Almanya'da Saar Eyaleti İdare Mahkemesi ilkokullarda İslam dini dersi verilmesine karşı dava açılması talebini reddetti.

Almanya'da Saar Eyaleti İdare Mahkemesi ilkokullarda İslam dini dersi verilmesine karşı dava başvurusunu reddetti.

NRW -TÖD’nin yeni Başkanı Ayla Erfidan- Ocakdan NRW -TÖD’nin yeni Başkanı Ayla Erfidan- Ocakdan

Mahkeme kararında davacının konunun doğrudan muhatabı olmadığı ve kişisel haklarının zedelenmediği ifade edildi.

Saar eyaletinde bir pilot proje kapsamında din dersi eğitimi veren 4 ilkokul hakkında dava açılması talebiyle başvuruda bulunulmuştu.

Davacı, başvuru dilekçesinde İslam dini derslerinin din ile devlet işlerinin ayrı tutulması prensibine ters düştüğünü, mezhebe bağlı din derslerinin temelde anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca söz konusu projede Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile işbirliği nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Deutsche Welle'nin haberine göre DİTİB'in Türkiye'den bağımsız bir kuruluş olmadığı "AB üyesi olmayan bir ülkenin devlet başkanının, Almanya'da etki sahibi olmak için kullandığı bir güç organı olduğunu" söyleyen davacı "Yahudi inancına sahip bir Alman vatandaşı olarak" bu durumdan kişisel olarak etkilendiğini kaydetti. DİTİB camilerinin Almanya genelinde Yahudi ve İsrail karşıtı söylemlerle öne çıktığını ve bunun kendisini etkilediğini belirtti.

Saar Eyaleti İdare Mahkemesi ise başvuruda İslam dini dersi verilmesinin, davacının kişisel haklarını nasıl çiğnediği konusuna açıklık getirilmediğine ayrıca davacının din ve inanç özgürlüğünün de zedelenmediğine hükmetti.

Saar eyaletinde 2015 yılında pilot proje olarak İslam dini dersleri verilmeye başlanmıştı. Bu derslerin müfredatı bir danışma kurulu tarafından hazırlanıyor. Kurul üyelerinin bir bölümü, aralarında Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) de bulunduğu altı Müslüman derneğinin temsilcilerinden oluşuyor. Söz konusu pilot projenin süresi geçen yıl dört yıl daha uzatılmıştı.

Müfredat uyarınca dersler "İslam inancına sahip eğitmenler tarafından Almanca olarak, ayrıca Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, Saar Eyaleti Anayasası ve Saar Eyaleti Okul Yönetmeliği temelinde" veriliyor.