CHP- Bavyera Münih Birliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, genel kurulun gerçekleştirilememesi üzerine salondan ayrıldı.

Sonrasında bir basın açıklaması yaparak, CHP- Bavyera Münih Birliği'ni tanımadıklarını, CHP Logosunun ve isminin kullanılmasını yasakladıklarını belirten Tezcan, ''Almanya’da kurulmuş birliklerimizden CHP Münih Birliklerimiz uzun zamandan bu yana iç sorunlarını çözememiştir. Münih’te kurulan birliğin iç sorunlarını çözebilmek amacıyla 1 Haziran 2019 tarihli yetki belgesiyle Gülbey Kılıç başkanlığında 9 kişilik geçici yönetim kurulu oluşturulmuş, CHP- Bavyera Münih Birliği adı altında bir birlik kurulması ve altı ay içinde genel kurula giderek örgütlenmesi için yetki verilmiştir. Ancak aradan geçen sürede genel kurul yapılamadığı gibi iç sorunlar artmış, mevcut geçici yönetim kurulunun bir kısmı fiilen ve tamamen çalışmalardan kopmuş, kalanlar da ikiye ayrılarak çatışma noktasına gelmiştir. Mevcut yönetimden üç üye, ayrı yönetim kurulu toplantıları yaparak genel kurula götürme girişiminde bulunurken Gülbey Kılıç’la hareket eden üç üye ise bunu tanımamış, fiilen ikili ve çatışmalı bir yapı ortaya çıkmıştır. Sonuçta yönetimin birlikte çalışma olanağı kalmadığı gibi, CHP’ye gönül verenlerin de uzaklaştığı bir yapı ortaya çıkmıştır.'' dedi.

CHP Münih amblemi ve ismi yasaklandı

''Nihayetinde Genel Merkezimizce sorunların çözümü için her iki tarafın dışında oluşturulan bir hakem heyeti nezaretinde genel kurula gidilmesi kararı alınmıştır. Bu kararın uygulanması ve bütünlüğün sağlanmasında en önemli unsur olan, hakem heyeti tarafından da üyeliklerinin usulüne uygun olduğuna karar verilen 88 üyenin üyelikleri Gülbey Kılıç tarafından kabul edilmemiş ve 28 Mayıs 2022 tarihli genel kurula katılmaları bütün uyarılarımıza rağmen engellenmiştir. Bu durumda genel kurulu tanımayacağımız, birlikle ilişkilerimizin devam edemeyeceği uyarılarımız da dikkate alınmamıştır. Bugüne kadar kuruluş yetkisi aldıktan sonra yasal olarak olağan genel kurulunu toplayamadığı gibi, kendi iç çekişmeleriyle uğraşan, uyarılarımıza rağmen üyeleri birliğe kabul etmeyen, toparlayıcı çabalarımızı ısrarla reddeden, genel kurulu dar bir alana sıkıştırmaya çalışan CHP Bavyera Münih e.V Birliği ile çalışma olanağı kalmadığından, Genel Merkezimizle ilişkisinin kesilmesine karar verilmiştir. Bundan sonra Münih’teki çalışmalarımız CHP- Bavyera Münih e.V Birliği üzerinden yürütülmeyecektir. Anılan birliğin parti ismi ve amblemimizi kullanması yasaklanmış olup, buna ilişkin gerekli işlemler yapılacaktır.'' diye konuştu.

'Operasyon çekmek istediler'

Bunun üzerine bir basın açıklaması yapan CHP- Bavyera Münih Birliği Başkanı Gülbey Kılıç ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın CHP- Bavyera Münih Birliği'ne operasyon çekmek istediğini iddia ederek, ''Sayın Bülent Tezcan ve görev verdiği Günay Çapan ve Nihat Yazıcı ile Münih’e gelerek, Münih derneğimize operasyon çekmek istemişlerdir. Ancak Münih örgütümüz, tezgahlanan bu operasyona karşı kararlı duruş sergilemiş, derneğimizin hakkını ve hukukunu korumuşlardır. Sayın Bülent Tezcan ve iki yol arkadaşı, derneğimizle hiç ilgisi olmayan, üye formları derneğimize ulaşmamış, üye kütüğümüzde ismi bulunmayan ve üye aidatları derneğimizin hesabına yatmamış kişileri genel kurul salonuna almak ve bu kişilere orda oy kullandırmak istemişlerdir. Bizler Sayın Bülent Tezcan’a çok kez 'Bu tüzüğümüze aykırıdır, tüzüğümüze uyalım lütfen.' dememize rağmen, 'Boşverin tüzüğü, hukuku, adaleti, boşverin. Mahkemelik olursanız olun.' diyerek bizi kanunsuz iş yapmaya zorlamıştır. Bizler de kanunsuz işe müsaade etmeyeceğimizi, bunun CHP’nin verdiği hak, hukuk ve adalet mücadelesine uymadığını kendisine söyledik.'' dedi.

Avrupa Sürgünler Meclisi Mannheim'de buluşacak Avrupa Sürgünler Meclisi Mannheim'de buluşacak

'Derneğimiz çalışmaya devam edecek'

Kılıç sözlerine şöyle devam etti, ''Sayın Bülent Tezcan ve yol arkadaşları, yapmak istedikleri kanunsuz işlere ortak olmadığımız için salonu terk etmişler ve içerde bulunan 97 üyemize saygısızlık etmişlerdir. Tüm üyelerimiz yapılan saygısızlığı kınamıştır. Bize, 'Genel merkezle uyum içinde çalışmamışlardır' demelerinin arkasındaki amaç, kanunsuz iş yapmadığımız içindir. Asıl uyum içinde çalışma göstermeyen Sayın Bülent Tezcan ve yol arkadaşları olmuştur. Herkes tarafından bilinen, ahlaksız, yalancı, komplocu kişileri derneğimize üye kabul ettirmek için bize baskı yapmışlardır. Bizler de buna karşı geldiğimiz için Sayın Bülent Tezcan ve arkadaşları, yıllardır partisine emek vermiş CHP Bavyera Münih örgütümüze darbe yapmışlardır, CHP’ye yakışmayan antidemokratik tavırlar göstermişlerdir. Değerli dostlar, Münih’te bulunan CHP Bavyera Münih Derneğimiz üyeleriyle partimiz CHP için çalışarak yoluna devam edecektir. Bu yapılan antidemokratik tavırları da kamuoyu ile ve partimizin yetkilileriyle paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Üyelerimizin azimli duruşu taktire değerdir. Asla kanunsuzluklara müsade etmemişlerdir. Hak, hukuk, adalet mücadelesi veren partimizi kimse kendi emelleri için kullanamaz.'