Koral Okan kimdi? Nasıl yaşadı? Neler yaptı? Nasıl bir miras bıraktı?

21 Mayıs 1943'de İstanbul'da dünyaya gelen herkese nasip olmayacak bir biçimde, iyi bir orta eğitim gördü. İstanbul’da Alman Lisesi'nde 9 yıl Almanca dilinde eğitim aldı. Daha sonra, 1962 yılında 19 yaşındayken yüksek tahsil görmek için Almanya’yı tercih etti. Darmstadt Üniversitesi'nde İnşaat mühendisliği okuyan Koral Okan, mesleğine devam etmedi ve yeminli tercüman olarak yaşamını kazandı.

'BABAMIN EN DEĞERLİ VARLIĞIYDIM'

Onun politik yaşamı hakkında bazı bilgiler vermeden önce cenaze töreninde, 21 yaşındaki kızı Anna’nın konuşmasındaki bir cümleye dikkat çekmek istiyorum. Anna’nın acıya yenik düşen ve hüzne boğulmuş sesiyle yaptığı konuşmasında ilginç bir cümle vardı:

“Babam, onun için en değerli varlık olduğumu bana hissettirdi.”

Bir babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras, bu cümlede dile getirilmiş olmalı.

Cenaze törenine katılanların bir kısmı, çiçek ve toprak atarak Okan'la vedalaştılar. O anda nedense, mezarın başında Koral Okan üzerine birkaç söz söylemeyi gerekli gördüm.

“1978 yılıydı onunla ilk tanışmamız. 1977'de Türkiye'den çıkmak zorunda kalmıştım. 1978'in yaz aylarında onun evinde kaldım. Neredeyse 6 ay kadar ortak bir evde yaşadık. Çalışkan, disiplinli ve devrimci mücadele için özveride bulunan bir insandı. Aldığı görevi, onun kadar titizlikle yerine getiren pek az devrimci insana rastladım.”

DEVRİMCİ DİSİPLİN DENİNCE

Gerçi orada söylenenlere ek yapmam gerekiyor. Koral, gerçekleri insan yüzüne söyleyecek kadar cesur biriydi. Dolambaçlı yolları sevmeyen, hedefe doğrudan ulaşmayı isteyecek kadar iddialı ve kararlı bir kişiliğe sahipti. Devrimci disiplin denince hep Koral gelir aklıma.

PROLETER DAYANIŞMA'DA AKTİF

Politik yaşamına gelince... Okan, '70’lı yıllarda Türkiye Halk Kurtuluş Partisi- Cephe (THKP-C) Hareketine sempati duyuyor. Yurtdışında bu hareketin temsilcileriyle ilişkiler kurduğu biliniyor. 1974 sonrası THKP-C hareketi ortaya çıkan bölünmelerden ortaya çıkan birçok örgütün adını sayacak değilim. Sadece Koral Okan ile ilgili kısma değinmekle yetineceğim.

1975'li yıllardan sonra şekillenmeye başlayan, önce THKP-C/ X grubu sonra THKP-C/ Acilciler olarak bilinen örgüt, 1979 yılında ikiye bölünür. Biri kendini THKP-C/ Acilciler olarak ismini devam ettirir, diğeri THKP-C/HDÖ (Halkın Devrimci Öncüleri) adını alır. Koral Okan, bu ikinci örgütün yanında yer alır. Almanya’da 1979’da çıkan yayınlanan, Kızıldere Işığı adlı dergide, daha sonra yine Almanya’da yayınlanan, Proleter Dayanışma Gazetesi'nin çıkarılmasında aktif görev üstlendi.

1990 yılında tanıştığı Barbara ile Darmstadt’tan ayrılarak Frankfurt’a yerleşmeye karar verirler.Anna ve Barbara’dan öğrendiğime göre, bir kitap çalışması yürütüyormuş. Özellikle Neolitik Çağ’a ve Antik Yunan dönemi üzerine araştırma yapıyormuş.

KAHROLSUN YABANCILAŞMA

Politik nedenlerle yollarımız ayrıldı, fakat insani ilişkilerimiz kopmadı. Ne yazık ki, çok seyrek görüştük. Şimdi üzülüyorum, neden bir vesile yaratıp buluşup sohbet edemediğimize. Kahrolsun, bu hızlanan zaman! Kahrolsun, insanların birbirine yabancılaşması.

Ölüm, insan yaşamı ve yaşamın anlamı üzerine düşünmeye sevk ediyor insanı. Sokrates, “Sorgulanmamış yaşam, yaşanmamış bir hayattır” diyordu. Sorgulamanın unutulduğu, artık post-gerçeklik dönemine geçildiğinin iddia edildiği bir dönemden geçiyor insanlık.

Zamanın hızına karşı duramamak hazin bir durumdur. Yazılı iletişimi reddeden biri değilim, ama Facebookların, whatsapp’lerın esiri olmayı insanın yabancılaşmasının bir ifadesi olarak görüyorum. İnsana insanlık kazandıran ve heyecan veren insanın bedensel- zihinsel- tinsel varlığıdır. Dostlarımıza zaman ayıramazsak, gözgöze gelerek sohbet etmeyi bırakırsak, farkında olmadan içinden gizli gizli çürümeye başlayan kurumuş ağaçlara dönüşürüz.

Koral’ın ölümü, hümanizma bir çağrı vesilesi de olduğu için, onu anılarımızda daha fazla yaşatmak gerekli oluyor. Demokrat ve hümanist bile olamadan kendini sosyalist sanan insanların olduğu bir dönemde, hümanist düşünceleri yeşertecek geleneklere ihtiyacımız var.

Yener Orkunoğlu /Almanya