Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir yapılan ve PISA kısa adıyla tanınan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı araştırmasına göre 15 yaş grubu Alman öğrenciler daha önceki yıllara göre daha düşük başarı elde ettiler.

Alman basınında geniş yer bulan habere göre, Almanya’da Uluslararası Eğitim Kıyaslama Araştırmaları Merkezi (ZIB) ve Münih Teknik Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 2018 yılına kıyasla Alman öğrencilerin matematik, okuma ve doğal bilimlerde 2022’de daha az başarılı oldukları ortaya çıktı. Kovid-19 salgını nedeniyle 2021’de yapılamayan ve bir yıl sonra gerçekleştirilen araştırmada, Alman öğrenciler sadece doğa bilimlerinde 492 puanla 485 olan OECD ortalamasının üzerinde yer alırken, matematikte 472 puanla 475 olan ortalamanın altında kaldı. Okumada da 476 puanla 480 olan OECD ortalamasından daha düşük puan elde etti. Bu düşüşlerde yaklaşık 2 yıl süren pandeminin etkin bir rol oynadığı da belirtildi.

Gültekin: Madımak’ı hatırlama kültürü AKP’den önce de yoktu Gültekin: Madımak’ı hatırlama kültürü AKP’den önce de yoktu

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında PISA araştırma sonuçları açıklanırken, Kültür Bakanları dönem başkanı olan Berlin Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü Katharina Günther-Wünsch, Almanya’da elde edilen sonuçların tedirgin edici olduğunu söyledi. Her üç öğrenciden birinin yeterlilik gösteremediğine dikkat çekerken, 2018’e nazaran başarı oranında matematikte yüzde 30, okumada yüzde 26 ve doğa bilimlerinde yüzde 23 düşüş kaydedildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin geleceğe dönük olarak düşündürücü olduğunu belirten Senatör Günther-Wünsch, federal hükümetin de desteğiyle eyaletlerin eğitim alanında köklü bir reforma gitmelerinin şart olduğunu da söyledi.

Almanya’da PISA araştırmasına katılan göçmen kökenli öğrenci oranının yüzde 39’a ulaştığı belirtilirken, göçmen kökenli öğrencilerin başarı oranının göçmen kökenli olmayan Alman öğrencilere göre daha düşük olduğu da belirlendi. Örneğin matematikte göçmen kökenli olmayan öğrenciler 501 puana ulaşırken, bu rakam göçmen kökenlilerde 448’de kaldı. Özellikle de birinci nesil göçmen kökenli ailelerin çocuklarının ise matematikte aldıkları puan 399’u geçmedi. Öte yandan liseye giden göçmen kökenli genç oranı yüzde 30’da kalırken, bu oranın ilk nesil göçmen kökenlilerin çocuklarında yüzde 16’ya düştüğüne de dikkat çekildi. Göçmen kökenli olmayan gençlerden liseye gidenlerinin oranının yüzde 44 olduğu da kaydedildi. Bu verilerin de birinci nesil göçmen kökenli gençlerin Almanya’daki eğitim sistemine tam olarak uyum sağlayamadığını bir kez daha gösterdiğine dikkat çekildi.