Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İçişleri bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici süre ile durdurulan ve salgından doğrudan etkilenen işyerlerinin malikleri kira ödemelerini de alamıyorlar. Bu malikler için de emlak vergilerinin ödeme süresi uzatılmalı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yetkili

Özelmacıklı “Emlak Vergisi yerel olarak toplanan bir vergi olmakla birlikte usul hükümleri açısından Vergi Usul Kanunu’na, takip açısından da Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi. Dolayısıyla bu vergiyle alakalı kararı vermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili. Ödemeler ertelenmese bile 05/09/2018 Tarihinden İtibaren aylık %2 olarak uygulanan gecikme cezaları bir süre askıya alınabilir” dedi.

Kira Ödemeleri Etkilendi

Özellikle bu dönemde kira ödemelerine ilişkin de sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirten Özelmacıklı “Erken tahliyeler öncelikli olarak öğrenci evlerinde yaşanmaya başladı ve birçok kira ödemesi olumsuz etkileniyor. Bunun yanı sıra kamu kararı nedeni faaliyetleri durdurulan ve işyeri kapanan yüzbinlerce ticarethane var. Bunlar da TBK 136. Maddesine istinaden kira ödemelerini yapmıyorlar. Bu kapsam dışında kalanlar da ya ödeme yapmıyor ya da yapsa bile TBK 138. Maddeye istinaden haklarını saklı tutuyorlar” dedi.

Yeniden Değerleme Oranının Yarısı Kadar Artırılacak

2020 yılına ait emlak vergi değerlerinde yüzde 11,29 oranında artış olacağını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Bina, arsa veya araziye 2019 yılında malik olanlar 2020 yılından itibaren mükellef kabul ediliyorlar. Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak” dedi.