Alman özel sektörü Afrika kıtasındaki yatırımlarını artırmak istiyor.

Özel sektöre bağlı Alman Afrika Derneğinden yapılan açıklamada komşu kıtayla ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ve bu yıl Afrika'da bir milyar euroluk yatırım yapılmasının planlandığı belirtildi. Dernek Başkanı Stefan Liebing böylece özel sektörün Afrika'daki yatırım stokunun yüzde 10 oranında artacağını ve Afrika'daki yatırım ve ticaret faaliyetlerinin artmasında devletin Hermes kredilerini artırmasının da payı olduğunu söyledi. Liebing devlet garantileri sayesinde daha fazla projeyi hayata geçirebileceklerini ve Hermes kredilerinin şimdiden geçen yılki tutarı aştığını sözlerine ekledi.

Volkswagen Haziran ayında Ruanda'nın başkenti Kigali'de bir montaj tesisi açtı. Strabag Güney Afrika'da kıtanın en yüksek köprüsünü inşa ediyor.

Çin Afrika'yı erken keşfetti

Afrika'daki yabancı sermaye yatırımlarında aslan payını Çin alıyor. Çin aynı zamanda Afrika ülkeleriyle en fazla ticaret yapan sanayi devleri arasında yer alıyor. Çin 2016 yılında bu kıtada ABD'den bir kat fazla doğrudan yatırım yaptı. Almanya ise yatırımcı ülkeler sıralamasının ilk 10'u arasında yer almıyor. Çin, altyapı ve sanayi yatırımlarıyla Afrika kıtasının kalkınmasında önemli rol oynuyor. Alman Afrika Derneği Başkanı Liebing bu yatırımların bazı dezavantajları da olduğunu ancak devlet eliyle finanse edilen yatırımların örnek alınabileceğini söyledi.

Verimlilik artışı, sürdürülebilir büyüme ve verimli işbirliği için altyapı yatırımlarının önem taşıdığını belirten Stefan Liebing Çin'i rakip olarak görmek yerine bu ülkenin şirketleriyle Afrika'da ortak yatırım yapılmasının yararlı olacağını ifade etti.

"Kalkınma yardımları istihdamı artırabilmeli"

Çin Afrika'nın ham madde zenginliğinden daha fazla pay alma girişimleri nedeniyle eleştiriliyor. Madenlere yabancı şirketlerin ortak olması bu işletmelerden elde edilen gelirin yurt dışına akmasına neden oluyor. Özel yatırımlar kadar resmi kalkınma yardımları da kâr transferinde rol oynayabiliyor. Sanayi ülkelerinin ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulaması da Afrika'nın kalkınma halindeki ülkelerini ticari dezavantaja uğratıyor.

Stefan Liebing Almanya'nın yatırımlar yoluyla Afrika'nın göç veren ülkelerinin istikrara kavuşmasına ve kalkınmasına yardımcı olduğunu söyledi. Alman Afrika Derneği Başkanı en etkili kalkınma yardımının kalkınma halindeki ülkelerde istihdam alanları yaratmak olduğunu sözlerine ekledi. Almanya'nın Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 2'yi aşmıyor.(Deutsche Welle)