Ganime Gülmez / Almanya

Tüm basın-yayın organları, daha bir gün öncesinden ve eylem günü boyunca; “Polisin bildirimleriyle, eylemcilerin bekledikleri sayı arasında fark var...” yönlü manipülasyonlarına devam ettiler. Bu manipülasyonlar eylem günü sonunda, büyük bir el çabukluğuyla aktardıkları haberlere de yansıdı.

Göçmen faciası: 200 kişiyi taşıyan tekne battı Göçmen faciası: 200 kişiyi taşıyan tekne battı

Bunun üzerine gençler, yürüyüş kortejleri tam olarak belirginleşip, konuşma yapılmak üzere durulan ilk noktada, güçlü bir şekilde şöyle haykırdılar: “Biz sadece bilgisayarların içerisindeki sayılarda değiliz. İşte buradayız, gerçekten varız ve sokaktayız!”

Yine bu manipülasyonlar üzerine hemen açıklama yapan Fridays for Future, protestoların 472 şehirde ve 620 bin kişilik katılımla gerçekleştiğini duyurdu.

Protestolara katılanların en az %70’i, 12-25 yaş arası bir genç kuşaktı. Bu genç kuşağın içerisinde, ilkokul-ortaokuldan üniversite öğrencilerine, tarımdan demiryolu işçilerine dek farklı farklı emekçi kesimler de vardı.

Bazı şehirlerde birkaç saatlik yürüyüşler ve konuşmalar gerçekleştirilirken, bazı şehirlerde ise yürüyüş sonunda genç parti temsilcileriyle kitle arasında açık bir tartışma platformu oluşturuldu.

Antifaşist güçlerin yaptığı, “Sadece Almanya’da değil, tüm dünyada adil bir iklim ve adil bir düzen istiyoruz. Sömürüye ve talana son verilmesi için mücadele ediyoruz. Atom silahlarının kaldırılmasını, atom-fosil enerjisi kullanımına ve silah ihraçlarına son verilmesini; kısacası yoksul ülkelerdeki her türlü insan sömürüsünün ve katliamının son bulmasını istiyoruz. Kendi ülkemizin de, herkesin eşit bir “eğitim-sağlık-barınma” hakkına sahip olduğu bir yaşam istiyoruz. Bu yüzden kapitalizme karşıyız. Kapitalizmin sunduğu hiçbir alternatif, bizim alternatifimiz olamaz. Yerkürenin sıcaklığının 1,5°C’de tutulmasının zorunluluğunu dahi hiçbir parti ciddiye almamakta. İnsan hayatı ciddiye alınmamakta...” yönlü konuşmalar, katılımcı tüm gençler tarafından, ayrım yapmaksızın çok büyük bir coşkuyla alkışlandı.

Bu eylemlerde gelenekselleşen bir sahne de tekrar canlandırılmaya devam edildi. Gençler bir dörtyol ağzında yerlere yatarak şunları haykırdılar: “Söz değil icraat istiyoruz!”

Fridays for Future eylemleri sürecinde, özellikle Yeşiller ve Sosyal Demokratlar’ın 18 yaşına gelen gençleri üye olarak kaydetme süreçlerini iyi işlettikleri görülüyor. Yani bu eylemlere henüz ortaokulda başlayan bazı çocuklar, şu anda bu partilerin üyesi.

Hükümete, Paris Anlaşması’na uyması ve tüm dünyanın buna uyması noktasında bir yaptırım gücü olması talebiyle yapılan bu tazyiğin, Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde belirgin bir yankısı olacağı söylenemez.

Ancak iklim protestoları vesilesiyle gençlere, “politikleşmelisiniz”, çağrılarının yapılmaya başlanmasının (ki öncesinde politikayla ilgilenmemenin bir erdem olduğu öğütlenirdi) önemli etkilerinin olduğu söylenilebilir.

Seçimlere katılım oranının sürekli düşmesinin önüne böyle geçilecekmiş gibi görünse de; bu gençlerin, ileride nasıl bir politik özne olacakları henüz soru işareti.

Dünya çapında, 24 eylül sabahından itibaren paylaşılan haberlerde ise, Fas’tan Mozambik’e, Filipinler’den Nepal’e dek sayısız ülkede bu protestoların gerçekleştiği görülüyor.