Bugün 9 Eylül... Gazeteciliğe başlayışımın tam 71. yıldönümü. 

Demiryolcu olan babamın geliri benim yüksek öğrenim giderlerimi karşılamaya yetmediği için çalışmak zorundaydım. Tam 71 yıl önce, 9 Eylül 1952'de Türkiye'nin ofsette basılan ilk günlük gazetesi Ege Güneşi'nde stenograf olarak çalışmaya başladım.

1953 yılı başından itibaren de İzmir'de DP iktidarına muhalif ilk günlük gazete olarak yayınlanmaya başlayan Sabah Postası'nda 1962 yılına kadar stenograflıktan muhabirliğe, köşe yazarlığından yazı işleri müdürlüğüne kadar her görevde çalıştığım gibi, Milliyet ve Öncü gazetelerinin Ege bölgesi temsilciliğini de yaptım.

O dönemde basın emekçilerinin haklarını savunmak için İzmir Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu, basın özgürlüğünü savunmak için İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Şeref Divanı, siyasal planda da Türkiye İşçi Partisi'nin yönetim kurullarında görev üstlendim.

1963'ten itibaren genel başkan Mehmet Ali Aybar'ın isteği üzerine gittiğim İstanbul'da Türkiye İşçi Partisi'nin bilim ve araştırma kurulu ile merkez yürütme kurulunda sorumluluk üstlendiğim gibi Gece Postası ve Akşam gazetelerinin genel yayın yönetmenliğini yaptım.

İnci Tuğsavul ile Akşam gazetesinde başlayan yaşam ve mücadele birlikteliğimizi 1967'de Yaşar Kemal ve Fethi Naci'nin katılımıyla kurduğumuz, daha sonra devrimci gençlik liderlerinin değerli katkısıyla yaşattığımız Ant Dergisi ve Ant Yayınları ile 12 Mart 1971 darbesine kadar aralıksız sürdürdük.

Ant Dergisi sıkıyönetimce kapatıldığı ve hakkımızda yüzlerce yıl hapis cezası istenen davalar açıldığı için, İnci ile birlikte 1971 yılında Türkiye'den illegal olarak ayrılmak zorunda kaldık.

50 yılı aşan sürgün dönemimizde Demokratik Direniş Hareketi, Demokrasi İçin Birlik, Info-Türk ve Güneş Atölyeleri'nin kurucuları arasında yer aldık.

1974'ten beri dünya kamuoyunu Türkiye'nin ve sürgününün sorunları ve demokratik istemleri konusunda aydınlatmak üzere çeşitli dillerde bültenler ve kitaplar yayınlayan İnfo-Türk Ajansı'nı yönetiyoruz.

https://www.info-turk.be/homepage.htm

Şu sırada zamanımızın büyük bölümünü yarım yüzyıllık sürgünde oluşturduğumuz süreli ve süresiz yayınların arşivlenmesine hasretmek zorundayız.

Buna ve yaşlanmanın getirdiği çeşitli sağlık sorunlarına rağmen, mücadelemizi kesintiz sürdürmek okurlarımıza, dostlarımıza ve halkımıza sözümüzdür.

Hep birlikte nice yıllara...