değerlere saygılı kalarak dile getirilebileceği temel düsturu ile ODTÜ'deki çatışmayla sonuçlanan ve şiddet içeren öğrenci gösterilerinin kabulü mümkün değildir. 1970'li yıllarda en tepe ve hazin örneklerini gördüğümüz ve bugün çok açık şekilde bilindiği üzere, gençlerimizin birbirini kırıp geçirdiği meşum öğrenci olaylarını hatırlatan bu tür olaylar akıl, fikir ve bilimle hiçbir şekilde bağdaşmaz. Bilimin yuvası olan üniversitelerde, özellikle ülkemizin bilim adına onur günü olan Sayın Başbakanımızın da şevk ve arzulu katılımıyla gerçekleşen uzaya Göktürk-2 uydusunun fırlatılması esnasında ve onunla ilişkilendirilerek özellikle şiddet unsurunu içeren bir gösterinin bilim dünyasında akli bir karşılık bulması mümkün olmadığı gibi, kamu vicdanı ile de çeliştiği aşikardır. Ülkemizin gerçekten yüz akı ve dünyaca tanınan Orta Doğu Teknik Üniversitemizin şiddet içeren gösteri ve müteakip olaylarla gündeme gelmesi akademi camiasını da gerçekten üzmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


AK(OA/AAA)