FATİH ÇİMEN-DUİSBURG

İşverenle 4 defa görüşen işçi temsilcileri, taleplerinde sonuç alamadı. Bunun üzerine Demir Çelik fabrikası işçileri 24 saat uyarı grevi başlatmıştı.

Agrobay işçileri Alman Lidl'ı şikayete hazırlanıyor Agrobay işçileri Alman Lidl'ı şikayete hazırlanıyor

Uyarı grevinin ardından başlayan beşinci görüşme sonucu uzlaşma sağlandı. Demir-çelik sektörünün toplu sözleşme turunda 14 saat süren görüşmelerin ardından gece boyunca yapılan müzakere sonucu uzlaşı sağlandı.

Buna göre, çalışanlara 1 Ocak 2024'ten itibaren net 1.500 Euro, Stajyerlere 1.000 Euro, enflasyon tazminatı ikramiyesi verilecek.

2025’te yüzde 5,5 oranında maaşlar artacak

Şubat ayından Kasım 2024’üne yılına kadar net 150 Euro tutarında aylık ödeme yapılacak. Stajyerlere de 80 Euro. Yarı zamanlı çalışanlara oransal olarak enflasyon tazminatı ikramiyesi verilir. 1 Ocak 2025'ten itibaren maaşlar ve stajyer tazminatları yüzde 5,5 oranında artacak. Toplu sözleşme 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

Foto: TKSE İşyeri İşçi Temsilcisi Başkanı Ali Güzel

Çalışma saatleri konusunda, dönüşümün bir parçası olarak istihdamı güvence altına almak için toplu sözleşmede aşağıdaki hususlar kabul edildi: Dönüşüm sırasında istihdam üzerinde baskı olması durumunda şirket tarafları, 35 saatlik standart çalışma süresine göre çalışma saatlerini üç saat azaltabilir. Dönüşüm nedeniyle (örneğin eski ve yeni teknolojilerin paralel çalışması veya yeterlilik için) geçici olarak ek talebin gerekli olması durumunda, iş bölümleri tarafından çalışma saatleri üç saate kadar artırılabilir. Çalışma saatlerinin toplu olarak azaltılması durumunda, ücret bir saate kadar kademeli olarak ödenecektir. Halihazırda geçerli olan fazla mesai ücreti, 35 saati aşan çalışmalar için ödenecektir.

Operasyonel kaygılarla çelişmediği sürece çalışanların bireysel çalışma saatlerinin 33,6 saate düşürülmesi talebi karşılanabilecek. Prensip olarak bunun için herhangi bir ödeme teminatı verilmemektedir. Ancak 1 Ocak 2025'ten itibaren vardiyalı çalışan 60 yaş ve üzeri çalışanlara ücret güvencesi verilecek. Bunun için 34.10 saat ücret ödeniyor. Yaş sınırı 2026 ve 2027'de birer yıl indirilecek. Düzenlemenin değerlendirmesi 2027 yılında yapılacak.

Kısmi emeklilik, iş güvencesi ve iş sözleşmelerinin kullanımına ilişkin toplu sözleşmelerin kapsamı genişletildi.

IG Metall NRW bölge müdürü ve müzakereci Knut Giesler: “Bu sonuçla çok önemli bir hedefe ulaştık. Dönüşüm sırasında çalışanlara güvenlik sağlıyoruz. İstihdam üzerinde baskı varsa kısmi ücret telafisi ile çalışma saatleri azaltılarak kalan iş birkaç omuza dağıtılabilir. Çalışma saatlerinin kısaltılması yönünde bireysel talepler üzerine bir başlangıç ​​yaptık ama daha fazlasını isterdik. Enflasyon tazminatı primi kullanılarak çalışanlar hızlı bir şekilde rahatlama elde ediyor. Ayrıca tablonun artması gelirde sürdürülebilir bir artış sağlıyor” dedi.